【Asia Miles商務夥伴計劃】於商務層面以交易賺里數及發掘各種獎賞 夥伴包括FIMMICK SHOPLINE

亞洲萬里通商務夥伴計劃

【Asia Miles商務夥伴計劃】於商務層面以交易賺里數及發掘各種獎賞 夥伴包括FIMMICK SHOPLINE

「亞洲萬里通」除出推出個人里數計劃外,最新宣佈推出一項以企業對企業為對象的商務夥伴計劃,當企業加入成為「亞洲萬里通」商務夥伴後,即可將里數作為商用獎賞。簡單舉個例當A公司向B公司(「亞洲萬里通」商務夥伴)購買產品,A公司就可以從呢項交易中賺取里數並兌換一系列獎賞。呢次計劃目的係令唔同嘅企業聯繫,各取所需搵到最適合嘅服務。

「亞洲萬里通」行政總裁施愷民表示:「我們一直致力為會員和合作夥伴增值。今次我們很高興將
『亞洲萬里通』 擴展至涵蓋商務層面,協助企業發掘及開拓新機遇。我們相信這項計劃將創造協同效
應,令各方受惠。」

Asia Miles商務夥伴

「商務夥伴」計劃涵蓋多種業務類別,當中有科技平台、電子商務、數碼營銷、汽車租賃、員工福利
方案和會展活動,而目前亦有唔少大家熟悉嘅企業參與呢個計劃,當中包括

 • AVIS
 • BENEPANDA
 • EDENRED
 • FIMMICK
 • SHOPLINE
 • SIXT
 • 阿里巴巴
 • 清域

除以上夥伴相信仲會一路加入更多Business Partners

商務夥伴里數獎勵

Shopline:於Shopline建立網店可享高達10,000里數獎勵

【Asia Miles商務夥伴計劃】於商務層面以交易賺里數及發掘各種獎賞 夥伴包括FIMMICK SHOPLINE

Fimmick SMB:選用數碼商務服務,享HK$8=1里數

【Asia Miles商務夥伴計劃】於商務層面以交易賺里數及發掘各種獎賞 夥伴包括FIMMICK SHOPLINE

亞洲萬里通商務夥伴計劃FAQs

亞洲萬里通今次嘅企劃暫時有咩商務夥伴?

 • 答:今次嘅商業夥伴包括AVIS、BENEPANDA、EDENRED、FIMMICK、SHOPLINE 和 SIXT、阿里巴巴、清域等等。

呢個亞洲萬里通商務夥伴同平時儲里數嘅計劃有咩分別?

 • 答:今次嘅夥伴計劃係於商務層面以交易賺里數,而平時儲里數既計劃係以個人制去儲里數換機票或者換購禮品。

要點樣先可以係商業上賺取里數?

 • 答: 如果想係商業交易上賺取商用里數獎賞,企業只需選用任何一間「亞洲萬里通」商務夥伴的服務即可。

Leave a Reply