【大新 Apple Store優惠】憑大新Visa信用卡於Apple簽賬 享6%現金回贈

【大新 Apple Store優惠】憑大新Visa信用卡於Apple簽賬 享6%現金回贈

近排有電子產品想買Apple產品iPhone/iPad/Mac/AirPod而又有大新信用卡嘅朋友留意啦!因為大新銀行啱啱就推出咗Apple Store新優惠。由即日起至2024年4月30日,大家只要憑大新Visa信用卡於Apple Store 零售店及網上商店累積合資格簽賬滿5,000港元,即享6%現金回贈

未有大新Visa信用卡都可以趁住有里先生額外超市現金券申請返張!新客經里先生申請大新MyAuto車主信用卡毋需簽賬就有額外HK$300 超市現金券,成功申請及批核後請盡快填妥現金券申領表格(MrMiles.hk/dsb-form)!而經里先生申請大新英航白金信用卡毋需簽賬都有額外HK$200 超市現金券,成功申請及批核後請盡快填妥現金券申領表格(MrMiles.hk/dsb-form)!

有興趣就快啲睇埋詳情啦!


【大新 Apple Store優惠】詳情


💰現金回贈信用卡 (百份比越高越好)

大新ONE+白金信用卡
大新ONE+白金信用卡
HK$15萬 最低年薪要求
1% 一般本地簽賬 現金回贈
1% 外幣簽賬 現金回贈
里先生額外迎新:新客戶經里先生成功申請ONE+白金信用卡,毋須簽賬可有額外HK$300 Apple禮品卡/超市禮券! 迎新優惠:新客戶達指定簽賬條件賺高達HK$850獎賞!

🎁迎新禮遇

里先生額外HK$300現金券!
 • 里先生額外HK$300 Apple禮品卡/超市禮券!新客戶經里先生連結申請毋需簽賬
 • 成功申請及批核後請盡快填妥→ 現金券申領表格
大新ONE+ 信用卡迎新優惠:
 • 推廣期:即日起至2024年6月30日
 • 合資格客戶於推廣期內成功申請信用卡大新ONE+,並於發卡後首2個月內累積合資格簽賬滿HK$5,000或以上及作最少5次合資格簽賬交易,可享迎新優惠HK$500現金回贈
 • 加基本1%回贈:HK$50
 • 加總以上:簽HK$5,000,新客戶有高達HK$850迎新獎賞!(HK$500現金回贈+加基本1%回贈+里先生額外HK$300現金券
大新 ONE+信用卡 (學生卡)-可享HK$300現金回贈:
 • 首兩個月簽滿HK$3,000,可享迎新優惠HK$300回贈,加基本1%回贈:HK$30
➜迎新優惠之現金回贈將於指定簽賬期完結後4個月內以大新信用卡免找數簽賬額的形式直接存入合資格客戶的合資格信用卡戶口,並顯示於月結單上。

優點

缺點

 • E-banking 網上轉賬無回贈
 • 海外簽賬有1.95%手續費
 • 無得儲里數

✈️里數信用卡 (數字越低越好)

大新英國航空白金信用卡
大新英國航空白金信用卡
HK$15萬 最低年薪要求
HK$6/里 一般本地簽賬 里數回贈
HK$4/里 外幣簽賬 里數回贈
里先生額外迎新:新客戶經里先生成功申請大新英國航空白金卡,並於2024年5月31日或之前獲成功批核,發卡後首2個月內簽賬一次即送HK$500 Apple禮品卡/超市禮券!新客戶於指定時限內累積合資格簽賬及開指定綜合理財戶口,可享高達20,000 Avios飛行積分!

