Zuji折扣優惠碼 大新限時限量85折 promo code 酒店折扣代碼 9折機票優惠碼

zuji折扣代碼 promo code

Zuji折扣優惠碼 大新卡 限時限量85折 promo code 酒店折扣代碼 9折機票優惠碼

今次介紹Zuji折扣代碼!至2018 2月28日用大新卡係Zuji訂酒店全線85折!里先生試完發覺仲要係連稅嘅折扣添啊!老老豆豆,Zuji係訂房嚟講真係無Expedia.com.hk咁方便,不過難得有85折咁荀搵Zuji嚟做比較都係唔錯嘅選擇。除此之外,今次係有Zuji機票優惠碼架(Zuji套票無)!機票都有promo code真係罕有!連稅滿$2,000減$200,滿$5,000減$500,好合適用嚟買長途機票或多人一齊買機票,如果每張機票要$5,000,咁你記得分開2次嚟book就可以食2次個promo code!提提你,Zuji要入晒資料先禁到去最後價格同個輸入折扣代碼promo code頁面,所以建議你開個account先,唔係次次要打資料好煩。

酒店: 用大新卡Zuji付款全部85折

機票: 滿$2,000減$200,滿$5,000減$500

zuji 機票折扣代碼 promo code

其他信用卡優惠或里數攻略

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *