【Asia Miles食飯賺里數】「美食加落里」邊食邊賺額外12,500里

2019_美食加落里_里數

【Asia Miles食飯賺里數】「美食加落里」邊食邊賺額外12,500里

平時出街食飯多既朋友留意!Asia Miles食飯優惠「美食加落里」又黎啦。只要逢星期一去「亞洲萬里通」指定350間餐廳消費可享HK$1=1里,簽賬滿HK$2,000、HK$5,000或HK$8,000或以上更可享額外里數。想賺里數既話,最好就約埋三五知己星期一飯聚啦!另外,係任何賺里數既餐廳食滿4次或以上仲賺多額外500里,識得玩既記得用埋「亞洲萬里通」或國泰航空聯營信用卡(包括有渣打AM卡AE CX Elite)簽賬食埋何一簽兩賺。舉個例用渣打AM卡係食肆一共簽左HK$8,000並係里數餐廳食滿4次可得14,500里(基本里數HK$4/里=2,000里,加優惠HK$1/里=8,000里,加額外4,500里)。今次優惠分左兩個階段,分別係即日至6月30日及7月1日至31日,兩個階段賺盡既話可得29,000里。如果驚啲里數計得唔清楚既話仲可以下載「亞洲萬里通」App,隨時睇到自己累積左幾多里數啦!

Asia Miles食飯賺里數「美食加落里」玩法詳情

第一階段:2019年6月1日至6月30日
第二階段:2019年7月1日至7月31日

 • 首先要有成為Asia Miles會員
 • 星期一於Asia Miles指定餐廳消費HK$1=1里
 • 其他日子於Asia Miles指定餐廳消費HK$2=1里
 • 累積消費滿HK$2,000即送額外500里
 • 累積消費滿HK$5,000即送額外1500里
 • 累積消費滿HK$8,000即送額外2000里
 • 任何賺里餐廳食滿4次或以上,額外賺500里
 • 憑「亞洲萬里通」或國泰航空聯營信用卡簽賬一簽兩賺
  包括:渣打AM卡AE CX Elite
 • 下載「亞洲萬里通」App可以隨時睇到自己累積左幾多里數

指定「亞洲萬里通」餐廳

條款及細則

會員於夥伴餐廳用膳時,必須達至最低消費額HKD300,方可賺取里數;而會員每次可賺取里數之消費額亦設有上限為 HKD10,000。

會員須於要求結賬及付款時出示印有「亞洲萬里通」會員號碼的會員卡、「亞洲萬里通」/ OpenRice App上的QR code、聯名信用卡或手機電子會員卡,方可累積里數。

於節日期間,惠顧特定推廣套餐或不可賺取「亞洲萬里通」里數。請預先向個別餐廳夥伴查詢。

額外「亞洲萬里通」里數將於惠顧美膳後4-8星期內存入會員賬戶。

Asia Miles食飯賺里數星期一$1/里+6月美食加落里

里先生到莆田分享~~

分享俾你朋友!