【FubonGO開戶獨家優惠】經里先生邀請碼「GOMRMILES」成功於FubonGO開立港元月結單儲蓄戶口送你送你$200超市禮券!定期存款年利率3.28%+高達$100現金獎賞!

Fubon Go-開戶港元月結單儲蓄戶口

【FubonGO開戶獨家優惠】經里先生邀請碼「GOMRMILES」成功於FubonGO開立港元月結單儲蓄戶口送你送你$200超市禮券!定期存款年利率3.28%+高達$100現金獎賞!

(正啊!由即日起至2021年9月30日,經里先生邀請碼「GOMRMILES」成功開戶港元月結單儲蓄戶口,以及輸入里先生推廣代碼「MRMILES」申請並成功批核富邦「一田 X 熊本熊」Visa白金卡,另外申請並成功批核富邦白金卡即賺合共HK$800獎賞!)

正啊!除咗富邦信用卡迎新獎賞,透過富邦銀行手機開戶應用程式Fubon GO開立港元月結單儲蓄戶口並完成指定步驟已經現兜兜送HK$100俾你洗!依家於開戶時輸入里先生邀請碼「GOMRMILES」就即賺額外HK$200超市禮券!

Fubon GO除咗簡單3個步驟,最快5分鐘開戶之外,現開戶更可享以下優惠:

 • 里先生邀請碼「GOMRMILES」成功開立富邦港元月結單儲蓄戶口就即賺額外HK$200超市禮券(開戶後於7天內填表 MrMiles.hk/fubongo-form )
 • 於2021年11月14日或以前,登記富邦「轉數快」服務,並維持該轉數快設定至獎賞派發當日,可享HK$50現金獎賞!
 • 於2021年11月14日或以前,於「轉數快」賬戶綁定服務中設定富邦銀行為流動電話號碼或電郵地址或香港身份證號碼之預設收款銀行,並維持該轉數快設定至獎賞派發當日,可享HK$50現金獎賞!
 • 於2021年11月30日或以前 ,以HK$50,000開立3個月港元定期存款戶口,可享高達3.28% 特息定期存款年利率!呢到又賺到HK$400利息!

➜記得要輸入里先生推廣代碼開晒兩張信用卡,同埋成功開立富邦港元月結單儲蓄戶口先賺到合共HK$800獎賞!

信用卡部份(即係申請富邦「一田 X 熊本熊」Visa白金卡 以及 富邦Visa白金卡時一樣輸入里先生推廣代碼「MRMILES」就拎到里先生額外HK$200超市禮券

 • 輸入里先生推廣代碼「MRMILES」,會有額外HK$200超市禮券 (成功批卡後7天內填寫MrMiles.hk/fubon-form)
 • 用Fubon GO申請富邦Visa白金卡,毋須簽賬已經有HK$100超市禮券

依家只要一機在手就可以透過Fubon GO開立富邦港元月結單儲蓄戶口,而且係完全免費,亦不設最低餘額要求。成功開戶並完成指定步驟可獲HK$300現金獎賞,過程方便快捷,推廣期由即日起至2021年10月31日,有興趣就快啲用以下連結下載Fubon GO,再輸入里先生邀請碼「GOMRMILES」開戶拎迎新獎賞喇!

立即下載Fubon GO App:App Store/

>>於新分頁打開全文 “【FubonGO開戶獨家優惠】經里先生邀請碼「GOMRMILES」成功於FubonGO開立港元月結單儲蓄戶口送你送你$200超市禮券!定期存款年利率3.28%+高達$100現金獎賞!” » Read more

【富邦白金卡+儲蓄戶口】經里先生申請無需簽賬即送$600獎賞!台灣簽賬享8%+日韓簽賬3.2%+本地網上商戶/超市2.8%回贈!

富邦白金卡-儲蓄戶口-fubon bank-無需簽賬-富邦銀行- Fubon Bank

【富邦白金卡+儲蓄戶口】經里先生申請無需簽賬即送$600獎賞!台灣簽賬享8%+日韓簽賬3.2%+本地網上商戶/超市2.8%回贈!

(正啊!由即日起至2021年9月30日,經里先生申請並成功批核富邦白金卡,及同時開戶港元月結單儲蓄戶口,另外申請埋並成功批核富邦「一田 X 熊本熊」Visa白金卡,即賺合共HK$800獎賞!)

除咗富邦「一田 X 熊本熊」Visa白金卡,申請富邦白金卡+儲蓄戶口無需簽賬可拎HK$600獎賞:

1. 信用卡部份 (啫係申請張富邦Visa白金卡唔洗簽賬都賺到HK$300超市禮券)

 • 輸入里先生推廣代碼「MRMILES」,會有額外HK$200超市禮券 (成功批卡後7天內填寫MrMiles.hk/fubon-form)
 • 用Fubon GO申請富邦Visa白金卡,毋須簽賬已經有HK$100超市禮券

想即賺合共HK$500獎賞,記得係申請富邦「一田 X 熊本熊」Visa白金卡時一樣輸入里先生推廣代碼「MRMILES」就拎到額外HK$200超市禮券,即係兩張信用卡開晒先賺到!

