【東亞Visa Signature卡】食肆簽賬高達6.8%回贈+迎新簽HK$8,000 有HK$800回贈!食飯消費必備卡

東亞visa signature 迎新 年薪 年費 東亞日

【東亞Visa Signature卡】迎新簽HK$8,000 有HK$800回贈 食肆簽賬高達6.8%回贈 食飯消費必備卡

東亞Visa Signature配合埋最新加強版「東亞日」真係變成全城最強食飯卡,呢張卡平日食肆簽賬做無上限2.4%回贈,加埋「東亞日」係本地食肆、零售同網上累簽賬滿HK$2,000就可享額外4.4%回贈,加加埋埋啫係食飯有6.8%回贈啊!!用Apple Pay同Google Pay去餅店,快餐或咖啡店消費更有高達10%回贈,加埋基本於feature本地食肆2.4%即係高達12.4%回贈,咁高回贈率嘅promotion市面上都無邊幾張卡做到,啱哂用黎做食飯消費卡。除左本地消費賺得多,係外幣簽賬都做到6%回贈,仲要2019年5月1日起,海外簽賬1.95%手續費調低至1.5%,相對上又平多左!另外,全年用東亞Visa Signature簽賬滿HK$9萬,仲可享兩次7日全家旅遊保障免費。平時去MCL同UA睇戲仲有9折優惠同演唱會優先訂票。

迎新玩法簡單直接,新客係之前六個月內無任何東亞信用卡主卡,批卡後首兩個月內簽賬滿HK$8,000或以上,即可享HK$800現金回贈。而家開埋附屬卡仲有迎新優惠,最高可享HK$600現金回贈,優惠期至2019年8月31日。而提一提東亞附屬卡嘅簽賬會同主卡一齊計,有附屬卡可以同屋企人合併簽賬齊齊食promotion!


東亞銀行Visa Signature 分析索引(按入向下彈)


東亞銀行 Visa Signature信用卡迎新/年薪/年費

東亞銀行 Visa Signature 賺HK$800迎新條件

 • 冷河期6個月-申請日之前6個月內無任何東亞銀行信用卡主卡
 • 發卡後首兩個月本地/海外零售簽賬滿HK$8,000,即送HK$800現金回贈

東亞銀行 Visa Signature 年薪要求及年費

 • 年薪HK$240,000(平均月入HK$20,000)
 • 寫到明豁免首年年費
 • 有東亞銀行戶口可以永久免年費

東亞銀行 Visa Signature迎新認可簽賬

 • 本地簽賬
 • 海外簽賬
 • 現金透支滿HK$8,000

東亞銀行 Visa Signature非迎新認可簽賬

 • 網上/自動櫃員機繳款
 • 八達通自動增值服務
 • 電子錢包(PayMe/Wechat Pay唔計)

東亞銀行 Visa Signature信用卡優點缺點及基本資料

東亞銀行Visa Signature優點

 • 本地日常餐飲簽賬全年2.4%回贈
 • 東亞日每月累積簽夠HK$2,000,食肆/零售/網上簽賬可享額外4.4%回贈,啫係食飯有6.8%回贈!
 • 去本地餅店,快餐店或咖啡店用Apple Pay/Google Pay簽有高達10%回贈,計埋基本於feature本地食肆嗰2.4%即係高達12.4%回贈
 • 去UA及MCL購買戲票都長期有8折!
 • 海外簽賬高達6%回贈(1.6%+4.4%東亞日)
 • 積分有效期5年
 • 2019年由5月1日起外幣交易手續費由1.95%調低至1.5%

東亞銀行Visa Signature缺點

 • 八仔增值得0.4%回贈
 • PayMe都係得0.4%回贈

東亞銀行Visa Signature 基本資料

年薪要求:HK$240,000

 • 本地零售簽賬:0.4%/4.8%*
 • 本地餐飲簽賬:2.4%/6.8%*
 • 網上購物(港幣):0.4%/4.8%*
 • 網上購物(外幣):1.6%/6.0%*
 • 海外簽賬:1.6%/6.0%*
 • 自動轉賬:0.4%
 • PayMe:0.4%
 • 本地餅店&快餐&咖啡店:高達10%**

*星期一至日食肆/零售/網購每曆月簽賬累積滿HK$2,000享4.4%額外回贈,每月回贈上限50,000分,簽HK$4,545到頂→東亞日詳情
**東亞日promo – 以Apple Pay/Google Pay到本地餅店&快餐&咖啡店可享高達10%回贈,包括額外5.6%手機付款回贈及額外4.4%本地簽賬回贈,每月回贈上限HK$100,簽HK$1,786 到頂(東亞日,需每曆月簽賬累積滿HK$2,000)

配合東亞日食肆簽賬計法

東亞日 以visa signature簽賬

東亞日 以visa signature簽賬食肆

配合東亞日海外簽賬計法

東亞日 以visa signature 海外簽賬 外幣簽賬

東亞日 以visa signature作外幣簽賬

東亞銀行Visa Signature 其他優惠

 • 全年簽賬滿HK$9萬即可享2次7天家庭旅遊保障免費
 • 優先預訂演唱會飛
 • 電影9折優惠(UA/MCL院線)

