PayMe 一田百貨/超市優惠︱門市買滿HK$350即送HK$35優惠券俾你下次用!

PayMe 一田百貨/超市優惠︱門市買滿HK$350即送HK$35優惠券俾你下次用!

PayMe 一田百貨/超市優惠︱門市買滿HK$350即送HK$35優惠券俾你下次用!

PayMe又有新優惠!喺一田買滿HK$350就即送HK$35優惠券俾你下次用!今次優惠百貨定超市都適用!買餸買日常用品等等要夠數都唔難!而優惠券只要下次再去一田買滿HK$150就會自動用㗎啦。推廣期為即日至2023年月12月31日!快啲mark低近排有咩要買啦~

呢排仲有好多吃喝玩樂嘅PayMe優惠,記得唔好錯過!

PayMe 一田優惠︱詳情

  • 推廣期:即日至2023年12月31日
  • 優惠:用PayMe於全線一田分店惠顧滿港幣350元或以上(不包括購買一田現金禮券),即獲港幣35元折扣優惠券於下次惠顧時使用
  • 使用方法:於優惠券有效期內到一田門市惠顧滿港幣150元或以上,並以PayMe付款,即自動扣減港幣35元*
  • 推廣期內每位用戶最多可獲取優惠券兩張

*優惠券有效期為2024年1月1日至31日。

優惠詳情:https://bit.ly/44Pb0FP

PayMe 一田優惠︱常見問題FAQs

PayMe 一田 優惠做到幾時?

  • 答:PayMe 一田優惠只限2023年12月31日!

PayMe 一田優惠係即時扣減優惠?

  • 答:PayMe 一田優惠係買滿HK$350就拎到一張HK$35優惠券俾你下次用,唔係即時扣減。

PayMe 一田優惠券幾時到期?

  • 答:PayMe 一田優惠券有效期為一個月。

PayMe 一田優惠︱條款及細則

享受優惠的時間

1. 除另有指明外,PayMe x 一田優惠的推廣期適用於 2023 年 12 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日(包括首尾兩日)(「推廣期」)。

優惠目標對象

2. 本推廣適用於合資格用戶;合資格用戶須於推廣期內以 PayMe 於一田(「參與商戶」) 付款以享本推廣之優惠。

優惠內容

3. 推廣期內,合資格用戶於全線一田分店使用 PayMe 消費港幣 350 元或以上(不包括購買一 田現金禮券),即可在 PayMe 錢包獲享港幣 35 元的 PayMe x 一田折扣優惠券 (「優惠 券」)。

4. 推廣期間,優惠名額有限,先到先得。本行及參與商戶保留權利全權酌情更改有關名額。

5. 推廣期內,合資格用戶最多可獲取兩張優惠券。

6. 每張優惠券均須受本條款及細則約束。

7. 收到優惠券後,優惠券會自動適用於符合以下條件之合資格交易: a) 於全線一田分店使用 PayMe 進行港幣 150 元或以上的交易; b) 在 2024年 1月 1 日至 2024 年 1月 31 日的兌換期內使用優惠券;以及 c) 獲享優惠券的 PayMe 錢包並未被暫停或終止使用。 (「合資格交易」)

8. 合資格用戶每筆合資格交易中只限使用一(1)張優惠券。為免生疑問,若用戶持有多張 可用於合資格交易的優惠券,優惠券將自動被使用,首先按最高折扣金額,然後按最早到 期日子。如果優惠券具有相同的折扣金額和到期日,首先存入 PayMe 錢包的優惠券將會 被使用。

9. 如顧客或商戶在已使用優惠券的交易後提出退款(不論全部或部分),本行保留權利撤回 優惠券,或將藉由優惠券存入 PayMe 錢包的款項扣除。

10. 根據有關參與商戶的推廣資訊上所指明的推廣內容,合資格用戶須於每次消費惠顧滿指定 金額,以享優惠。