【uSMART盈立證券開戶優惠】開戶即送0.05股Apple Inc. (AAPL.US)股票兌換券!最多賺高達2股蘋果股票!

【uSMART盈立證券開戶優惠】開戶即送0.05股Apple Inc. (AAPL.US)股票兌換券!最多賺高達2股蘋果股票!

uSmart 9月開戶優惠賺高達2股Apple股票(AAPL.US)!由即日起到2022年10月31日,只要一開戶就可以賺到0.05 股Apple股票兌換券*(價值HK$71)+線上投資課程體驗券(價值HK$799)+180天的納斯達克 + Arcabook串流報價(價值HK$468)。成功於uSMART App內的「智投策略」認購任何一個資管計畫(跟投易),再送Apple股票兌換券*(價值HK$357)

只需於選擇獎勵後首30天內維持日均資產HK$10,000-HK$79,999維持30日+完成1筆買入交易達等值HK$500或以上,就送你Apple Inc. (AAPL.US) 股票兌換券*(價值HK$713)!而存入HK$80,000-HK$499,999,就送Apple Inc. (AAPL.US) 股票兌換券*(價值HK$1,570) ;存入HK$500,000或以上,就送Apple Inc. (AAPL.US) 股票兌換券*(價值HK$2,426), 但係留意返全部都要完成1筆買入交易達等值HK$500或以上!

即日起至2022年10月31日,新客戶經里先生連結(MrMiles.hk/usmart-apply)成功開戶,於成功開戶後30天內可在盈立智投App – 獎品中心內,領取獎勵:

完成開戶可獲以下獎賞→

 1. 0.05 股Apple股票兌換券*(價值HK$71)
 2. 線上投資課程體驗券(價值HK$799)
 3. 180天的納斯達克 + Arcabook串流報價(價值HK$468)

成功於uSMART App內的「智投策略」認購任何一個資管計畫(跟投易)可獲以下獎賞→

 1. Apple股票兌換券*(價值HK$357)

選擇獎勵後首30天內維持日均資產+完成1筆買入交易達等值HK$500或以上可獲以下獎賞→

 1. 入HK$10,000-HK$79,999,就送Apple股票兌換券*(價值HK$713)
 2. 入HK$80,000-HK$499,999,就送Apple股票兌換券*(價值HK$1,570)
 3. 入HK$500,000或以上,就送Apple股票兌換券*(價值HK$2,426)

上面所有獎賞合共可以賺到高達2股Apple,未試過派咁多!要開戶就襯手喇,唔好優惠縮先嚟後悔!

uSMART盈立證券咁多著數,個App仲可以提供實時報價添~而現時開戶就即時有0.05 股Apple股票兌換券*(價值HK$71)+線上投資課程體驗券(價值HK$799)+180天的納斯達克 + Arcabook串流報價(價值HK$468)!仲未開始投資之路嘅話不妨考慮開返個證券行戶口嚟食迎新!記得把握今次抵玩優惠,開返個投資戶口嚟玩下~

*截至2022年7月24日52週高位,Apple Inc. (AAPL.US) 股價為US$182.94/股

里先生指定開戶連結: MrMiles.hk/usmart-apply

(經里先生成功開戶可賺高達2股Apple股票!)


uSMART盈立證券開戶優惠

開戶獎賞包括:

新客戶成功註冊後,即可獲得以下禮品卡券:

 • 完成開戶可獲以下獎賞→
  1. Apple股票兌換券*(價值HK$71)
  2. 線上投資課程體驗券(價值HK$799)
  3. 180天的納斯達克 + Arcabook串流報價(價值HK$468)
 • 成功於uSMART App內的「智投策略」認購任何一個資管計畫(跟投易)可獲以下獎賞→

  1. Apple股票兌換券*(價值HK$357)

新客戶成功註冊後可以收到禮品包,完成線上見證可選擇以下任一獎勵,(請注意,如客戶沒有於指定日期前選擇獎勵,則會預設客戶為選擇1):

 • 選擇獎勵後首30天內維持日均資產+完成1筆買入交易達等值HK$500或以上可獲以下獎賞→
  1. 入HK$10,000-HK$79,999,就送Apple股票兌換券*(價值HK$713)
  2. 入HK$80,000-HK$499,999,就送Apple股票兌換券*(價值HK$1,570)
  3. 入HK$500,000或以上,就送Apple股票兌換券*(價值HK$2,426)

*截至2022年7月24日52週高位,Apple Inc. (AAPL.US) 股價為US$182.94/股
++有關資管計畫(跟投易)的詳情可參閱: https://bit.ly/3ysWkgu
+上述交易要求包括但不限於股票、衍生產品及基金等,而美股碎股、新股認購及股票期權、餘款+除外
優惠受條款及細則約束。

因為要買股票而可能會有升跌,我建議第一次存入多啲,咁可以多啲buffer!

里先生指定開戶連結: MrMiles.hk/usmart-apply

(經里先生成功開戶可賺高達2股Apple股票!)


uSMART盈立證券開戶條款及細則

優惠活動條款及細則:

1.活動有效期:由2022年7月29日下午6時至2022年10月31日下午6時 (包括首尾兩日)。

2.此活動僅限年滿18歳以上並且是香港居民或持海外護照人士參與。

3.新客戶是指過去 6 個月內並沒有持有本公司的任何交易帳戶。

4.新客戶成功註冊及完成線上見證,並達成指定條件後,即可獲得及使用以下禮品卡券*:

新客戶於完成註冊後首30天內完成以下指定條件,方可使用: 獎勵選項
完成線上見證 -Apple Inc. (AAPL.US) 碎股股票兌換券

(0.05股 / 價值HK$71)#
+
-線上投資課程體驗券

(價值HK$799)
+
-180天的納斯達克 + Arcabook串流報價
(價值HK$468)

成功於uSMART App內的「智投策略」認購任何一個資管計畫(跟投易)++ -Apple Inc. (AAPL.US) 碎股股票兌換券

(0.25股 / 價值HK$357)#

客戶如未能在指定期限內到獎品中心使用股票兌換券,該券將逾期失效。相關股票兌換券的使用限期可參考獎品中心股票兌換券的條款及細則。

5.新客戶於成功註冊後可以收到禮品包,並在完成線上見證後30天內可在盈立智投App – 獎品中心內,選擇以下任一獎勵,(請注意,如客戶沒有於指定日期前選擇獎勵,公司則會預設客戶為選擇A):

新客戶於選擇獎勵後首30天內完成以下指定條件,方可使用: 獎勵選項
賬戶日均資產值達HK$10,000-HK$79,999

完成1筆買入交易達等值HK$500或以上+

選擇A﹕

– Apple Inc. (AAPL.US) 碎股股票兌換券

(0.5股 / 價值HK$713)#

賬戶日均資產值達HK$80,000-HK$499,999

完成1筆買入交易達等值HK$500或以上+

選擇B﹕

– Apple Inc. (AAPL.US) 碎股股票兌換券

(1.1股 / 價值HK$1,570)#

賬戶日均資產值達HK$500,000或以上

完成1筆買入交易達等值HK$500或以上+

選擇C﹕

– Apple Inc. (AAPL.US) 碎股股票兌換券

(1.7股 / 價值HK$2,426)#

+上述交易要求包括但不限於股票、衍生產品及基金等,而美股碎股、新股認購及股票期權、餘款+除外
++有關資管計畫(跟投易)的詳情可參閱: https://bit.ly/3ysWkgu

#截至2022年7月24日52週高位,Apple Inc. (AAPL.US) 股價為US$182.94/股

6.客戶需額外開通美股碎股交易功能方可兌換Apple Inc. (AAPL.US) 碎股股票兌換券。

7.客戶如未能於獲得卡券後,在指定期限內到獎品中心兌換卡券,該卡券將逾期失效。相關卡券的使用限期可參考獎品中心每張卡券的條款及細則。

8.客戶需持有本公司有效的賬戶,方可使用上述有關獎賞券。

9.本公司保留隨時更改、暫停或終止上述活動優惠、條款及細則的權利,而毋須另行通知客戶,並一切均以本公司之解釋為準。

10.如有任何爭議,uSMART盈立證券保留活動最終決定權,並對活動參與者具約束力。

11.如有任何涉嫌欺詐、違反任何法規或不恰當行為而被本公司終止其賬戶,本公司保留採取任何必要法律行動的權利,追討任何已贈予客戶的獎品及因上述客戶之行為所產生任何法律責任或損失。

12.客戶參加是次活動優惠是上述所有條款約束,用戶如對上述優惠有任何查詢,歡迎致電+852 3018 4526與本公司客戶服務部聯絡。

13.本廣告或/及網頁及活動細則並未經香港證券及期貨事務監察委員會或任何監管機構審核。

14.如中、英文兩個版本有任何抵觸或不相符之處,應以中文版本為準。

風險及免責聲明:

以上推廣受條款約束。如有任何爭議,一切均以uSmart Securities Limited(下文簡稱「uSMART盈立證券」)之解釋為準及保留最終決定權,並對活動參與者具約束力。投資者應注意,投資涉及風險,投資產品價格可升可跌,過往表現並非未來表現的指引,投資前請充分理解產品風險,並諮詢專業顧問。本廣告不構成任何證券、金融產品或工具的要約、邀請、招攬、建議、意見或任何保證。本資料由uSMART盈立證券提供,內容未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

里先生指定開戶連結: MrMiles.hk/usmart-apply

(經里先生成功開戶可賺高達2股Apple股票!)


uSMART盈立證券開戶常見問題FAQs

uSMART盈立證券經里先生開戶優惠做到幾時?

 • 華盛証券戶口經里先生開戶優惠由即日起做到2022年10月31日。里先生指定開戶連結:MrMiles.hk/usmart-apply

uSMART盈立證券經里先生開戶有咩優惠?

 • 係推廣期內經里先生成功開戶即送Apple股票兌換券*(價值HK$71)+線上投資課程體驗券(價值HK$799)+180天的納斯達克 + Arcabook串流報價(價值HK$468)。成功於uSMART App內的「智投策略」認購任何一個資管計畫(跟投易),再送Apple股票兌換券*(價值HK$357)

uSMART盈立證券經里先生開戶仲有咩其他優惠?

 • 只需於選擇獎勵後首30天內維持日均資產HK$10,000-HK$79,999維持30日+完成1筆買入交易達等值HK$500或以上,就送你Apple股票兌換券*(價值HK$713)!而存入HK$80,000-HK$499,999,就送Apple股票兌換券*(價值HK$1,570) ;存入HK$500,000或以上,就送Apple股票兌換券*(價值HK$2,426), 但係留意返全部都要完成1筆買入交易達等值HK$500或以上!

📧想攞特筍offer通知就要訂閱里先生免費電子報喇MrMiles.hk/edm

你可能有興趣的文章...