【AE 電子錢包】特選客戶憑指定美國運通白金信用卡以Apple Pay、 Google Pay™或Samsung Pay累積簽賬滿HK$1,000或以上即享HK$200簽賬回贈

美國運通白金信用卡-指定電子錢包優惠

AE 電子錢包】特選客戶憑指定美國運通白金信用卡以Apple Pay Google Pay™Samsung Pay累積簽賬滿HK$1,000或以上即享HK$200簽賬回贈

正呀!今次到AE白金信用卡出特選簽賬優惠呀!AE特選客戶憑已登記之美國運通白金信用卡透過Apple Pay, Google Pay™ 或Samsung Pay於任何接受美國運通卡的商戶作門市消費﹑於網上或應用程式內消費,累積簽賬淨值滿HK$1,000或以上,即可享HK$200簽賬回贈一次,回贈率有成20%!啪流動電話支付一夠數就現兜兜回返俾你,真係超正既送錢優惠嚟!

推廣期由2021年3月10日至4月18日,提提你,雖然今次係特選客戶優惠,不過都一樣要登記,名額有限首15,000個,AE啲優惠真係手快有手慢無,嗱嗱臨Check下Email睇下自己有無被選中啦~被選中的合資格卡都記得記得要去登記優惠先開始簽賬呀!

AE白金信用卡今期都有好多唔同消費回贈優惠,但當中包括指定商戶消費雙倍積分同埋係city’super同埋LOG-ON 及 cookedDeli買指定正價貨品都會有97折架!部分優惠仲可以同時使用,識得坃真係賺得多又慳得多!未有卡真係要考慮拎返張啦!想了解更多唔同類型優惠記得睇埋AE 2021簽賬回贈優惠

【AE指定電子錢包特選客戶簽賬優惠詳情】

 • 優惠期:2021年3月10日至4月18日,優惠需登記
 • AE特選客戶憑已登記之美國運通白金信用卡透過Apple Pay, Google Pay™ 或Samsung Pay於任何接受美國運通卡的商戶作門市消費﹑於網上或應用程式內消費,累積簽賬滿HK$1,000或以上,即可享HK$200簽賬回贈一次
 • 名額:首15,000張成功登記之合資格卡
 • 優惠期內每張已登記之美國運通白金信用卡可享已登記卡優惠最多一次
 • 簽賬回贈將於合資格簽賬完成後的5個工作天內或於推廣期結束後100個工作天內存入會員已登記之美國運通卡賬戶內

AE指定電子錢包特選客戶簽賬優惠常見問題FAQs

AE指定電子錢包特選客戶簽賬優惠推廣期去到幾時?

答:推廣期由2021年3月10日至4月18日。

AE指定電子錢包特選客戶簽賬優惠有無名額限制?點先知自己中唔中特選?

答:電子錢包簽賬優惠名額有限,首15,000個成功登記的AE特選客戶的美國運通白金信用卡先可享有優惠。可以Check下Email睇下有無收到通知~

AE指定電子錢包特選客戶簽賬幾多先符合資格?

答:AE特選客戶憑已登記卡透過Apple Pay, Google Pay™ 或Samsung Pay於任何接受美國運通卡的商戶作門市消費﹑於網上或應用程式內消費,累積簽賬滿HK$1,000或以上,即可享HK$200簽賬回贈一次。

AE電子錢包特選優惠:已登記卡優惠條款及細則(節錄)