🎁迎新禮遇

里先生額外HK$500 Apple禮品卡/超市禮券迎新獎賞:
 • 推廣期:即日起至2024年4月15日
 • 里先生額外HK$500 Apple禮品卡/超市禮券!新客戶經里先生連結成功申請,並於2024年5月31日或之前獲成功批核,發卡後首2個月內簽賬一次即可賺取!
 • 成功申請及批核後請盡快填妥→ 現金券申領表格
 • 額外獎賞會於發卡後4個月內收到
大新英國航空白金卡迎新優惠:
 • 新客戶成功申請大新英國航空白金卡,並於指定時限內累積合資格簽賬滿以下金額,可享高達20,000 Avios 飛行積分:
  • 發卡後首2個月內,累積合資格簽賬金額滿:
   • HK$4,000 →享4,000 Avios 飛行積分(連同基本 Avios 飛行積分)
   • HK$12,000(即額外HK$8,000)→享8,000 Avios 飛行積分連同基本 Avios 飛行積分)
   • HK$30,000(即額外HK$18,000)→享20,000 Avios 飛行積分(連同基本 Avios 飛行積分)
   • ⭐️留意⭐️如果你累積合資格簽賬金額滿HK$12,000再成功開立優易綜合理財戶口、VIP i-Account 綜合理財戶口或 Hello Kitty VIP i-Account 綜合理財戶口,就可以直接拎20,000 Avios 飛行積分(連同基本 Avios 飛行積分)
  • 以上 Avios 飛行積分之兌換率以本地簽賬作累積合資格簽賬金額為例子。
 • 於2024年6月30日前透過指定網上申請表或大新手機應用程式成功申請大新英國航空白金卡主卡,並於信用卡申請日至新卡發出日起計3個月內成功開立優易綜合理財戶口及符合其他指定要求,可享額外HK$500現金回贈!

優點

 • 年薪要求低!
 • 本地簽賬HK$6=1 Avios
 • 生日當天簽賬HK$6=2 Avios
 • 英航指定網頁買英航機票9折兼享HK$6 = 2 Avios
 • 3年內Executive Club戶口有郁過就自動延長Avios有效期
 • 兌換Avios免手續費
 • Avios有Household account可以全家一齊儲共用Avios

缺點

 • 只能收取Avios做回贈,無得選擇儲現金回贈
大新ANA World 萬事達卡
大新ANA World 萬事達卡
HK$15萬 最低年薪要求
HK$8/里 一般本地簽賬 里數回贈
HK$4/里 外幣簽賬 里數回贈
里先生額外迎新:新客戶成功申請大新ANA World萬事達卡,毋須簽賬可有額外HK$200超市現金券!高達17,000迎新里數獎賞(相等於ANA來回日本機票乙套)+海外簽賬每HK$4=1里數

🎁迎新禮遇

⭐️里先生額外HK$200現金券⭐️:
 • 新客經里先生成功申請大新ANA World萬事達卡毋需簽賬有里先生額外HK$200 超市禮券
 • 成功申請及批核後請盡快填妥→ 現金券申領表格
‼️留意‼️
 • 大新之迎新優惠只適用於新客戶‼️
迎新優惠1:可享高達17,000迎新里數獎賞
 • 推廣期至2024年6月30日
 • 推廣期內成功申請並於發卡後首2個月內累積以下合資格簽賬金額,可享高達17,000迎新里數獎賞
  • 累積合資格簽賬金額HK$8,000 → 4,000迎新里數(已包括基本里數)
  • 累積合資格簽賬金額HK$15,000(即額外HK$7,000) → 賺額外4,000迎新里數(已包括基本里數)
  • 累積合資格簽賬金額HK$30,000(即額外HKHK$15,000) → 再賺額外9,000迎新里數(已包括基本里數)
迎新優惠2:憑卡作合資格海外簽賬首三個月可享每HK$4 = 1里數
 • 推廣期至2024年6月30日
 • 只適用於發卡後首三個月,不設上限,多簽多賞(已包括基本里數獎賞)
平日呢張卡海外簽賬HK$8=1里,本地簽賬HK$8=1里!拎住呢張卡搭ANA航班可以優先辦理登記手續之餘,仲有額外25%嘅里數!ANA有Family Program,屋企人夾埋一齊儲就可以好快再儲到機票去日本啦~ 迎新優惠3:開立優易綜合理財戶口額外HK$500現金回贈
 • 推廣期至2024年3月31日
 • 透過指定網上申請表或大新手機應用程式成功申請大新ANA World萬事達卡主卡,並於信用卡申請日至新卡發出日起計3個月內成功開立優易綜合理財戶口及符合指定要求 →可享額外HK$500現金回贈