東亞銀行Visa Signature迎新魔鬼條款細則TnC

注意!由於以下字太多嘅關係可能令閣下情緒不安。其實上面所寫嘅已經係簡化左嘅條款,以下可以作參考或日後翻查嘅條款及細則(節錄自銀行官方網站):

東亞日4.4%回贈簽賬條款

「東亞日●本地簽賬」條款及細則

 • 合資格交易包括本地食肆/零售簽賬/網上購物/全新免息分期(總金額)。
 • 每筆合資格交易最多可獲額外 11X獎分(相當於東亞銀行 i-Titanium 卡/ 東亞銀行 JCB 白金卡最高可獲額外4.4%現金回贈)。
 • 每個合資格賬戶於每個曆月最多可獲 50,000「東亞日●本地簽賬」獎分(相當於東亞銀行 i-Titanium 卡/
  東亞銀行 JCB 白金卡最高可獲 HK$200 現金回贈)。

「東亞日●海外/網上外幣簽賬」條款及細則

 • 合資格交易包括:(i)以港元以外貨幣誌賬之香港境外零售簽賬(包括東亞銀行銀聯雙幣白金信用卡的人民幣簽賬),(ii)以「即時外幣兌換」方式結算之港元交易,及(iii)以港元以外貨幣誌賬。
 • 不合資格海外交易包括現金透支、網上簽賬、籌碼兌換及電話/郵寄購物。
 • 每筆合資格交易最多可獲額外 11X獎分(相當於東亞銀行 i-Titanium 卡/ 東亞銀行 JCB 白金卡最高可獲額外4.4%現金回贈)。
 • 每個合資格賬戶於每個曆月最多可獲 50,000「東亞日●海外/網上外幣簽賬」獎分(相當於東亞銀行
  i-Titanium 卡/ 東亞銀行 JCB 白金卡最高可獲 HK$200 現金回贈)
迎新條款:

^ 持卡人於本推廣可同時申請東亞銀行銀聯雙幣白金信用卡以享日常消費便利,惟其簽賬將不計算入迎新禮遇之簽賬要求內。若申請人於是次迎新推廣只獲批核東亞銀行銀聯雙幣白金信用卡,他/她於本推廣將不獲贈任何迎新禮遇。

1. 即遞交申請日之前6個月內並無持有任何東亞銀行信用卡主卡(不包括東亞銀行公司卡及所有聯營卡和附屬卡)。

官網條款→ https://www.hkbea.com/pdf/tc/credit-card/wg_tnc_tc.pdf

年費豁免:

永久豁免年費只適用於持有有效之指定東亞銀行賬戶之主卡持卡人(指定賬戶包括所有存款賬戶、樓宇按揭貸款、個人貸款及強積金賬戶)。可享永久豁免年費。年費豁免亦適用於相關附屬卡。


東亞銀行Visa Signature 分析三步曲(按入向上彈)

東亞信用卡 惠康及/759節日賞優惠+加疊東亞日回贈

【六月節日賞】東亞信用卡 惠康/759優惠+加疊東亞日回贈

東亞近期優惠真係一浪接一浪,今次六月節日賞仲可以配合埋東亞日一齊用,賺盡回贈之餘仲有額外現金券!除左東亞日Visa Signature既6.8%食肆回贈或i-Titanium有7.8%網購優惠。同時係今個6月本地食肆、零售或網購簽賬滿HK$5,000或以上即享HK$100蚊759阿信屋現金券,本地簽賬滿HK$8,000或以上更享HK$200惠康超市現金券。優惠期由2019年6月1日至6月30日,重要!呢個優惠玩法簡單只要網上登記左就有,驚自己唔記得而錯過左咁抵既優惠既就最好登記左先。

本身東亞日個上限係HK$4,545就玩爆,簽多些少食埋HK$100現金券就啱晒!HK$8,000就有啲難meet到,除非新申請Visa Signature首月簽夠HK$8,000食迎新就啱晒!

呢個優惠適用於東亞Visa Signature信用卡及i-Titanium信用卡。成功登記「節日獎賞」的持卡人亦會自動登記埋「東亞日」優惠,幾個step登記就可以輕鬆賺哂兩個優惠。

登記優惠


東亞信用卡六月節日賞送惠康及/759優惠詳情

 • 優惠期:2019年6月1日至6月30日
 • HK$5,000或以上→HK$100 759阿信屋現金券
 • HK$8,000或以上→HK$200 惠康超市現金券
 • 官網→登記優惠
 • 合資格交易:本地食肆/零售/網上交易
 • 不合資格交易:超級市場/百貨公司/旅行社/HKTVmall/Taobao.com/Tmall之零售或網上簽賬、免息分期交易、現金透支、網上/自動櫃員機繳款、稅務繳款、自動轉賬交易、八達通自動增值服務、轉賬金額、購買及/或充值儲值卡或電子錢包
 • 每人最多享受優惠一次