2. 開戶口部份 (全程可以手機搞掂,攞埋HK$200超市禮券+HK$100現金獎賞)

 • 里先生邀請碼GOMRMILES」成功開立富邦港元月結單儲蓄戶口就即賺額外HK$200超市禮券(開戶後於7天內填表 MrMiles.hk/fubongo-form )
 • 於2021年11月14日或以前,登記富邦「轉數快」服務,並維持該轉數快設定至獎賞派發當日,可享HK$50現金獎賞!
 • 於2021年11月14日或以前,於「轉數快」賬戶綁定服務中設定富邦銀行為流動電話號碼或電郵地址或香港身份證號碼之預設收款銀行,並維持該轉數快設定至獎賞派發當日,可享HK$50現金獎賞!

➜記得要輸入里先生推廣代碼開晒兩張信用卡,同埋成功開立富邦港元月結單儲蓄戶口先賺到合共HK$800獎賞!

呢張富邦白金卡抵玩之處就係用呢張卡嘅簽賬回贈:

 • 本地網上商戶 或 指定超級市場高達2.8%回贈
 • 台幣簽賬有8%回贈
 • 日韓簽賬有3.2%回贈
 • 其他非港幣簽賬有2%回贈
 • 星期六/日喺本地網上商戶簽賬 或 指定超級市場簽賬滿HK$300有2.8%回贈

另外,用呢張卡每次簽賬滿HK$600,即可致電參加抽獎,贏取額外2,000、3,000或30,000分*,保證有獎之餘,更可贏取高達180,000額外積分添!

*每250分可兌換HK$1,2,000分=HK$8,3,000分=HK$120

申請富邦白金卡

>>於新分頁打開全文 “【富邦白金卡+儲蓄戶口】經里先生申請無需簽賬即送$600獎賞!台灣簽賬享8%+日韓簽賬3.2%+本地網上商戶/超市2.8%回贈!” » Read more

【富邦一田熊本熊Visa白金卡+儲蓄戶口】經里先生申請無需簽賬即送$600獎賞!永久豁免年費!於一田簽賬享三重獎賞!

富邦「一田 X 熊本熊」Visa白金卡,富邦銀行信用卡,超市coupon,超市禮券,信用卡優惠

【富邦一田熊本熊Visa白金卡+儲蓄戶口】經里先生申請無需簽賬即送$600獎賞!永久豁免年費!於一田簽賬享三重獎賞!

(正啊!由即日起至2021年9月30日,經里先生申請並成功批核富邦「一田 X 熊本熊」Visa白金卡,及同時開戶港元月結單儲蓄戶口,另外申請埋並成功批核富邦Visa白金卡,即賺合共HK$800獎賞!)

除咗富邦白金卡,申請富邦「一田 X 熊本熊」Visa白金卡+儲蓄戶口無需簽賬可拎HK$600獎賞:

1. 信用卡部份 (啫係申請張富邦「一田 X 熊本熊」Visa白金卡唔洗簽賬都賺到HK$300超市禮券)

 • 輸入里先生推廣代碼「MRMILES」,會有額外HK$200超市禮券 (成功批卡後7天內填寫MrMiles.hk/fubon-form)
 • 用Fubon GO申請富邦「一田 X 熊本熊」Visa白金卡,毋須簽賬已經有HK$100一田百貨現金禮券

➜想即賺合共HK$500獎賞,記得係申請富邦Visa白金卡時一樣輸入里先生推廣代碼「MRMILES」就拎到額外HK$200超市禮券,即係兩張信用卡開晒先賺到!

2. 開戶口部份 (全程可以手機搞掂,攞埋HK$200超市禮券+HK$100現金獎賞)

 • 里先生邀請碼GOMRMILES」成功開立富邦港元月結單儲蓄戶口就賺到額外HK$200超市禮券(開戶後於7天內填表 MrMiles.hk/fubongo-form )
 • 於2021年11月14日或以前,登記富邦「轉數快」服務,並維持該轉數快設定至獎賞派發當日,可享HK$50現金獎賞!
 • 於2021年11月14日或以前,於「轉數快」賬戶綁定服務中設定富邦銀行為流動電話號碼及 / 或電郵地址及 / 或香港身份證號碼之預設收款銀行,並維持該轉數快設定至獎賞派發當日,可享HK$50現金獎賞!

➜記得要輸入里先生推廣代碼開晒兩張信用卡,同埋成功開立富邦港元月結單儲蓄戶口先賺到合共HK$800獎賞!

呢張卡除咗印有非常得意嘅KUMAMON熊本熊賣下樣之外,呢張卡嘅抵玩之處就係可以憑卡於一田百貨/一田超市簽賬購物獲得以下三重獎賞:

 1. 每月簽賬滿HK$2,000一田簽賬,送一田百貨HK$50現金禮券1張,回贈高達2.5%
 2. 於最長半年內每累積滿HK$5,000一田簽賬,額外送一田百貨HK$50現金禮券1張,回贈高達1%
 3. 每簽HK$1=1分,每25,000分可獲贈HK$100現金回贈或現金券;40,000分更可換取HK$200現金回贈,回贈0.5%

除咗上述三重獎賞,憑「一田 X … >>於新分頁打開全文 “【富邦一田熊本熊Visa白金卡+儲蓄戶口】經里先生申請無需簽賬即送$600獎賞!永久豁免年費!於一田簽賬享三重獎賞!”

» Read more