BEA信用卡東亞日【4月1日起取消「額外」4.4%回贈】只有本地餅店快餐/咖啡高達10%回贈

東亞日 取消

BEA信用卡東亞日【4月1日起取消「額外」4.4%回贈】只有本地餅店快餐/咖啡高達10%回贈

東亞日會於2020年3月31日起作出大改動,簡單嚟講唔再有本地/海外/網上簽賬額外4.4%回贈,只餘下餅店快餐/咖啡高達10%回贈。先前大力推的i-Titanium東亞Visa Signature可以叫做2020年4月1日起就廢咗武功。本身早兩個月開始已經見佢個換領獎賞系統只能換coupon,呢加直頭東亞日都玩完。如果用開呢兩張卡嘅朋友可以諗定用邊張現金回贈信用卡代替都得喇。

(仍保留:里數信用卡都有份玩) 「本地餅店/快餐/咖啡專門店高達10%回贈」。雖然上限回贈得每月$100唔係多,但反正無簽賬下限,去開食老麥或者Starbucks買咖啡不妨用東亞啪Google Pay/ Apple Pay,簽HK$1,786就賺盡,留意每月的簽賬都係要夠HK$1,000(非VS/WM)或HK$2,000(VS/WM)先enjoy到。

更新條款公告(pdf):https://www.hkbea.com/pdf/tc/credit-card/rewards-offer/BEADays_NOA_tc.pdf


本地餅店/快餐/咖啡店●東亞日高達10%手機付款回贈詳情

 • 里數信用卡i.e. Flyer World Master都有份玩!
 • 登記期: 現時已可登記→ 登記網址
 • 簽賬期: 2019年5月起至另行通知!(快餐/咖啡記得「啪」東亞啦!)
 • 透過 Apple Pay/Google Pay 作交易方計算入合資格簽賬及現金回贈
 • 需要於整曆月累積簽賬滿$1,000(非Visa Signaute/WM)或$2,000(Visa Signature/WM)方可享受到優惠,只要零售簽賬就得
 • 每個合資格賬戶於每個曆月最多可享 HK$100 現金回贈,Flyer World手機付款回贈為5.6%,啫係簽$1,000本地餅店/快餐就食爆$100
 • 已登記BEA餐饗獎賞之World Mastercard、Visa Signature卡及其他信用卡:每筆合資格交易可獲高達10%回贈, 包括額外5.6%手機付款回贈及額外4.4%本地簽賬回贈,即係簽HK$1,785本地餅店/快餐/咖啡店就食爆HK$100
 • 注意!記得要「啪」手機支付
 • 現金回贈發放時必須維持有效及綁定於 Apple Pay/Google Pay

合資格簽賬只包括根據 Visa 國際組織/ Mastercard Asia/Pacific (Hong Kong) Limited/銀聯國際之商戶編號釐定的香港餅店及快餐店(包括咖啡專門店)之簽賬。優惠不適用於東亞銀行 JCB 白金卡。Google Pay 優惠不適用於東亞銀行銀聯雙幣白金信用卡。

東亞日。獎分存入日期

東亞日 到賬日期

Source (pdf) → 官網條款


以下將於2020年4月1日起完結

星期一至日 東亞日 簽賬額外11倍(4.4%額外回贈)獎分詳情

 • 登記期: 現時已可登記→ 登記網址
 • 簽賬期: 2019年5月起至另行通知!(睇落東亞有心長做,個promo堅正,希望玩得耐啲)
 • 需要於整曆月累積簽賬滿$1,000(非Visa Signaute/WM)或$2,000(Visa Signature/WM)先enjoy到東亞日額外積分(2019年9月1日起要加倍),我自己覺得容易達標,一個月簽信用卡都幾難少過呢個數,因為呢個promo係包晒所有本地零售/食肆/網上簽賬
 • 以下表格以i-Titanium/東亞Visa Signature為例,睇返點樣可以食到最高網購7.8%及食飯6.8%
 • 東亞銀聯白金信用卡零售簽賬就有5.2%!
 • 每月上限: 額外$200回贈或50,000東亞積分,正常簽賬啫係簽$4,545就爆
 • 全期上限: 沒有!按曆月計個個月有得玩
 • 注意!唔包括充值電子錢包
 • 注意!儲里數嘅東亞信用卡無份玩

不合資格交易(本地)包括以港元以外貨幣誌賬之網上簽賬、現金透支、網上/自動櫃員機繳款、稅務繳款、循環付款、自動轉賬交易、八達通自動增值服務、轉賬金額、購買及/或充值儲值卡或電子錢包、「好用錢」計劃有關金額、財務費用、逾期手續費、年費、銀行收費及籌碼兌換。

***詳情→東亞i-Titanium信用卡分析

***詳情→東亞Visa Signature信用卡分析

(6月24日更新)簽賬下限於2019年9月1日會調整至HK$4,000/HK$2,000


東亞信用卡額外4.4%回贈詳情(東亞日●海外/網上外幣簽賬)

 • 登記期: 現時已可登記→ 登記網址
 • 簽賬期: 2019年5月起至另行通知!(都係要人記得旅行要用東亞啦!)
 • 需要於整曆月累積簽賬滿$1,000(非Visa Signature/WM)或$2,000(Visa Signature/WM)嘅簽賬(包括實地簽及網上外幣簽)先enjoy到東亞日額外4.4%回贈(2019年9月1日起要加倍),出得門洗錢應該都容易達標
 • 東亞銀聯雙幣白金卡為例,計返啫係每月的外幣簽賬簽夠$1,000簽賬就做有$48蚊回贈,4.8%!
 • 以下表格以東亞Visa Signature為例,睇返點樣可以食到最高海外簽賬6.0%
 • 東亞銀行Visa及非里數Mastercard由5月1日起外幣交易費用減至1.5%,計埋東亞Visa Signature海外6%回贈,同時唔收外幣交易費用嘅東亞銀聯4.8%海外簽賬回贈差唔多,你申請Visa Signature時會同時拎埋銀聯先食到Welcome offer
 • 每月上限: 額外$200回贈或50,000東亞積分,正常簽賬啫係簽$4,545就爆
 • 全期上限: 沒有!按曆月計個個月有得玩
 • 注意!儲里數嘅東亞信用卡無份玩

合資格交易包括:(i)以港元以外貨幣誌賬之香港境外零售簽賬(包括東亞銀行銀聯雙幣白金信用卡的人民幣簽賬),(ii)以「即時外幣兌換」方式結算之港元交易,及(iii)以港元以外貨幣誌賬之網上簽賬。

117 comments

Leave a Reply