PayMe 一田優惠︱實鋪/網店買滿HK$350即送HK$35優惠券俾你下次用!買餸/日常用品必睇!

payme-一田-優惠-折扣-買餸

PayMe 一田優惠︱實鋪/網店買滿HK$350即送HK$35優惠券俾你下次用!買餸/日常用品必睇!

PayMe又有新優惠!喺一田實鋪/eshop 買滿HK$350就即送HK$35優惠券俾你下次用!今次優惠百貨定超市都適用!買餸買日常用品等等要夠數都唔難!而優惠券只要下次再去一田買滿HK$350就會自動用㗎啦。推廣期為即日至2023年1月31日!快啲mark低近排有咩要買啦~

呢排仲有好多吃喝玩樂嘅PayMe優惠,記得唔好錯過!

PayMe 一田優惠︱詳情

  • 推廣期:即日至2023年1月31日
  • 用 PayMe 於全線一田分店或一田 eShop 惠顧滿港幣 350 元或以上,即獲港幣 35 元折扣優惠券於下次惠顧時使用
  • 優惠券使用方法:下次於一田門市或一田 eShop 惠顧滿港幣 35 元或以上,並以 PayMe 付款,即自動扣減港幣 35 元
  • 優惠券於2023年2月28日23:59到期
  • 推廣期內每位用戶最多可獲取優惠券兩張

優惠詳情:https://bit.ly/3WjT4yg

PayMe 一田優惠︱常見問題FAQs

PayMe 一田 優惠做到幾時?

 • 答:PayMe 一田優惠只限2023年1月31日!

PayMe 一田優惠係即時扣減優惠?

 • 答:PayMe 一田優惠係買滿HK$350就拎到一張HK$35優惠券俾你下次用,唔係即時扣減。

PayMe 一田優惠券幾時到期?

 • 答:PayMe 一田優惠券會於2023年2月28日23:59到期。

PayMe 一田優惠︱條款及細則

PayMe x 一田優惠條款及細則:

享受優惠的時間

1. 除另有指明外,PayMe x 一田十二月優惠的推廣期適用於 2022 年 12 月 16 日至 2023 年 1 月 31 日(包括首尾兩日)(「推廣期」)。 優惠目標對象

2. 本推廣適用於合資格用戶;合資格用戶須於推廣期內以 PayMe 於一田(「參與商戶」) 付款以享本推廣之優惠。 優惠內容

3. 推廣期內,合資格用戶於全線一田分店或一田 eShop 使用 PayMe 消費港幣 350 元或以 上,即可在 PayMe 錢包獲享港幣 35 元的 PayMe x 一田折扣優惠券 (「優惠券」)。

4. 推廣期間,優惠名額有限,先到先得。本行及參與商戶保留權利全權酌情更改有關名額。

5. 推廣期內,合資格用戶最多可獲取兩張優惠券。

6. 每張優惠券均須受本條款及細則約束。

7. 收到優惠券後,優惠券會自動適用於符合以下條件之合資格交易:

a) 於全線一田分店或一田 eShop 使用 PayMe 進行港幣 35 元或以上的交易;

b) 在 2022 年 12 月 16 日至 2023 年 2 月 28 日的兌換期內使用優惠券;以及

c) 獲享優惠券的 PayMe 錢包並未被暫停或終止使用。 (「合資格交易」)

8. 合資格用戶可在每筆合資格交易中使用一張優惠券。為免生疑問,若合資格用戶持有多張 可用於合資格交易的優惠券,則會自動將到期日最早的優惠券適用於合資格交易。

9. 合資格用戶可透過 PayMe 應用程式的「轉贈」功能,將優惠券轉讓予其他 PayMe 用 戶。優惠券一經與其他 PayMe 用戶分享,本行即無須承擔任何相關責任。

10. 每筆合資格交易均表示成功換領一張優惠券。如合資格用戶或商戶在已使用優惠券的交易 後提出退款(不論全部或部分),相關的優惠券配額仍將被視為已消耗。本行保留權利撤 回優惠券,或將藉由優惠券存入 PayMe 錢包的款項扣除。

11. 根據有關參與商戶的推廣資訊上所指明的推廣內容,合資格用戶須於每次消費惠顧滿指定 金額,以享優惠。