優點

 • 全城唯一可以直接賺取ANA里數之信用卡
 • 賺ANA里數可以兌換ANA及Star Alliance航班的機票
 • 每月自動兌換成里數免手續費
 • 主卡持有人每搭ANA都多25%ANA里數
 • 於HKG、NRT、HND、KIX及NGO機場出示此卡,即可於ANA商務客艙櫃位優先辦理登機手續
 • 可以透過ANA個Family program合併屋企人嘅里數,兩公婆可以夾埋啲里數換機票

缺點

 • 本地簽賬HK$8=1里,難儲咗但易換機票

【大新 Apple Store優惠】常見問題FAQs

大新 Apple Store優惠推廣期去到幾時?

 • 大新 Apple Store優惠推廣期為即日起至2024年4月30日

大新 Apple Store優惠需唔需要登記?

 • 需要,上文有提供登記網址。

邊張信用卡可以用到呢個優惠?


【大新 Apple Store優惠】條款及細則

「Apple Store 簽賬激賞」推廣(「本推廣」)之一般條款及細則:

1. 本推廣之推廣期由 2024 年 3 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日(包括首尾兩日)(「推廣期」), 簽賬以有關之交易日期計算並以本行記錄為準。

2. 本推廣只適用於持有由大新銀行有限公司(「本行」)所發出之 Visa 信用卡或其聯營卡(「合 資格 Visa 信用卡」)之主卡或其名下附屬卡之客戶(「合資格客戶」)。

3. 合資格客戶不可同時享有本推廣之「Visa 信用卡限定優惠—6%現金回贈」優惠及其他大新信用 卡推廣之獎賞。

4. 合資格客戶須符合本推廣之「Visa 信用卡限定優惠—6%現金回贈」之條款及細則所指定之要 求,方可獲享相關現金回贈(「獎賞」)。

5. 「合資格簽賬」指於相關推廣期內於香港 Apple Store 零售店及香港 Apple Store 網上商店 內(不包括特許商店及其網上商店如適用)之零售或網上簽賬並已誌賬之交易。

6. 合資格簽賬不適用於電子錢包付款(包括但不限於 Alipay HK、WeChat Pay HK 或 PayMe)之 交易、未誌賬/取消/退回及所有未經授權之交易。本行保留對簽賬是否符合資格之最終決定權。

7. 本行將根據本行及 VISA 國際組織不時界定之商戶編號及/簽賬類別及/或貨幣,以釐定有關簽 賬合資格與否。本行對合資格簽賬的定義有絕對酌情權及最終決定權。合資格客戶於進行任何簽 賬前,本行恕不負責釐清該項簽賬合資格與否。

8. 當簽賬以外幣進行,該外幣簽賬將會根據有關發卡組織於本行清算有關交易當日所釐定的兌換率 折算為港幣(如適用)。有關外幣交易收費詳情,請參閱本行之大新信用卡/貴賓卡服務收費一 覽表。

9. 有關 Apple (「參與商戶」)之產品圖片、價錢及資料由參與商戶提供及只供參考。

10.如參與商戶結束營業,有關優惠將會即時停止。

11.所有產品/服務均由參與商戶提供及銷售予客戶。有關產品/服務之質素及供應量,一概由參 與商戶負責。本行並非有關產品/服務之供應商,恕不會對有關產品/服務之質素及供應作任 何陳述或保證。如客戶對有關產品/服務有任何爭議或投訴,請直接聯絡參與商戶。