條款及細則

每位客戶最多可獲贈獎賞1份。

合資格交易包括本地食肆/零售/網上之交易 (不包括超級市場/百貨公司/旅行社/HKTVmall/Taobao.com/Tmall之零售或網上簽賬、免息分期交易、現金透支、網上/自動櫃員機繳款、稅務繳款、循環付款、自動轉賬交易、八達通自動增值服務、轉賬金額、購買及/或充值儲值卡或電子錢包、「好用錢」計劃有關金額、財務費用、逾期手續費、年費、銀行收費及籌碼兌換) 。

成功登記「節日獎賞」推廣之賬戶,即享自動登記「東亞日」推廣優惠。自動登記「東亞日」推廣優惠不適用於已登記BEA飛行里數獎賞之World Mastercard卡及Flyer World Mastercard卡。

每個賬戶只須登記1次。持有多於1個合資格賬戶之持卡人,其每個賬戶須獨立登記。
每個主卡賬戶及任何有關附屬卡賬戶會被視為1個合資格賬戶以計算交易及獎賞。以不同合資格賬戶所作之簽賬不得轉讓/合併。

蕭敬騰娛樂先生世界巡迴演唱會香港站|東亞信用卡520優先訂票

2019蕭敬騰娛樂先生世界巡迴演唱會香港站

蕭敬騰娛樂先生世界巡迴演唱會香港站|東亞信用卡520優先訂票

蕭敬騰世界巡迴演唱會終於開到香港站,今次東亞就獲得優先訂票權。東亞信用於持有人可於2019年5月20日至24日早上9時開始優先訂飛。演出日期2019年8月30日至31日,共兩場。蕭敬騰上次黎香港已經係4年前既事,所以今次都應該會多人搶,有興趣既就用東亞信用卡優先買左先!重溫信用卡分析→東亞Visa Signature東亞i-Titanium

蕭敬騰演唱會2019東亞信用卡優先訂票詳情

 • 東亞信用卡優先購票日期:2019年5月20日至24日上午9時至晚上9時
 • 熱線電話:28611611
 • 訂票網址:www.aegticketing.com
 • 憑建行信用卡優先訂票,每張門票續費為$32港元
 • 每張東亞信用卡只可預購一之,最多四張

蕭敬騰娛樂先生世界巡迴演唱會詳情

 • 門票價錢:HK$980/HK$680/HK$480
 • 演出場館:紅磡香港體育館
 • 演出時間:晚上8時15分

蕭敬騰演唱會2019演出日期8月(共兩場)

 • 2019年8月30日(星期五)
 • 2019年8月31日(星期六)

東亞銀聯雙幣白金信用卡 東亞日 食肆簽賬高達5.6% 海外簽賬免手續費

東亞_銀聯雙幣白金卡_信用卡_迎新_年費_優惠

東亞銀聯雙幣白金信用卡 東亞日 食肆簽賬高達5.6%回贈 海外簽賬免手續費

東亞信用卡最近回贈升左呢!除左之前提過i-Titanium同Visa Signature信用卡,東亞嘅銀聯雙幣白金卡嘅回贈都好吸引,日常簽賬都有5.2%好著數,如果食飯就BEA Visa Signature 6.8%好啲。(記得登記!→東亞日)呢張卡食肆簽賬就高達5.6%回贈,其中3X獎分仲要無上限。本地零售簽賬都有無上限2X簽賬獎分,計番有5.2%回贈。計一計真係打贏市面好多現金回贈信用卡。除左係本地簽賬著數多,出外旅行都一樣簽得過,無論係海外簽賬定係外幣網購都做到(0.4%+4.4%)4.8%回贈加上銀聯本身外幣免手續費,計落其實慳左唔少。而東亞日既本地簽賬同海外&外幣簽賬係分開計,啫係本地簽完,去旅行簽外幣都有叻一個上限。

迎新方面,只要透過BEA App成功確認信用卡並係批卡後兩個月內簽夠HK$4,000或以上,就輕鬆拎HK$200現金回贈。***不過如果想賺得更多,里先生就建議呢張銀聯卡同i-Titanium一齊申請,咁就可以一次過拎HK$500迎新回贈。而日常或食肆簽賬就簽銀聯5.6%回贈,網購就簽i-Titanium 7.8%回贈,鐘意嘅可以拎埋BEA Visa Signature 6.8%食飯回贈。三張一齊用就可以拎盡哂消費優惠啦!


