Zuji code折扣優惠碼: 酒店折扣代碼/機票優惠碼 大新/AE/恒生/東亞 promo code

zuji code 折扣代碼 機票 大新

Zuji code折扣優惠碼: 酒店折扣代碼/機票優惠碼 大新/AE/恒生/東亞 promo code 

最新大新信用卡訂Zuji有$300 機票優惠碼架!我自己覺得Zuji訂酒店相對嚟講無咁抵,但機票經常都有promo code真係唔錯,今次東亞優惠滿$5,000減$500!提提你,Zuji要入晒資料先禁到去最後價格同個輸入折扣代碼promo code頁面,所以建議你開個account先,唔係次次要打資料都幾麻煩。酒店折扣的話,可以睇返→ Zuji其他信用卡折扣,大新/HSBC/DBS/Citi/恒生/渣打等等信用卡都有唔同折扣。

ZUJI HK最新機票優惠券代碼

東亞銀行信用卡預訂機票Zuji code

 • 機票預訂網址→ Zuji booking page
 • 滿$5,000即減$500優惠券代碼:BEAZUJI500 (名額2,800個)
 • 預訂日期:即日至2018年12月31日

(所有卡)預訂香港航空機票Zuji優惠代碼

 • 機票預訂網址→ Zuji booking page
 • 預訂香港航空機票滿$3,000即減$100:2FLT100HX
 • 預訂日期:即日至2018年12月31日
 • 出發日期:即日至2019年2月28日

東亞信用卡Zuji code

 • 機票預訂網址→ Zuji booking page
 • 香港航空經濟艙來回機票98折優惠券代碼:BEAZUJIHX2
 • 香港航空商務艙來回機票9折優惠券代碼:BEAZUJIHX10
 • 預訂日期:即日至2018年12月31日
 • 出發日期:即日至2019年2月28日

恒生信用卡Zuji code

 • 機票預訂網址→ Zuji booking page
 • 香港航空經濟艙來回機票98折優惠券代碼:HK18HASE2HXE
 • 香港航空商務艙來回機票9折優惠券代碼:HK18HASE10HXB
 • 預訂日期:即日至2018年12月31日
 • 出發日期:即日至2019年2月28日

大新/HSBC/DBS/Citi/恒生/渣打等等信用卡Zuji酒店折扣代碼


(已完)酒店: 用AE卡Zuji付款全部85折

 • 限時!預訂日期: 至2018年7月14日
 • 折扣代碼「AE15Y18H
 • 酒店預訂網址→ Zuji booking page
 • P.S.: AE白金卡可以Pay with points (付款頁面上見到)即時賺返8成年費先!125積分=$1現金用 (AE白金信用卡: 150積分=1)

官網詳情→ Zuji promotion page

(己完)機票: 滿$2,000減$200,滿$8,000減$800

 • 限時!預訂日期: 至2018年7月14日
 • $200折扣代碼「AE200Y18F
 • $800折扣代碼「AE800Y18F
 • 機票預訂網址→ Zuji booking page
 • P.S.: AE白金卡可以Pay with points (付款頁面上見到)即時賺返8成年費先,125積分=$1現金用 (AE白金信用卡: 150積分=1)

官網詳情→ Zuji promotion page

(已完)大新信用卡預訂-Zuji機票折扣代碼

 • 機票預訂網址→ Zuji booking page
 • 滿$3,000即減$300優惠券代碼:DS300F (名額3500個)
 • 預訂日期:即日至2018年10月31日
 • 出發日期:即日至2019年8月31日

(已完)恒生信用卡預訂機票

 • 機票預訂網址→ Zuji booking page
 • 滿$3,000即減$200:HASE200F (名額650個)
 • 滿$5,000即減$500優惠券代碼:HASE500F (名額900個)
 • 預訂日期:即日至2018年8月31日
 • 出發日期:即日至2018年12月31日

(已完)任何信用卡Zuji Code

 • 機票預訂網址→ Zuji booking page
 • 預訂機票連稅滿$4,500減$250優惠券代碼:SPLASH250
 • 預訂日期:即日至2018年7月15日
 • 出發日期:即日至2019年2月28日

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *