PayMe 莎莎網店優惠︱買滿指定金額即減總共HK$90!

PAYME-莎莎-網店-sasa-優惠

PayMe 莎莎網店優惠︱買滿HK$600減HK$60!滿HK$300就減HK$30!相等於有9折!

PayMe有莎莎網店新優惠!喺Sasa網店買滿指定金額就即減總共HK$90!用法超級簡單,俾錢時只要輸入優惠碼再用PayMe俾錢就得!推廣期為即日至2023年2月28日!

呢排仲有好多吃喝玩樂嘅PayMe優惠,記得唔好錯過!

PayMe 莎莎網店優惠︱詳情

  • 推廣期:即日至2023年2月28日
  • 優惠一:購物滿港幣 300 元或以上,即減港幣 30 元;優惠碼:SASAPM30
  • 優惠二:購物滿港幣 600 元或以上,即減港幣 60 元;優惠碼:SASAPM60
  • 使用方法:莎莎網店付款時輸入優惠碼,並以 PayMe 付款即享折扣

優惠詳情:https://bit.ly/3H8yawd

PayMe 莎莎網店優惠︱常見問題FAQs

PayMe 莎莎網店優惠做到幾時?

  • 答:PayMe 莎莎網店優惠至2023年2月28日!

PayMe 莎莎網店優惠係即時扣減優惠?

  • 答:係!PayMe 莎莎網店優惠買滿指定金額就會有即時扣減優惠啊~

PayMe 莎莎網店優惠點先用到?

  • 答:PayMe 莎莎網店用法超級簡單,俾錢時只要輸入優惠碼再用PayMe俾錢就得!

PayMe 莎莎網店優惠︱條款及細則

PayMe x 莎莎網店優惠之條款及細則:

享受優惠的時間

1. 除另有指明外,PayMe x 莎莎網店優惠的推廣期為 2023 年 1 月 18 日至 2023 年 2 月 28 日(包括首尾兩日)(「推廣期」)。

優惠目標對象

2. 本推廣適用於合資格用戶;合資格用戶須於推廣期內以 PayMe 於莎莎網店付款並在結賬時 輸入優惠碼以享本推廣之優惠。

優惠內容

3. 推廣期間,合資格用戶可於莎莎網店使用 PayMe 付款以享受下列優惠:  網店優惠 1:使用 PayMe 消費滿港幣 300 元或以上,並在結賬時輸入優惠碼 「SASAPM30」,即可獲得港幣 30 元優惠。每個會員帳戶可使用每個優惠碼一 次。  網店優惠 2:使用 PayMe 消費滿港幣 600 元或以上,並在結賬時輸入優惠碼 「SASAPM60」,即可獲得港幣 60 元優惠。每個會員帳戶可使用每個優惠碼一 次。

4. 每位顧客只限使用每個優惠一次,每筆合資格交易只限使用一項優惠。

5. 此優惠僅限推廣期內提供,名額有限,先到先得,換完即止。本行及莎莎網店保留權利全 權酌情更改有關名額。

6. 根據莎莎網店的推廣資訊上所指明的推廣內容,合資格用戶須於每次消費惠顧滿指定金額 (不包括運費)或購買指定產品(如有特別指明),以享折扣優惠。

7. 如用戶未能於進行交易時輸入優惠碼致未能享用優惠,PayMe 及莎莎網店概不負責。輸入 優惠碼後,系統會自動應用優惠到適用的訂單,並於交易版面上顯示該折扣。

分享俾你朋友!