PayMe 實惠優惠︱買滿指定金額即享高達88折!買訂造傢俬以PayMe俾訂仲可即減高達HK$2,000!

實惠-payme-優惠

PayMe 實惠優惠︱買滿指定金額即享高達88折!買訂造傢俬以PayMe俾訂仲可即減高達HK$2,000!

近排有家品傢俬不妨去實惠睇吓!因為PayMe推出實惠嘅優惠!大家只要實惠網台或門市買滿指家金額就可以享有高達88折!另外買訂造傢俬以PayMe俾訂嘅話仲可即減高達HK$2,000!有需要嘅朋友千其唔好錯過啦!

呢排仲有好多吃喝玩樂嘅PayMe優惠,記得唔好錯過!

PayMe 實惠優惠︱詳情

  • 推廣期:即日至2023年5月15日
  • Pricerite 實惠優惠一:用 PayMe 於門市或網店購買家品滿港幣 300 元或以上,即減港幣 30 元;優惠碼:CVS30
  • Pricerite 實惠優惠二:用 PayMe 於門市或網店購買家品滿港幣 500 元或以上,即減港幣 60 元;優惠碼:CVS60
  • 優惠一及二使用方法:於門市以 PayMe 付款即享折扣,或於網店輸入優惠碼並以 PayMe 付款即可
  • 家匠TMF優惠:訂造傢俬正價滿港幣 50,000 元,並以 PayMe 繳付訂金港幣 5,000 元,可享額外港幣 2,000 元折扣;折扣金額將於繳付餘額時扣減

優惠詳情:https://bit.ly/3LbrTD2

PayMe 實惠優惠︱常見問題FAQs

PayMe 實惠優惠做到幾時?

  • 答:PayMe 實惠優惠期為即日至2023年5月15日!

PayMe 實惠優惠係即時扣減優惠?

  • 答:係!只要喺實惠網店或門市買夠指定金額就可以享有即時扣減優惠!

點先用到呢個PayMe 實惠優惠?

  • 答:只要喺實惠網店或門市買夠指定金額再用Payme俾錢就得!

PayMe 實惠優惠︱條款及細則

享受優惠的時間

1. 除另有指明外,PayMe x Pricerite 實惠優惠的推廣期為 2023 年 4 月 16 日至 2023 年 5 月 15 日。

優惠目標對象

2. 本推廣適用於合資格用戶;合資格用戶須於推廣期內以 PayMe 於參與商戶付款以享本推廣 之優惠。

優惠內容

3. 推廣期間,合資格用戶可於 Pricerite 實惠門市及網店及家匠 TMF 門市使用 PayMe 付款以 享受下列優惠: Pricerite 實惠門市及網店優惠 :  優惠 1: 購買家品滿港幣 300 元或以上,即減港幣 30 元。如需於網店兌換優惠,即 可在結帳時輸入優惠碼「CVS30」。  優惠 2: 購買家品滿港幣 500 元或以上,即減港幣 60 元。如需於網店兌換優惠,即 可在結帳時輸入優惠碼「CVS60」。 家匠 TMF 門市優惠 : 家匠 TMF 優惠: 於家匠 TMF 訂造傢俬正價滿港幣 50,000 元,並以 PayMe 繳付訂金港 幣 5,000 元,可享額外港幣 2,000 元折扣;折扣金額將於繳付餘額時扣減

4. 合資格用戶必須明確表示希望使用推廣優惠付款,經 Pricerite 實惠及家匠 TMF 確認後,該 銷售交易即會套用優惠。

5. 推廣期間,優惠名額有限,先到先得。本行,Pricerite 實惠及家匠 TMF 保留權利全權酌情 更改有關名額。

6. 根據 Pricerite 實惠及家匠 TMF 的推廣資訊上所指明的推廣內容,合資格用戶須於每次消費 惠顧滿指定金額(不包括運費)或購買指定產品(如有特別指明),以享受優惠。

7. 如用戶未能於進行交易時輸入優惠碼致未能享用優惠,PayMe 及 Pricerite 實惠及家匠 TMF 概不負責。輸入優惠碼後,系統會自動應用優惠到適用的訂單,並於交易版面上顯示 該折扣。

分享俾你朋友!