【uSMART盈立證券開戶優惠】定存投資策略享高達5.2%年化收益率+賺高達HK$140現金券!

【uSMART盈立證券開戶優惠】定存投資策略享高達5.2%年化收益率+賺高達HK$140現金券!

uSMART盈立證券 1月開戶優惠定存投資策略享高達5.2%年化收益率+賺高達HK$140現金券!由即日起到2023年2月28日,只要一開戶就可以賺到一世美股免佣,港股買賣免平台費+30天的納斯達克串流報價。

即日起至2023年2月28日,新客戶經里先生連結(MrMiles.hk/usmart-apply)成功開戶,於成功開戶後90天內完成以下任務,就可以在盈立智投App – 獎品中心內,領取獎勵:

完成開戶可獲以下獎賞→

 1. 一世美股免佣,港股買賣免平台費
 2. 30天的納斯達克串流報價

90天內完成以下任務→

 1. 完成一單美股期權交易→HK$20現金換領券
 2. 完成一單美股碎股交易→HK$20現金換領券
 3. 開通PRO帳戶功能→HK$20現金換領券
 4. 完成一筆智能訂單交易→HK$20現金換領券
 5. 完成一次月供港美股/月供ETF交易/定額投資基金→HK$20現金換領券
 6. 報名及出席一次任何uSMART舉辦的網上講座##→HK$20現金換領券
 7. 成功於uSMART App內的「智投策略」認購任何一個資管計畫(跟投易)++→HK$20現金換領券

上面所有獎賞合共可以賺到高達HK$140現金券,仲可享有定存投資策略享高達5.2%年化收益率!HK$140現金券可以用嚟買股票/換做現金都可以。定存投資策略係銀行定存外嘅一個好選擇,低至HK$10,000就可投資,風險低至R1。仲可以自由選擇投資期限為1/3/6個月,按日計提!

uSMART盈立證券咁多著數,個App仲可以提供實時報價添~而現時開戶就即時有一世美股免佣+港股買賣免平台費+30天的納斯達克串流報價!仲未開始投資之路嘅話不妨考慮開返個證券行戶口嚟食迎新!記得把握今次抵玩優惠,開返個投資戶口嚟玩下~

#定額投資基金只統計月供和周供,不統計日供
++有關資管計畫(跟投易)的詳情可參閱: https://bit.ly/3ysWkgu
##有關uSMART舉辦的網上講座的詳情可參閱:  https://www.usmartsecurities.com/zh-hk/events-and-exhibition

里先生指定開戶連結: MrMiles.hk/usmart-apply

(經里先生成功開戶可享定存投資策略享高達5.2%年化收益率+賺高達HK$140現金券!)


uSMART盈立證券開戶優惠

由即日至2023年2月28日,開戶獎賞包括:

新客戶成功註冊後,即可獲得以下禮品卡券:

 • 完成開戶可獲以下獎賞→
  • 一世美股免佣,港股買賣免平台費
  • 30天的納斯達克串流報價
 • 90天內完成以下任務→
  1. 完成一單美股期權交易→HK$20現金換領券
  2. 完成一單美股碎股交易→HK$20現金換領券
  3. 開通PRO帳戶功能→HK$20現金換領券
  4. 完成一筆智能訂單交易→HK$20現金換領券
  5. 完成一次月供港美股/月供ETF交易/定額投資基金→HK$20現金換領券
  6. 報名及出席一次任何uSMART舉辦的網上講座##→HK$20現金換領券
  7. 成功於uSMART App內的「智投策略」認購任何一個資管計畫(跟投易)++→HK$20現金換領券

#定額投資基金只統計月供和周供,不統計日供
++有關資管計畫(跟投易)的詳情可參閱: https://bit.ly/3ysWkgu
##有關uSMART舉辦的網上講座的詳情可參閱:  https://www.usmartsecurities.com/zh-hk/events-and-exhibition
優惠受條款及細則約束。

因為要買股票而可能會有升跌,我建議第一次存入多啲,咁可以多啲buffer!