12.所有獎賞均不可兌換現金、積分、其他產品服務或折扣、不能退回、不可轉讓予他人或轉讓於其 他賬戶或轉換其他產品。

13.本行將根據儲存於本行之簽賬記錄,以決定合資格客戶是否符合獲享相關獎賞之資格。合資格客 戶必須於整個推廣期內及獎賞發放時仍然持有有效之本行合資格信用卡及擁有良好信貸記錄,而 有關之合資格簽賬必須已誌賬,方可獲享相關獎賞。

14.合資格客戶必須保留有關之合資格簽賬交易確認記錄,如有任何爭議,本行保留要求合資格客戶 提供該記錄或有關簽賬的其他文件或證據的權利,以作核實。已遞交之文件或證據將不獲發還。 本行保留對有關簽賬是否符合資格之最終決定權。

15.於本推廣內,如任何用作計算相關獎賞之有關交易涉及詐騙、濫用成份、沖銷、被取消或退款, 本行有權從合資格客戶之信用卡戶口扣除相關獎賞之價值而無須另行通知。

16.本行保留隨時修改本條款及細則或取消本推廣或更改本推廣內容之權利而無須事先通知。如有任 何爭議,本行將保留最終決定權。

17.本文所載之條款及細則將成為規限使用本行信用卡的合約之一部份,並須按該合約詮釋。如本條 款及細則與該合約有任何抵觸,將以本條款及細則為準。

18.本條款及細則受香港法律管轄並應根據香港法律詮譯。任何因本條款及細則而引起的爭議均受香 港法院的非專有司法管轄權管轄。

19.任何人士若非本條款及細則的一方,不可根據《合約(第三者權利)條例》(香港法例第 623 章)強制執行本條款及細則的任何條文。

20.本條款及細則之中英文版本如有歧異,一概以中文版本為準。

「Visa 信用卡限定優惠—6%現金回贈」之條款及細則:

1. 合資格客戶須於推廣期內以其名下合資格 Visa 信用卡透過大新手機應用程式或指定網頁 (dahsing.com/card/apple)成功登記(「成功登記」),方可參與本推廣。只適用於首 10,000 名成功登記之合資格客戶。登記名額有限,先到先得,額滿即止。登記時間及登記是否 成功以本行記錄為準。成功登記後,請記下「登記參考編號」以作日後參考。如合資格客戶於 2023 年 10 月 16 日至 2024 年 2 月 29 日期間已成功登記早前「Apple Store 簽賬激賞」推 廣,則無須再次登記本推廣。

2. 如合資格客戶持有多於一張合資格 Visa 信用卡,只須以其名下其中一張合資格 Visa 信用卡 主卡登記一次。本推廣並不接受以附屬卡登記。如合資格客戶於登記時輸入錯誤資料(如適 用)而未能成功登記,本行並不會另行通知。

3. 合資格客戶於成功登記後以其名下合資格 Visa 信用卡(包括主卡及附屬卡)作累積合資格簽 賬金額滿 5,000 港元或以上(或其等值),可享 6%現金回贈(「現金回贈」)。

4. 每位合資格客戶憑其名下所有合資格 Visa 信用卡(包括主卡及附屬卡)於推廣期內最高可獲 400 港元現金回贈。

5. 本行將於 2024 年 8 月份或之前以大新信用卡免找數簽賬額的形式將有關之現金回贈存入合資 格客戶於最後作合資格簽賬之合資格 Visa 信用卡主卡賬戶內用以扣減該信用卡新簽賬項之 用,並顯示於隨後之月結單上。如現金回贈金額出現小數位一律調高為最接近之整數計算。

完整條款及細則:http://www.dahsing.com.hk/pdf/credit_card/cc_applesp_tnc_tc.pdf