東亞銀行銀聯雙幣白金信用卡分析索引(接入向下彈)


東亞銀聯雙幣白金信用卡年薪/迎新/年費

東亞銀聯雙幣白金卡賺HK$200迎新條件

 • 冷河期6個月-申請日之前6個月內無任何東亞銀行信用卡主卡
 • 發卡後兩個月內透過BEA App成功確認信用卡
 • 發卡後兩個月內本地/海外零售/現金透支簽賬滿HK$4,000,即送HK$200回贈

東亞銀聯雙幣白金卡年薪要求

 • 年薪要求:HK$40,000
 • 寫到明免年費

東亞銀聯雙幣白金卡迎新認可簽賬

 • 本地簽賬
 • 海外簽賬
 • 現金透支滿HK$4,000

東亞銀聯雙幣白金卡非迎新認可簽賬

 • 網上/自動櫃員機繳款
 • 八達通自動增值服務
 • 電子錢包(PayMe/Wechat Pay唔計)

建議連埋i-Titanium一齊拎,迎新會多啲→ MrMiles.hk/bea-i-apply


東亞銀聯雙幣白金信用卡優點缺點及基本資料

東亞銀聯雙幣白金卡優點

 • 登記「東亞日」每月食肆/零售累積滿HK$1,000以上享4.4%額外回贈
 • 3X食肆簽賬:1.2%+4.4%=5.6%回贈
 • 2X零售簽賬:0.8%+4.4%=5.2%回贈
 • 去本地餅店/快餐店或咖啡店用Apple Pay/Google Pay有10%現金回贈(須當月簽夠HK$100)
 • 海外簽賬東亞日可享額外4.4%回贈
 • 銀聯卡海外簽賬免手續費
 • 銀聯卡外地簽賬經常有折扣,玩Apple Pay都經常有Apple Pay銀聯優惠

東亞銀聯雙幣白金卡缺點

 • 無得換里數
 • 港幣網購只做到0.4%回贈
 • e-banking交保險學費無回贈

東亞銀聯雙幣白金卡基本資料

 • 日常簽賬:5.2%*
 • 本地食肆:5.6%*
 • 網上購物:0.4%
 • 海外簽賬:4.8%*
 • 網上外幣購物:4.8%*
 • 自動轉賬:0.4%
 • 本地餅店&快餐&咖啡店:高達10%**

*以上回贈率已包括東亞日4.4%
**東亞日promo – 以Apple Pay/Google Pay到餅店&快餐&咖啡店可享高達10%回贈,包括額外5.6%手機每款回用及額外4.4%本地簽賬回贈,每月回贈上限HK$100,簽HK$1,768 到頂(東亞日,需每曆月簽賬累積滿HK$1,000)

東亞銀聯雙幣白金卡其他優惠

 • MCL院線、UA戲院85折優惠
 • 優先預訂演唱會飛
 • KKDay高達85折優惠
 • Hutchgo.com指定酒店92折優惠

建議連埋i-Titanium一齊拎,迎新會多啲→ MrMiles.hk/bea-i-apply


東亞銀行銀聯雙幣白金卡條款及細則(節錄)

「東亞日●本地簽賬」條款及細則

 • 合資格交易包括本地食肆/零售簽賬/網上購物/全新免息分期(總金額)。
 • 每筆合資格交易最多可獲額外 11X獎分(相當於東亞銀行 i-Titanium 卡/ 東亞銀行 JCB 白金卡最高可獲額外4.4%現金回贈)。

「東亞日●海外/網上外幣簽賬」條款及細則

 • 合資格交易包括:(i)以港元以外貨幣誌賬之香港境外零售簽賬(包括東亞銀行銀聯雙幣白金信用卡的人民幣簽賬),(ii)以「即時外幣兌換」方式結算之港元交易,及(iii)以港元以外貨幣誌賬。
 • 不合資格海外交易包括現金透支、網上簽賬、籌碼兌換及電話/郵寄購物。
 • 每筆合資格交易最多可獲額外 11X獎分(相當於東亞銀行 i-Titanium 卡/ 東亞銀行 JCB 白金卡最高可獲額外4.4%現金回贈)。
 • 每個合資格賬戶於每個曆月最多可獲 50,000「東亞日●海外/網上外幣簽賬」獎分(相當於東亞銀行
  i-Titanium 卡/ 東亞銀行 JCB 白金卡最高可獲 HK$200 現金回贈)

迎新條款:

持卡人須於發卡後首2個月(「簽賬期」)1.)透過BEA App成功確認新批核之東亞銀行Visa白金卡/銀聯雙幣白金信用卡/JCB白金卡 及 2.)憑卡作本地/海外零售簽賬及/或現金透支滿HK$4,000可獲贈HK$200現金回贈(「現金回贈」)。
合資格交易並不包括附屬卡簽賬、「好用錢」供款金額、「好用錢」及現金透支手續費、行政費及利息、八達通自動增值服務、轉賬金額、購買及/或充值儲值卡或電子錢包、賭場交易、外幣兌換、財務費用、取消交易、逾期手續費、信用卡年費、網上/自動櫃員機繳款、稅務繳費及本行不時釐定之任何其他交易。如持卡人未能於簽賬期內達到簽賬要求,將不獲贈任何現金回贈。

官網條款→https://www.hkbea.com/pdf/tc/credit-card/wg_tnc_tc.pdf


東亞銀行銀聯雙幣白金信用卡分析三步曲(接入向上彈)

BEA信用卡東亞日【高達7.8%現金回贈長期promo】本地/海外/網上簽賬「額外」4.4%(星期一至日) 本地餅店快餐/咖啡高達10%回贈

東亞日 額外11X 4.4現金回贈 高達7.8

【高達7.8%現金回贈長期promo】BEA信用卡東亞日本地/海外/網上簽賬「額外」4.4%(星期一至日) 本地餅店快餐/咖啡高達10%回贈

BEA今年繼續以【東亞日】做主題,但2019年5月1日起再度加強東亞日嘅promo,真係好勁,現時東亞日變咗做星期一至日零售簽賬都有「額外」4.4%回贈promotion (唔係儲里數,Flyer World無份玩),i-Titanium做到網購7.8%回贈,東亞Visa Signature食飯都做到6.8%!而張好唔起眼嘅東亞銀聯白金信用卡零售簽賬就有5.2%!呢個promo勁在個個月做長期有得玩仲要係個上限係按卡計,未有呢幾張卡好值得出返張,嚟緊網購/食飯玩現金回贈的話可以做主力卡。

簡單嚟講必定食到HK$200+HK$200回贈嘅原則 (1)本地- 每月首$4,545,全月累積簽賬夠HK$2,000就簽東亞卡,or (2) 海外-一樣都係全月累積簽賬夠HK$2,000就簽東亞卡,每月首$4,545啱用。其實HK$2,000係Visa Signature先有呢個條件,如果係Visa Signature card或World Master,每月累積簽HK$1,000已經可以enjoy到。

(里數信用卡都有份玩) 仲有一個去「本地餅店/快餐/咖啡專門店高達10%回贈」。雖然上限回贈得每月$100唔係多,但反正無簽賬下限,去開食老麥或者Starbucks買咖啡不妨用東亞啪Google Pay/ Apple Pay,簽HK$1,786就賺盡,留意每月的簽賬都係要夠HK$1,000(非VS/WM)或HK$2,000(VS/WM)先enjoy到。

就咁睇未必明,以下再解釋返幾錢幾里同埋個簽賬策略!記得留意返有咩計有詳唔計。


東亞日快速連結(按後向下彈)


星期一至日 東亞日 簽賬額外11倍(4.4%額外回贈)獎分詳情

 • 登記期: 現時已可登記→ 登記網址
 • 簽賬期: 2019年5月起至另行通知!(睇落東亞有心長做,個promo堅正,希望玩得耐啲)
 • 需要於整曆月累積簽賬滿$1,000(非Visa Signaute/WM)或$2,000(Visa Signature/WM)先enjoy到東亞日額外積分,我自己覺得容易達標,一個月簽信用卡都幾難少過呢個數,因為呢個promo係包晒所有本地零售/食肆/網上簽賬
 • 以下表格以i-Titanium/東亞Visa Signature為例,睇返點樣可以食到最高網購7.8%及食飯6.8%
 • 東亞銀聯白金信用卡零售簽賬就有5.2%!
 • 每月上限: 額外$200回贈或50,000東亞積分,正常簽賬啫係簽$4,545就爆
 • 全期上限: 沒有!按曆月計個個月有得玩
 • 注意!唔包括充值電子錢包
 • 注意!儲里數嘅東亞信用卡無份玩

不合資格交易(本地)包括以港元以外貨幣誌賬之網上簽賬、現金透支、網上/自動櫃員機繳款、稅務繳款、循環付款、自動轉賬交易、八達通自動增值服務、轉賬金額、購買及/或充值儲值卡或電子錢包、「好用錢」計劃有關金額、財務費用、逾期手續費、年費、銀行收費及籌碼兌換。

i-Titanium網購簽賬為例,高達7.8%回贈

東亞日 網購 i-titanium簽賬

東亞日 以i-titanium作網購簽賬

***詳情→東亞i-Titanium信用卡分析

東亞Visa Signature食肆簽賬為例,高達6.8%回贈

東亞日 以visa signature簽賬

東亞日 以visa signature簽賬食肆

***詳情→東亞Visa Signature信用卡分析


東亞信用卡額外4.4%回贈詳情(東亞日●海外/網上外幣簽賬)

 • 登記期: 現時已可登記→ 登記網址
 • 簽賬期: 2019年5月起至另行通知!(都係要人記得旅行要用東亞啦!)
 • 需要於整曆月累積簽賬滿$1,000(非Visa Signature/WM)或$2,000(Visa Signature/WM)嘅簽賬(包括實地簽及網上外幣簽)先enjoy到東亞日額外4.4%回贈,出得門洗錢應該都容易達標
 • 東亞銀聯雙幣白金卡為例,計返啫係每月的外幣簽賬簽夠$1,000簽賬就做有$48蚊回贈,4.8%!
 • 以下表格以東亞Visa Signature為例,睇返點樣可以食到最高海外簽賬6.0%
 • 東亞銀行Visa及非里數Mastercard由5月1日起外幣交易費用減至1.5%,計埋東亞Visa Signature海外6%回贈,同時唔收外幣交易費用嘅東亞銀聯4.8%海外簽賬回贈差唔多,你申請Visa Signature時會同時拎埋銀聯先食到Welcome offer
 • 每月上限: 額外$200回贈或50,000東亞積分,正常簽賬啫係簽$4,545就爆
 • 全期上限: 沒有!按曆月計個個月有得玩
 • 注意!儲里數嘅東亞信用卡無份玩