里先生指定開戶連結: MrMiles.hk/usmart-apply

(經里先生成功開戶可享定存投資策略享高達5.2%年化收益率+賺高達HK$140現金券!)


uSMART盈立證券開戶條款及細則

優惠活動條款及細則:

1.活動有效期:由2022年11月1日下午6時至2022年12月31日下午6時 (包括首尾兩日)。

2.此活動僅限年滿18歳以上並且是香港居民或持海外護照人士參與。

3.新客戶是指過去 6 個月內並沒有持有本公司的任何交易帳戶。

4.新客戶成功註冊後,即可獲得以下禮品卡券*:

新客戶於完成註冊後首30天內完成以下指定條件,方可使用: 獎勵選項
完成線上見證 – TESLA(TSLA.US)碎股股票兌換券 (0.02股 / 價值HK$65)#

#截至2022年10月17日52週高位,TESLA (TSLA.US) 股價為US$414.496/股

客戶如未能在指定期限內到獎品中心使用股票兌換券,該券將逾期失效。相關股票兌換券的使用限期可參考獎品中心股票兌換券的條款及細則。

5.新客戶成功註冊後即可收到現金換領券禮包,並在完成線上見證後30天內可在盈立智投App – 獎品中心內,選擇以下任一獎勵,(請注意,如客戶沒有於指定日期前選擇獎勵,公司則會預設客戶為選擇A):
【uSMART盈立證券開戶優惠】定存投資策略享高達5.2%年化收益率+賺高達HK$140現金券!

+上述交易要求包括但不限於股票、衍生產品及基金等,而美股碎股、新股認購及股票期權、餘款+除外

*優惠受條款及細則約束

6.現金換領券發放細則

每張現金換領券有效期為一個自然月,按獲贈現金換領券的數量順序置設其有效期,由客戶獲得當天開始計算,並須於有效期內使用,逾期使用無效 ; 如客戶在11月4日成功開戶,第1張港元現金換領券,其有效期截止日為下一個自然月的最後1天,即12月31日 ; 第2張代用券有效期為1月底,第3張代用券有效期為2月底,如此類推 ; 按現金換領券有效期內, 客戶完成指定筆數智能訂單交易達等值HK$500或以上,可使用該現金換領券。

7.客戶需額外開通美股碎股交易功能方可兌換TESLA(TSLA.US)碎股股票兌換券。

8.客戶如未能於獲得卡券後,在指定期限內到獎品中心兌換卡券,該卡券將逾期失效。相關卡券的使用限期可參考獎品中心每張卡券的條款及細則。

9.客戶需持有本公司有效的賬戶,方可使用上述有關獎賞券。

10.本公司保留隨時更改、暫停或終止上述活動優惠、條款及細則的權利,而毋須另行通知客戶,並一切均以本公司之解釋為準。

11.如有任何爭議,uSMART盈立證券保留活動最終決定權,並對活動參與者具約束力。

12.如有任何涉嫌欺詐、違反任何法規或不恰當行為而被本公司終止其賬戶,本公司保留採取任何必要法律行動的權利,追討任何已贈予客戶的獎品及因上述客戶之行為所產生任何法律責任或損失。

13.客戶參加是次活動優惠是上述所有條款約束,用戶如對上述優惠有任何查詢,歡迎致電+852 3018 4526與本公司客戶服務部聯絡。

14.本廣告或/及網頁及活動細則並未經香港證券及期貨事務監察委員會或任何監管機構審核。

15.如中、英文兩個版本有任何抵觸或不相符之處,應以中文版本為準。

風險及免責聲明:

以上推廣受條款約束。如有任何爭議,一切均以uSmart Securities Limited(下文簡稱「uSMART盈立證券」)之解釋為準及保留最終決定權,並對活動參與者具約束力。投資者應注意,投資涉及風險,投資產品價格可升可跌,過往表現並非未來表現的指引,投資前請充分理解產品風險,並諮詢專業顧問。本廣告不構成任何證券、金融產品或工具的要約、邀請、招攬、建議、意見或任何保證。本資料由uSMART盈立證券提供,內容未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

里先生指定開戶連結: MrMiles.hk/usmart-apply

(經里先生成功開戶可享定存投資策略享高達5.2%年化收益率+賺高達HK$140現金券!)


uSMART盈立證券開戶常見問題FAQs

uSMART盈立證券經里先生開戶優惠做到幾時?

 • 華盛証券戶口經里先生開戶優惠由即日起做到2023年2月28日。里先生指定開戶連結:MrMiles.hk/usmart-apply

uSMART盈立證券經里先生開戶有咩優惠?

 • 係推廣期內經里先生成功開戶並完成指定任務可享定存投資策略享高達5.2%年化收益率+賺高達HK$140現金券!由即日起到2023年2月28日,只要一開戶就可以賺到一世美股免佣+港股買賣免平台費+30天的納斯達克串流報價。

uSMART盈立證券經里先生開戶點先可以賺到HK$140現金券?

 • 只需於選擇獎勵後首90天內完成一單美股期權交易+一單美股碎股交易+開通PRO帳戶功能+一筆智能訂單交易+完成一次月供港美股/月供ETF交易/定額投資基金+報名及出席一次任何uSMART舉辦的網上講座##+成功於uSMART App內的「智投策略」認購任何一個資管計畫(跟投易)++,各個任務可以賺到HK$20現金券,合共高達HK$140現金券!