【Asia Miles換德國/瑞士】7月17日起可兌換往來法蘭克褔/慕尼黑(德國漢莎航空)及蘇黎世(瑞士國際航空)之航班

asia miles換德國 慕尼黑 法蘭克福

【Asia Miles換德國/瑞士】7月17日起可兌換往來法蘭克褔/慕尼黑(德國漢莎航空)及蘇黎世(瑞士國際航空)之航班

正啊!由2019年7月17日起,Asia Miles可以兌換到更多德國航點!本身德國對於Asia Miles嚟講係一個唔太好換嘅國家因為漢莎航空為星空聯盟(Star Alliance)而非國泰所在之寰宇一家(oneworld)。不過德國漢莎航空集團本身同Asia Miles之間都係合作航空夥伴嚟所以某啲航點都可以用Asia Miles作兌換。

但就著新簽訂的共享代碼(code share)協議,國泰的航班代碼CX將附加於漢莎航空營運的香港-法蘭克福及香港-慕尼黑航班,以及由瑞士航空營運的香港-蘇黎世航班。與此同時,漢莎航空代碼LH將附加於國泰航空香港-法蘭克福航班CX288/289,而瑞航代碼LX亦將附加於國泰航空香港-蘇黎世航班CX382/383。而就著新協議乘搭以上航班可以累積Asia Miles及可以以Asia Miles兌換以上航班!Asia Miles的網頁上都寫咗出嚟喇!但留意漢莎航空及瑞士航空並不是Asia Miles網上兌換機票可以換到的航空公司,所以要搵呢2間嘅票仍然要乖乖打電話囉!

Asia Miles換德國/瑞士之航點

香港

 • 香港-法蘭克褔(FRA) (漢莎/國泰執飛)
 • 香港-慕尼黑(MUC) (漢莎執飛)
 • 香港-蘇黎世(ZRH) (瑞航/國泰執飛)

其他

 • (漢莎) 往來法蘭克褔及柏林、布魯賽爾、布達佩斯、德累斯登、漢堡、漢諾威、慕尼黑、紐倫堡、奧斯陸、斯圖加特
 • (瑞航) 往來蘇黎世及柏林、布魯塞爾、佛羅倫斯、日內瓦、漢堡、斯圖加特、威尼斯
Asia Miles換德國漢莎航空

Asia Miles換德國漢莎航空

asia miles兌換瑞士國際航空

Asia Miles兌換瑞士國際航空

Asia Miles可兌換德國漢莎航空之艙位

 • 商務客艙
 • 特選經濟客艙
 • 經濟客艙

Asia Miles可兌換瑞士國際航空之艙位

 • 頭等客艙
 • 商務客艙
 • 經濟客艙

可以換頭等艙?講係咁講…不過人地放唔放位係另一回事…嗯。再試下睇下

Asia Miles假單程換德國?混合艙?2航段單程票

理論上假單程及混合艙兌換仍然可以用,但留意因為你從香港出發的話坐漢莎去到法蘭克褔但你沒有法子可以兌換回程到亞洲除香港以外的地方。所以香港-德國-亞洲的假單程就無航點可用但你如果由德國或歐洲出發就可以換出德國-香港-歐洲的假單程票。

至於混合航及2航段單程票,並沒有特別條款去阻止你咁換,按返基本概念計劃再打電話去出票就好了。

P.S.: 里先生Asia Miles計算機未更新HKG-MUC的航段,請稍等

分享俾你朋友!