【livi外幣存款1.5%年利率】liviSave推出人民幣及美元存款服務 年利率高達1.5%!

【livi外幣存款1.5%年利率】liviSave推出人民幣及美元存款服務 年利率高達1.5%!

【livi外幣存款1.5%年利率】liviSave推出人民幣及美元存款服務 年利率高達1.5%!

liviSave除咗港幣存款,現時仲推出咗人民幣同美元存款服務!無論係想存港幣、人民幣定美元都無服務費同最低結餘要求,而且最正係人民幣存款首100萬以下可以享有1.5%年利率!!而人民幣100萬以上存款年利率為0.25%,而美元就不論金額一律0.01%年利率。再加埋本身港元首HK$5萬有1%年利率,之後HK$45萬都有0.4%年利率㗎~放錢入銀行就可以輕鬆賺息!

而且liviSave有超大彈性!同傳統銀行唔一樣嘅係liviSave唔需要好似定期存款咁綁實啲錢,而係活期存款,想幾時存取資金拎啲錢出嚟用都可以,又靈活自由又可以拎到個靚回報。當你想入錢入liviSave做存款都好簡單,只要透過一組 liviSave 戶口號碼,就可以經轉數快即時支付結算系統(RTGS)進行轉賬及存款。不過livi bank暫時未提供到外幣兌換服務,所以想入邊隻貨幣入戶口就要係轉賬前揀清楚先喇。日後想㩒錢出嚟時,只要用「三合一」二維碼掃瞄功能 liviScan,就加以為客戶可一鍵辦妥自動櫃員機提款、繳費、轉賬及購物。

8月用里先生邀請碼 miles#200 (記住,英文字母需要係全細階呀!) 成功開立liviSave賬戶仲可以賺到HK$300獎賞呀!快啲開戶就即賺HK$200 + 20,000 yuu積分啊 (2萬yuu積分可換HK$100)!仲要livi bank一路有推出唔同商戶嘅限定優惠,衣食住行有份,有咁多優惠千祈唔好錯過喇!

而加livi銀行最新優惠為以下:

 1. Mr. Miles加碼限時迎新獎賞:用里先生邀請碼 miles#200 (記住,英文字母需要係全細階呀!) 成功開立liviSave賬戶賞你HK$200 + 20,000 yuu積分,30天內存入
 2. livi Debit Mastercard 及livi PayLater Mastercard網上消費享高達8%現金回贈*,其他消費亦享1%
 3. livi搖一搖(Shake Shake)至少享1%現金獎賞#
 4. livi PayLater任何簽賬可以首三個月免手續費分期
 5. 所有客戶之首HK$5萬之存款可享1%存款年利率,而其後之HK$45萬亦可享0.4%存款年利率
 6. livi PayLater去IKEA買嘢分期12個月$0手續費+網店有8%回贈
 7. livi PayLater Mastercard購買指定Samsung產品即減高達HK$2,000
 8. 用livi於city’super / LOG-ON消費,累積滿HK$300回贈HK$30
 9. 用livi於中國聯通CUniq門市及購買5G旗艦手機及辦理新上台並預繳首月月費,可享5G手機高達HK$1,200機價扣減+月費優惠3選1
 10. 用livi於LANEIGE eShop消費可享高達85折+送皇牌補濕5件體驗裝
 11. livi PayLater去YOHO網店消費滿HK$800享HK$100折扣
 12. livi PayLater於Zoff消費滿HK$800享HK$100折扣/眼鏡9折

