【foodrepublic大食代・銀聯優惠】憑銀聯二維碼於foodrepublic、FOOD OPERA於手機點餐滿HK$40即減HK$10

【foodrepublic大食代・銀聯優惠】憑銀聯二維碼於foodrepublic、FOOD OPERA於手機點餐滿HK$40即減HK$10

【foodrepublic大食代・銀聯優惠】憑雲閃付App於foodrepublic、FOOD OPERA於手機點餐滿HK$40即減HK$10

銀聯同foodrepublic大食代合作推出折扣優惠,由即日起至2022年2月28日,憑銀聯二維碼或雲閃付App可享以下優惠:

 • 優惠一:Scan場內QR code以手機落單並以雲閃付App消費滿HK$40即減HK$10
 • 優惠二: 於收銀機點餐並以銀聯二維碼付款滿HK$40即減HK$5
 • 優惠三: 即日起至2022年2月6日,Scan場內QR code並以雲閃付App 訂購盤菜滿HK$1,000即減HK$100

以上三個優惠每人每日限用一次,呢排經開foodrepublic大食代、FOOD OPERA食代館食飯嘅話,用銀聯卡就可以幫你慳返少少啦🤓

【foodrepublic大食代・銀聯優惠詳情】

 • 優惠期:即日起至2022年2月28日
 • 適用food court:foodrepublic大食代、FOOD OPERA食代館
 • 優惠一:Scan場內QR code以手機落單並以雲閃付App消費滿HK$40即減HK$10
 • 優惠二: 於收銀機點餐並以銀聯二維碼付款滿HK$40即減HK$5
 • 優惠三: Scan場內QR code並以雲閃付App 訂購盤菜滿HK$1,000即減HK$100
  • 優惠期:即日起至2月6日
 • 每張合資格銀聯卡每日限用優惠1次
 • 優惠不適用於購買禮券、禮品卡、換購貨品、塑膠購物袋收費、送貨服務費、其他服務項目(包括但不限於 捐款及增值服務)、未誌賬/取消/退款的交易、分拆賬單交易及其他未經許可或有舞弊/欺詐成份之消費

【foodrepublic大食代・銀聯優惠常見問題FAQs】

foodrepublic大食代・銀聯優惠做到幾時?

答:foodrepublic大食代・銀聯優惠由即日起做到2022年2月28日

foodrepublic大食代・銀聯優惠有無使用限制?

答:有呀,每張合資格銀聯卡每日限用優惠1次

foodrepublic大食代・銀聯嘅盤菜優惠做到幾時?

答:foodrepublic大食代・銀聯嘅盤菜優惠做到2022年2月6日。

條款及細則

1. 優惠 1 及 2 的推廣期由即日起至 2022 年 2 月 28 日; 優惠 3 的推廣期由 2022 年 1 月 14 日至 2022 年 2 月 6日,包括首尾兩日,下稱「推廣期」。
2. 優惠適用於指定發卡機構所發行之卡號以 62 開頭的銀聯信用卡及借記卡(即 ATM 卡)(下稱「銀聯卡」)。
3. 優惠內容: 於收銀機點餐並使用銀聯二維碼消費淨額滿 HK$40 或以上即減 HK$5(下稱「優惠 1」) 或經指定大食代及食代館場内二維碼使用掃碼點餐並以雲閃付 App 支付,消費淨額滿 HK$40 或以上即減 HK$10 (下稱「優惠 2」);由 2022 年 1 月 14 日至 2 月 6 日,經指定大食代及食代館場内二維碼使用掃碼點餐並以雲閃付 App 訂購盤菜,消費淨額滿 HK$1,000 或以上即減 HK$100 (下稱「優惠 3」)。
4. 優惠 1 適用於以銀聯二維碼(包括雲閃付 App 及其他支持銀聯二維碼 App)支付。優惠 2 及 3 只適用於掃碼點餐後選以雲閃付 App 支付或透過輸入銀聯卡號完成之消費。所有優惠之交易必須通過銀聯網絡方可享有關優惠。
5. 每張合資格銀聯卡每日(按系統時間即前一天晚上 12 時至第二天晚上 11 時 59 分 59 秒計)只限享用優惠一次,折扣會於付款時直接扣除。
6. 優惠 1 適用於香港全線大食代及食代館分店。掃碼點餐不適用於旺角新世紀廣場食代館。
7. 折扣金額不可兌換現金、其他貨品及不可轉讓。優惠以單一合資格消費淨額計算,所有分拆消費的交易均不可享此優惠。
8. 優惠不適用於購買禮券、禮品卡、換購貨品、塑膠購物袋收費、送貨服務費、其他服務項目(包括但不限於捐款及增值服務)、未誌賬/取消/退款的交易、分拆賬單交易及其他未經許可或有舞弊/欺詐成份之消費。
9. 推廣期內之優惠名額有限,先到先得,額滿後優惠隨之結束。
10. 除特別註明外,優惠不可與其他優惠、商戶/會員優惠、優惠券、折扣及禮券同時使用。
11. 銀聯國際有限公司(下稱「銀聯國際」)並非產品或者服務供應商,故此不會就有關產品或者服務承擔任何責任。
12. 如有任何爭議,商戶保留最終決定權。
13. 優惠及雲閃付 App 之使用須受其他條款及細則約束,詳情請瀏覽雲閃付 App 或
https://www.unionpayintl.com/hk/promotion/upqrcode。
14. 本條款及細則的中英文版本如有差異,一概以中文版本為準。