合資格交易包括:(i)以港元以外貨幣誌賬之香港境外零售簽賬(包括東亞銀行銀聯雙幣白金信用卡的人民幣簽賬),(ii)以「即時外幣兌換」方式結算之港元交易,及(iii)以港元以外貨幣誌賬之網上簽賬。

東亞Visa Signature外幣簽賬為例,高達6.0%回贈

東亞日 以visa signature 海外簽賬 外幣簽賬

東亞日 以visa signature作外幣簽賬


本地餅店/快餐/咖啡店●東亞日高達10%手機付款回贈詳情

 • 里數信用卡i.e. Flyer World Master都有份玩!
 • 登記期: 現時已可登記→ 登記網址
 • 簽賬期: 2019年5月起至另行通知!(快餐/咖啡記得「啪」東亞啦!)
 • 透過 Apple Pay/Google Pay 作交易方計算入合資格簽賬及現金回贈
 • 需要於整曆月累積簽賬滿$1,000(非Visa Signaute/WM)或$2,000(Visa Signature/WM)方可享受到優惠,只要零售簽賬就得
 • 每個合資格賬戶於每個曆月最多可享 HK$100 現金回贈,Flyer World手機付款回贈為5.6%,啫係簽$1,000本地餅店/快餐就食爆$100
 • 已登記BEA餐饗獎賞之World Mastercard、Visa Signature卡及其他信用卡:每筆合資格交易可獲高達10%回贈, 包括額外5.6%手機付款回贈及額外4.4%本地簽賬回贈,即係簽HK$1,785本地餅店/快餐/咖啡店就食爆HK$100
 • 注意!記得要「啪」手機支付
 • 現金回贈發放時必須維持有效及綁定於 Apple Pay/Google Pay

合資格簽賬只包括根據 Visa 國際組織/ Mastercard Asia/Pacific (Hong Kong) Limited/銀聯國際之商戶編號釐定的香港餅店及快餐店(包括咖啡專門店)之簽賬。優惠不適用於東亞銀行 JCB 白金卡。Google Pay 優惠不適用於東亞銀行銀聯雙幣白金信用卡。

東亞日。獎分存入日期

東亞日 到賬日期

Source (pdf) → 官網條款


東亞日快速連結(按後向上彈)

東亞銀行i-Titanium信用卡網購高達7.8%回贈!熱愛網購人仕必備 迎新高達HK$500回贈學生都申請到!

 

東亞 i-titanium 網購 年薪 年費 迎新

東亞銀行i-Titanium信用卡網購高達7.8%回贈!迎新高達HK$500回贈+5天自由鳥遨遊SIM 學生都申請到!

東亞銀行i-Titanium信用卡應該好多岩岩出黎番工既後生仔已經接觸過,有四隻色既card face比你揀都真係幾有心思目標客人都係年輕人市場。呢張卡主打網購優惠,每月可享高達7.8%回贈。雖然呢張卡日常簽賬只係做到0.4%回贈,不過如果識得配合埋東亞日優惠一齊用,其實好抵玩。

呢張卡最正係幾時網購每月累積簽賬滿HK$1,800做到7.8%回贈(0.4%基本+3% i-dollar+4.4%東亞日), 最啱啲鐘意扮靚但又唔係成日得閒shopping嘅OL,趁得閒係網上就可以買齊哂心頭好,有7.8%回贈加埋額外折扣,真係幫個荷包慳番唔少!

點解個回贈咁高?就係配合埋加強版「東亞日」係食肆、零售同網上簽賬更可享額外4.4%回贈(以下再列表解釋。用Apple Pay/Google Pay 10%回贈,計番啫係9折,勁抵!仲有樣好就係海外旅行既實體簽賬都一樣有額外4.4%回贈。識得玩呢張卡嘅話,除咗回贈可以賺到笑之外,平時去UA同MCL睇戲都有9折,仲要記住記住東亞成日都拎到演唱會嘅優先預訂!作為樂迷真係唔少得張東亞旁下身。

迎新方面,只要係批卡後兩個月內簽夠HK$6,000或以上,可以有HK$500現金回贈。另外仲有個HKTVmall HK$500禮券,不過計我話都係直接要現金回贈爽啲 😛 。而家開埋附屬卡仲有迎新優惠,最高可享HK$600現金回贈,優惠期至2019年8月31日。東亞附屬卡可以同屋企人合併簽賬,齊齊用嚟網購啱晒!(限時優惠) 經BEA App確認信用卡後,再可享5日適用於亞洲11地嘅自由鳥遨遊SIM。