下載livi App:立即Download

livi里先生邀請碼: 輸入「miles#200」 (記住,英文字母需要係全細階呀!)開戶可獲HK$200 + 20,000 yuu積分

#「現金獎賞」是livi的獎賞計劃,客戶付款後shake一shake手機,賺取獎賞於下一次購物時使用。“ 至少1%”只適用於少於HK$ 200 的單一消費,HK$ 200以上的單一消費現金獎賞有可能少於1%


liviSave 存款年利率

港幣存款年利率

 • 首HK$5萬→1%年利率
 • 隨後HK$45萬→0.4%年利率

人民幣存款年利率

 • 首100萬人民幣→1.5%年利率
 • 隨後100萬人民幣→0.25%年利率

美元存款年利率

 • 所有金額的美元存款年利率均為 0.01%

【livi外幣存款1.5%年利率】liviSave推出人民幣及美元存款服務 年利率高達1.5%!liviSave優點

 • 人民幣存款年利率高達1.5%
 • 活期存款,靈活得嚟又可以享受高年利率
 • 轉數快即時支付結算系統(RTGS)就可以輕鬆進行轉賬及存款
 • 無服務費同最低結餘要求
 • 「三合一」二維碼掃瞄功能 liviScan,一鍵辦妥自動櫃員機提款、繳費、轉賬及購物

(限時!)用里先生邀請碼「miles#200」開戶送HK$300獎賞

 • 推廣期:即日起至2021年8月31日
 • 里先生邀請碼:miles#200 (記住,英文字母需要係全細階呀!)
 • 成功開立liviSave賬戶就即賺HK$300獎賞,包括:
  • HK$200現金
  • 20,000 yuu積分啊 (2萬yuu積分可換HK$100)

【livi外幣存款1.5%年利率】liviSave推出人民幣及美元存款服務 年利率高達1.5%!

下載livi App:立即Download

livi里先生邀請碼: 輸入「miles#200」 (記住,英文字母需要係全細階呀!)開戶可獲HK$200 + 20,000 yuu積分

#「現金獎賞」是livi的獎賞計劃,客戶付款後shake一shake手機,賺取獎賞於下一次購物時使用。“ 至少1%”只適用於少於HK$ 200 的單一消費,HK$ 200以上的單一消費現金獎賞有可能少於1%


liviSave邊儲邊賺 條款及細則

條款及細則 – 邊儲邊賺

優惠期限

1. Livi Bank Limited (livi 或我們) 將由 2021 年 2 月 1 日起,於我們的應用程式及網站 (https://www.livibank.com) 上公佈 liviSave 邊儲邊賺(優惠) 的存款年利率。

誰可享優惠

2. 優惠由持有 liviSave 賬戶並維持指定存款結餘金額的客戶 (合資格客戶) 專享。

有什麽優惠

3. liviSave賬戶存款結餘金額及利息會按我們的記錄每日計算。就存款之貨幣及存款金 額, 合資格客戶可享不同的存款年利率優惠。有關指定貨幣之存款年利率優惠, 請參 閲下列說明 (下列利率僅供參考) 。【livi外幣存款1.5%年利率】liviSave推出人民幣及美元存款服務 年利率高達1.5%!

4. 我們會於我們的應用程式及網站公佈利率及適時更新。適用於合資格客戶的實際年 利率即我們於應用程式及網站上公佈的最新利率。

5. 我們將會每月一次把累計應付的利息存入合資格客戶的 liviSave 賬戶。如合資格客戶 在利息存入前取消 liviSave 賬戶,我們會支付截至賬戶取消日期前最後一個曆日的 累計利息。

6. 我們有權酌情決定暫停、終止或修改優惠,而毋須事先通知。

修改本條款及細則

7. 我們保留隨時修改本條款及細則的權利,而毋須事先通知。你可於我們的應用程式 及網站上查閱優惠的最新資訊、可供限額及條款及細則。

其他條款

8. 如以欺詐行為或失實陳述獲取優惠及/或濫用優惠,會導致優惠被取消或沒收。我 們保留取消或沒收優惠及追討任何成本及損失的權利。

9. 除合資格客戶及 livi (包括其繼承人及受讓人) 以外,其他人士無權根據《合約(第三 者權利)條例》強制執行或享有本條款及細則中任何條文的利益。

10. 如有任何爭議,我們的決定為最終及具決定性的。

由 Livi Bank Limited 刊發 (日期: 2021 年 8 月 21 日)

分享俾你朋友!