 • 優惠只適用於在接受美國運通卡的商戶作門市﹑於網上或應用程式內之簽賬。
 • 透過Apple Pay﹑Google PayTM或Samsung Pay (「電子錢包」)支付的簽賬方被視作合資格簽賬。會員須在可兼容的裝置上把已登記之合資格卡加入其中一個電子錢包,方可作合資格簽賬,並須受有關電子錢包之條款及細則限制,詳情列於「美國運通重要資料」部分:
  – Apple Pay
  – Google PayTM
  – Samsung Pay
 • 優惠不適用非以上述付款方式完成的簽賬 (包括但不限於刷卡及插卡的付款方式)。
 • 以港幣以外的貨幣的合資格簽賬將兌換成港幣,而兌換將於美國運通處理有關費用當日進行。以港幣以外之貨幣簽賬將被收取費用,而此費用將不會被計算於簽賬要求。會員須於外幣簽賬折算為港元後仍達至以港幣計算的簽賬要求,方合資格享有此已登記卡優惠。有關以外幣簽賬的費用詳情,請瀏覽相關會員協議。
 • HK$1,000或以上之合資格簽賬必須於推廣期內記入合資格卡會員的已登記卡賬戶。如參與商戶未能於2021年4月18日或之前記入合資格卡會員的已登記卡賬戶,該簽賬可能不被視為此已登記卡優惠之合資格簽賬。
 • 登記期由2021年3月10日開始至2021年4月18日結束,包括首尾兩日(「推廣期」)。
 • 會員須於推廣期內成功登記合資格卡,並在推廣期內憑已登記卡透過Apple Pay, Google PayTM或Samsung Pay於任何接受美國運通卡的商戶(「參與商戶」)作門市消費﹑於網上或應用程式內消費(「合資格簽賬」),累積簽賬淨值滿HK$1,000或以上(「簽賬要求」),方可享HK$200簽賬回贈 (「已登記卡優惠」)。
 • 此已登記卡優惠只適用於美國運通國際股份有限公司(「美國運通」) 在香港簽發的美國運通白金信用卡之基本卡(「合資格卡」,其持卡人「合資格卡會員」)。其他美國運通卡﹑美國運通公司卡及星展銀行(香港)有限公司簽發的美國運通卡並不適用於此已登記卡優惠。附屬卡不適用於此已登記卡優惠。
 • 此優惠只適用指定的美國運通卡,並不適用於您持有的其他美國運通卡。
 • 推廣期內,每張已登記之美國運通卡可享已登記卡優惠最多一次。
 • 此已登記卡優惠只適用於首15,000張成功登記之合資格卡。
 • 優惠不適用於會員非憑已登記卡透過Apple Pay﹑Google PayTM或Samsung Pay於任何接受美國運通卡的商戶(「參與商戶」)作門市消費、於網上或應用程式內消費(「合資格簽賬」),累積簽賬淨值滿 HK$1,000 或以上(「簽賬要求」),方可享HK$200 簽賬回贈 (「已登記卡優惠」)。
 • 接受美國運通卡的商戶作門市消費﹑於網上或應用程式內消費。
 • 未誌賬/取消/退款的交易或任何被發現為欺詐的交易將不被視為合資格簽賬。
 • 簽賬回贈不可兌換現金或其他支付方式。
 • 簽賬回贈將於合資格簽賬完成後的5個工作天內或於推廣期結束後100個工作天內存入會員已登記之美國運通卡賬戶內。
 • 如會員的美國運通卡賬戶已暫停或取消,簽賬回贈可能不會被存入會員的美國運通卡賬戶。如合資格簽賬被退款或取消,已發放的簽賬回贈可能被撤回。
 • 所有產品、服務、諮詢及建議均由參與商戶負責提供,美國運通並非上述相關產品及/或服務之供應者,亦不對其作出任何表述或保證。
 • 如就此推廣有任何爭議,美國運通保留最終決定權。
 • 本條款及細則之中、英文版本如有任何差異,一概以英文版本為準。

優惠同時受登記卡推廣條款及細則限制,詳情請參閱登記優惠網頁。

💵現金信用卡比較及額外優惠MrMiles.hk/cash

🔥最新Staycation優惠合集MrMiles.hk/staycation

📧想攞特筍offer通知就要訂閱里先生免費電子報喇MrMiles.hk/edm

申請uSMART盈立證券戶口,享買賣美股一世免佣+港股免平台費+送藍籌股票+Bowtie門診醫療福利申請連結

你可能有興趣的文章...