東亞銀行i-Titanium信用卡 分析索引(按入向下彈)


東亞銀行 i-Titanium 信用卡迎新/年薪/年費

東亞銀行i-Titanium 賺HK$500迎新條件

 • 冷河期6個月-申請日之前6個月內無任何東亞銀行信用卡主卡
 • 發卡後首兩個月本地/海外零售簽賬滿HK$6,000,即送HK$500現金回贈或HK$500 HKTV mall禮券
 • (限時優惠)經BEA App確認信用卡,即享5天自由鳥遨遊SIM,適用於亞洲11地

東亞銀行i-Titanium 年薪要求及年費

 • 年薪要求:HK$40,000
 • 寫到明豁免首年年費

東亞銀行i-Titanium迎新認可簽賬

 • 本地簽賬
 • 海外簽賬
 • 現金透支滿HK$6,000

東亞銀行i-Titanium非迎新認可簽賬

 • 網上/自動櫃員機繳款
 • 八達通自動增值服務
 • 電子錢包(PayMe/Wechat Pay唔計)

東亞銀行i-Titanium信用卡優點缺點及基本資料

東亞銀行i-Titanium優點

 • 網上簽賬額外3% i-dollar回贈
 • 登記「東亞日」每月食肆/零售/網上簽賬累積滿HK$1,000以上享4.4%額外回贈,簽夠HK$1,800,就有7.8%網購回贈!
 • 去本地餅店/快餐店或咖啡店用Apple Pay/Google Pay有10%現金回贈(須當月簽夠HK$1,000)
 • 海外簽賬東亞日可享額外4.4%回贈
 • 積分有效期5年
 • 門檻低,批核寬鬆

東亞銀行i-Titanium缺點

 • 無得換里數
 • 日常簽賬、八仔增值只做到0.4%回贈
 • PayMe都只係得0.4%

東亞銀行i-Titanium基本資料

 • 日常簽賬:0.4%/4.8%*
 • 網上購物:3.4%(基本0.4%+3% i-dollar)^/7.8%(+東亞日)*
 • 海外簽賬:0.4%/4.8%*
 • 本地食肆:0.4%/4.8%*
 • 八達通增值:0.4%
 • PayMe:0.4%
 • 自動轉賬:0.4%
 • 本地餅店&快餐&咖啡店:高達10%**

^每月網上消費滿HK$1,800或以上,即可額外多3% i-dollar 回贈,簽$6,666爆
*星期一至日食肆/零售/網購每曆月簽賬累積滿HK$1,000享4.4%額外回贈,每月回贈上限50,000分,簽HK$4,545到頂→東亞日詳情
**東亞日promo – 以Apple Pay/Google Pay到餅店&快餐&咖啡店可享高達10%回贈,包括額外5.6%手機每款回用及額外4.4%本地簽賬回贈,每月回贈上限HK$100,簽HK$1,768 到頂(東亞日,需每曆月簽賬累積滿HK$1,000)

東亞日 以i-Titanium作網購簽賬計法

東亞日 網購 i-titanium簽賬

東亞日 以i-Titanium作網購簽賬

東亞銀行i-Titanium其他優惠

 • MCL院線、UA影院9折優惠
 • 優先預訂演唱會飛
 • KKDay 高達85折優惠
 • Expedia預訂酒店優惠→ Expedia code
 • Agoda預訂酒店全年93折→ Agoda code

東亞銀行i-Titanium條款及細則(節錄)

東亞日4.4%回贈簽賬條款

「東亞日●本地簽賬」條款及細則

 • 合資格交易包括本地食肆/零售簽賬/網上購物/全新免息分期(總金額)。
 • 每筆合資格交易最多可獲額外 11X獎分(相當於東亞銀行 i-Titanium 卡/ 東亞銀行 JCB 白金卡最高可獲額外4.4%現金回贈)。
 • 每個合資格賬戶於每個曆月最多可獲 50,000「東亞日●本地簽賬」獎分(相當於東亞銀行 i-Titanium 卡/
  東亞銀行 JCB 白金卡最高可獲 HK$200 現金回贈)。

