鄭秀文演唱會2023|金像影后Sammi 《You & Mi》香港站7月舉行8場演唱會!優先發售/公開發售/座位表/嘉賓

鄭秀文演唱會2023|金像影后Sammi 《You & Mi》香港站7月舉行8場演唱會!優先發售/公開發售/座位表/嘉賓

2023年金像影后-鄭秀文Sammi要開第11次個人紅館演唱會喇!金像影后Sammi 《You & Mi》香港站7月舉行8場演唱會!一文睇曬《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站2023》優先發售/公開發售/座位表/嘉賓等資訊,想搶飛要留意喇!

鄭秀文Sammi啱啱拎完金像影后,呢頭就公佈7月舉行佢第11次嘅個人紅館演唱會!今次《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站2023》將會喺2023年7月14-16日、18-19日、21-23日,共開8場!東亞信用卡客戶記得5月8日10am搶飛呀!

鄭秀文演唱會2023詳情

 • 日期:2023年7月14-16日|7月18-19日|7月21-23日(共8場)
 • 時間:8:15pm
 • 門票價錢: HK$1,080 / HK$680 / HK$380
 • 地點:香港體育館(紅館)
 • 地址:香港紅磡灣暢運道9號

鄭秀文演唱會2023公開發售詳情

 • 未公佈

鄭秀文演唱會2023東亞信用卡優先訂票詳情

 • 優先發售日期:2023年5月8日10am至5月10日11:59pm
 • 東亞銀行信用卡客戶可於 HotdogTIX 網頁 或 App 購票
 • 票價:HK$1080 / HK$680 / HK$380
 • 客戶服務費:每張門票HK$35
 • 速遞費用:每個訂單HK$30
 • 優先訂票不適用於東亞銀行JCB 白金卡。
 • 每次透過網上進行訂購上限為4張。HotdogTIX 保留分隔座位(包括以單數組合方式分配座位)之權利。
 • 演唱會門票將以本地速遞方式約於演出日期前7日寄出至持卡人指定之地址;惟不接受郵寄至中國內地、澳門及海外國家。

鄭秀文演唱會2023演出日期7月(共11場)

 • 2023年7月14日 (星期五) 頭場
 • 2023年7月15日 (星期六)
 • 2023年7月16日 (星期日)
 • 2023年7月18日 (星期二)
 • 2023年7月19日 (星期三)
 • 2023年7月21日 (星期五)
 • 2023年7月22日 (星期六)
 • 2023年7月23日 (星期日) 尾場

鄭秀文演唱會2023|常見問題FAQs

問:2023年鄭秀文紅館演唱會幾時舉行?

答:今次《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站2023》將會喺2023年7月14-16日、18-19日、21-23日,共開8場!8:15pm紅館開場!

問:2023年鄭秀文紅館演唱會優先發售日期係?

答:優先發售日期為2023年5月8日10am至5月10日11:59pm,東亞銀行信用卡客戶可於 HotdogTIX 網頁 或 App 購票~


東亞銀行信用卡「AXA安盛呈獻 You & Mi鄭秀文世界巡迴演唱會香港站2023」(「演唱會」)優先訂票之條款及細則:

 1. 優先訂票服務(「服務」)只適用於有效的東亞銀行信用卡(「合資格信用卡」)持卡人(「持卡人」)。 東亞銀行 JCB 白金卡除外。持卡人須以合資格信用卡支付全數方可享此服務。
 2. 優先訂票由2023年5月8日上午10時至5月10日晚上11時59分及於全部優先購票售罄前。持卡人必須先於www.hotdogtix.com或HotdogTIX手機應用程式登記成為會員,方可享此服務。
 3. 門票以先到先得形式發售,數量有限,售完即止。座位將以先到先得方式分配。HotdogTIX  Limited(「HotdogTIX」)保留分配不相連座位(包括以單數方式組合分配座位)之權利。
 4. 每次透過網上進行訂購上限為4張門票。
 5. HotdogTIX將收取每張門票港幣$35元之客戶服務費。
 6. 所有成功預訂將收到HotdogTIX確認電郵。
 7. 演唱會門票將以本地速遞方式約於演出日期前7日寄出至持卡人指定之地址;惟不接受郵寄至中國內地、澳門及海外國家。每個本地訂單之速遞收費為港幣30元。費用由HotdogTIX收取。
 8. 訂票人如在 2023年7月8日仍未收妥門票,請與HotdogTIX聯絡 ([email protected] / (852) 3188 5661 辦公時間:星期一至五 上午10時 – 下午6時,公眾假期休息) 。
 9. 所有費用包括所購門票總值、客戶服務費、速遞費用及行政費用(「費用」)將於訂票後即時從持卡人 賬戶扣除。如費用未能成功扣除,訂票將自動作廢。HotdogTIX將就此作出 適當的通知。
 10. 已購買之門票均不可取消、退款或更改。
 11. 門票訂購須受 HotdogTIX 之條款及細則約束。
 12. 演唱會由寰亞娛樂有限公司及東亞娛樂有限公司(統稱「主辦機構」)主辦,而服務則由 HotdogTIX提供。東亞銀行有限公司(「東亞銀行」)不會對HotdogTIX 的服務及主辦機構的演唱會之質素和供應,以及HotdogTIX及主辦機構的資料作出任何陳述或保證,亦不會對HotdogTIX 及主辦機構的服務、演唱會或資料所引起或與其有關的事宜負上任何責任。如對服務或演唱會或有關資料有任何查詢或投訴,應直接聯絡HotdogTIX或主辦機構。
 13. 演唱會的演出日期將由主辦機構全權決定,主辦機構有權隨時更改或延長演唱會之演出日期或取消演唱會或刪減演唱會座位而毋須事前通知。如有任何爭議,主辦機構所作的決定為最終及不可推翻。
 14. 主辦機構可能因應2019冠狀病毒病疫情的發展,加開或刪減座位。如有關節目取消、延期或座位被刪減,主辦機構將根據購票付款紀錄安排有關事宜(包括公佈延期或退還票款)。
 15. 演唱會如因事故而取消或延期,主辦機構將保留退款或改期之權利,主辦機構將決定及公佈延期或退回票款之相關安排。為免存疑,退票只退還所購門票總值,不包括任何已收的速遞費用(如有關門票已郵寄)或客戶服務費或行政費用。
 16. HotdogTIX將收取持卡人之個人資料,而有關個人資料之使用將受指定HotdogTIX之收集個人資料聲明 所約束。東亞銀行並未參與任何個人資料上的收集及使用,詳情請聯絡HotdogTIX查詢。
 17. 所有經服務訂購之門票如有損毀、遺失或被竊,東亞銀行、HotdogTIX及主辦機構並不承擔責任及不會補發門票。HotdogTIX將協助處理遺失門票之事宜;在此情況下,持卡人需遵守HotdogTIX的要求。
 18. 除持卡人及東亞銀行以外,並無其他人士有權按《合約(第三者權益)條例》(香港法例第 623 章)強制執行此等條款及細則的任何條文,或享有此等條款及細則的任何條文下的利益。
 19. 東亞銀行、HotdogTIX及主辦機構保留隨時更改或取消服務及/或修改或修訂此等條款及細則之權利,並作出適當的通知。如有任何爭議,東亞銀行、HotdogTIX及主辦機構所作的決定為最終及不可推翻。
 20. 請仔細閱讀所有條款及細則。訂票人有責任閱讀並理解這些條款及細則以及任何附帶的風險,義務和責任。通過購買/使用門票和/或進入場地,訂票人同意接受這些條款及細則的約束。
 21. 如本條款及細則的中、英文兩個版本有任何抵觸或不相符之處,應以英文版本為準。

2 comments

Leave a Reply