「東亞日●海外/網上外幣簽賬」條款及細則

 • 合資格交易包括:(i)以港元以外貨幣誌賬之香港境外零售簽賬(包括東亞銀行銀聯雙幣白金信用卡的人民幣簽賬),(ii)以「即時外幣兌換」方式結算之港元交易,及(iii)以港元以外貨幣誌賬。
 • 不合資格海外交易包括現金透支、網上簽賬、籌碼兌換及電話/郵寄購物。
 • 每筆合資格交易最多可獲額外 11X獎分(相當於東亞銀行 i-Titanium 卡/ 東亞銀行 JCB 白金卡最高可獲額外4.4%現金回贈)。
 • 每個合資格賬戶於每個曆月最多可獲 50,000「東亞日●海外/網上外幣簽賬」獎分(相當於東亞銀行
  i-Titanium 卡/ 東亞銀行 JCB 白金卡最高可獲 HK$200 現金回贈)
i-Dollar 回贈
 • 每個合資格賬戶於每個曆月最多可享HK$200 i-Dollar。
 • 持卡人於每月累積零售簽賬達HK$1,800,該月之網上購物交易可享i-Dollar回贈。
  (i) 累積零售簽賬額將會以每個曆月計算。
  (ii) 所有合資格零售簽賬以簽賬日期為準。
  (iii) 不合資格簽賬包括現金透支、月結單分期供款、「好用錢」計劃有關金額、結餘轉賬金額、轉賬金額、購買及/或充值儲值卡或電子錢包、透過電子網絡銀行服務包括互聯網、電話、自動櫃員機及流動電話渠道進行之指定網上繳款(包括但不限於銀行及信用卡服務、信貸財務、證券、稅務、教育及保險)、投機買賣、財務費用、逾期手續費、年費、銀行收費及籌碼兌換。
迎新
 • 合資格交易並不包括附屬卡簽賬、「好用錢」供款金額、「好用錢」及現金透支手續費、行政費及利息、八達通自動增值服務、轉賬金額、購買及/或充值儲值卡或電子錢包、賭場交易、外幣兌換、財務費用、取消交易、逾期手續費、信用卡年費、網上/自動櫃員機繳款、稅務繳費及本行不時釐定之任何其他交易。如持卡人未能於簽賬期內達到簽賬要求,將不獲贈任何迎新禮品。

官網條款→ https://www.hkbea.com/pdf/tc/credit-card/wg_tnc_tc.pdf


東亞銀行Visa Signature 分析三部曲(按入向上彈)

東亞銀行附屬卡迎新 | 主卡持卡人賺額外高達$600現金回贈

東亞銀行附屬卡 迎新

東亞附屬卡迎新 | 主卡持卡人賺額外高達HK$600現金回贈

東亞銀行有個申請附屬卡迎新promotion幾正,做到4月底,一般都好少見會有申請附屬卡額外現金回贈而今次東亞銀行就出咗個限時申請附屬卡俾親友,每張就有HK$150,回贈上限為HK$450。如果透過手機申請夠三張就再有額外HK$150,啫係申請3張就可以拎到HK$600現金回贈!出咗食飯卡東亞Visa Signature或者網購卡東亞i-Titanium嚟玩4.4%回贈東亞日再申請附屬卡的話就啱晒!現時東亞申請附屬卡個系統好方便,即時影相upload身分証就搞掂!

東亞附屬卡迎新詳情

 • 推廣日期:至2019年4月30日
 • 推廣網址:https://www.hkbea.com/html/tc/suppcard.html
 • 玩法:用手機申請附屬卡每張HK$150,上限HK$450,夠三張再有額外HK$150(共HK$600)
 • 入賬日期:2019年10月31日前
 • 新附屬卡賬戶須於發卡首1個月內於本地/海外作1次零售簽賬,主卡持卡人方可獲迎新禮品

東亞銀行附屬卡迎新禮品 – HK$150現金回贈條款及細則(節錄)

1. 東亞銀行附屬卡迎新禮品 – HK$150現金回贈(「迎新禮品」)只適用於東亞銀行信用卡及聯營卡主卡持卡人(「主卡持卡人」),東亞銀行公司卡、香港教育專業人員協會會員Visa卡、香港大學Mastercard(包括金卡及普通卡)及全日制學生信用卡除外
2. 主卡持卡人需於推廣期內成功申請東亞銀行附屬卡(「附屬卡」),新附屬卡賬戶須於發卡首1個月內(「簽賬期」)於本地/海外作1次零售簽賬/現金透支(「簽賬要求」),主卡持卡人方可獲迎新禮品。簽賬要求並不包括現金透支手續費、行政費及利息、八達通自動增值服務、轉賬金額、購買及/
或充值儲值卡或電子錢包、賭場交易、外幣兌換、財務費用、取消交易、逾期手續費、信用卡年費、網上/自動櫃員機繳款、稅務繳費及本行不時釐定之任何其他項目。如附屬卡持卡人未能於簽賬期內達到簽賬要求,將不獲贈任何迎新禮品。
3. 迎新禮品將於附屬卡持卡人符合簽賬要求後15個工作天直接存入其有關主卡持卡人賬戶。
4. 如附屬卡申請人於遞交申請日之前6個月內於同一主卡賬戶下曾經持有任何附屬卡,該相關之主卡持卡人賬戶將不能獲得迎新禮品。
5. 如主卡持卡人賬戶獲批核之附屬卡超過1張,每個主卡持卡人賬戶內首3張獲批核及符合簽賬要求之附屬卡方可獲得迎新禮品,每個主卡持卡人賬戶最多可獲HK$450現金回贈
6. 如持卡人於開卡後12個月內取消附屬卡,本行將會在有關賬戶內扣除每張附屬卡HK$150迎新禮品行政費用而無須事前通知。

官網→條款(pdf)