大新 OK便利店優惠︱大新Visa信用卡透過流動付款買滿HK$30減HK$10!

大新 OK便利店優惠︱大新Visa信用卡透過流動付款買滿HK$30減HK$10!

大新 OK便利店優惠︱大新Visa信用卡透過流動付款買滿HK$30減HK$10!

宜家用大新Visa信用卡透過流動付款買滿HK$30就減HK$10!而流動付款包括 Apple Pay、Google Pay™ 或 Samsung Pay,推廣期去到2024年1月10日,近排喺OK買嘢嘅就用埋呢個優惠啦~

有興趣嘅仲可以睇埋酒店優惠合集麥當勞優惠合集PayMe優惠合集


大新 OK便利店優惠︱詳情

 • 推廣期:即日至2024年1月10日
 • 用大新Visa信用卡於OK便利店透過流動付款買滿HK$30減HK$10
 • 流動付款包括 Apple Pay、Google Pay™ 或 Samsung Pay
 • 整個推廣活動之優惠名額限首28,000個交易,先到先得,額滿即止
 • 優惠不適用於購買香煙、其他產品及服務等項目

官方詳情:https://www.dahsing.com/html/tc/credit_card/latest_offers/circlek_promotion.html


💰現金回贈信用卡 (百份比越高越好)

大新ONE+白金信用卡
大新ONE+白金信用卡
HK$15萬 最低年薪要求
1% 一般本地簽賬 現金回贈
1% 外幣簽賬 現金回贈
里先生額外迎新:新客戶經里先生成功申請ONE+白金信用卡,毋須簽賬可有額外HK$300 Apple禮品卡/超市禮券! 迎新優惠:新客戶達指定簽賬條件賺高達HK$850獎賞!

🎁迎新禮遇

里先生額外HK$300現金券!
 • 里先生額外HK$300 Apple禮品卡/超市禮券!新客戶經里先生連結申請毋需簽賬
 • 成功申請及批核後請盡快填妥→ 現金券申領表格
大新ONE+ 信用卡迎新優惠:
 • 推廣期:即日起至2024年6月30日
 • 合資格客戶於推廣期內成功申請信用卡大新ONE+,並於發卡後首2個月內累積合資格簽賬滿HK$5,000或以上及作最少5次合資格簽賬交易,可享迎新優惠HK$500現金回贈
 • 加基本1%回贈:HK$50
 • 加總以上:簽HK$5,000,新客戶有高達HK$850迎新獎賞!(HK$500現金回贈+加基本1%回贈+里先生額外HK$300現金券
大新 ONE+信用卡 (學生卡)-可享HK$300現金回贈:
 • 首兩個月簽滿HK$3,000,可享迎新優惠HK$300回贈,加基本1%回贈:HK$30
➜迎新優惠之現金回贈將於指定簽賬期完結後4個月內以大新信用卡免找數簽賬額的形式直接存入合資格客戶的合資格信用卡戶口,並顯示於月結單上。

優點

缺點

 • E-banking 網上轉賬無回贈
 • 海外簽賬有1.95%手續費
 • 無得儲里數

✈️里數信用卡 (數字越低越好)

大新英國航空白金信用卡
大新英國航空白金信用卡
HK$15萬 最低年薪要求
HK$6/里 一般本地簽賬 里數回贈
HK$4/里 外幣簽賬 里數回贈
里先生額外迎新:新客戶經里先生成功申請大新英國航空白金卡,毋需簽賬即送HK$250 Apple禮品卡/超市禮券!新客戶於指定時限內累積合資格簽賬及開指定綜合理財戶口,可享高達20,000 Avios飛行積分!

🎁迎新禮遇

里先生額外HK$250 Apple禮品卡/超市禮券迎新獎賞:
 • 里先生額外HK$250 Apple禮品卡/超市禮券!新客戶經里先生連結申請毋需簽賬
 • 成功申請及批核後請盡快填妥→ 現金券申領表格
 • 額外獎賞會於發卡後4個月內收到
大新英國航空白金卡迎新優惠:
 • 新客戶成功申請大新英國航空白金卡,並於指定時限內累積合資格簽賬滿以下金額,可享高達20,000 Avios 飛行積分:
  • 發卡後首2個月內,累積合資格簽賬金額滿:
   • HK$4,000 →享4,000 Avios 飛行積分(連同基本 Avios 飛行積分)
   • HK$12,000(即額外HK$8,000)→享8,000 Avios 飛行積分連同基本 Avios 飛行積分)
   • HK$30,000(即額外HK$18,000)→享20,000 Avios 飛行積分(連同基本 Avios 飛行積分)
   • ⭐️留意⭐️如果你累積合資格簽賬金額滿HK$12,000再成功開立優易綜合理財戶口、VIP i-Account 綜合理財戶口或 Hello Kitty VIP i-Account 綜合理財戶口,就可以直接拎20,000 Avios 飛行積分(連同基本 Avios 飛行積分)
  • 以上 Avios 飛行積分之兌換率以本地簽賬作累積合資格簽賬金額為例子。
 • 於2024年6月30日前透過指定網上申請表或大新手機應用程式成功申請大新英國航空白金卡主卡,並於信用卡申請日至新卡發出日起計3個月內成功開立優易綜合理財戶口及符合其他指定要求,可享額外HK$500現金回贈!

優點

 • 年薪要求低!
 • 本地簽賬HK$6=1 Avios
 • 生日當天簽賬HK$6=2 Avios
 • 英航指定網頁買英航機票9折兼享HK$6 = 2 Avios
 • 3年內Executive Club戶口有郁過就自動延長Avios有效期
 • 兌換Avios免手續費
 • Avios有Household account可以全家一齊儲共用Avios

缺點

 • 只能收取Avios做回贈,無得選擇儲現金回贈
大新ANA World 萬事達卡
大新ANA World 萬事達卡
HK$15萬 最低年薪要求
HK$8/里 一般本地簽賬 里數回贈
HK$4/里 外幣簽賬 里數回贈
里先生額外迎新:新客戶成功申請大新ANA World萬事達卡,毋須簽賬可有額外HK$250超市現金券!高達17,000迎新里數獎賞(相等於ANA來回日本機票乙套)+海外簽賬每HK$4=1里數

🎁迎新禮遇

⭐️里先生額外HK$250現金券⭐️:
 • 新客經里先生成功申請大新ANA World萬事達卡毋需簽賬有里先生額外HK$250 超市禮券
 • 成功申請及批核後請盡快填妥→ 現金券申領表格
‼️留意‼️
 • 大新之迎新優惠只適用於新客戶‼️
迎新優惠1:可享高達17,000迎新里數獎賞
 • 推廣期至2024年6月30日
 • 推廣期內成功申請並於發卡後首2個月內累積以下合資格簽賬金額,可享高達17,000迎新里數獎賞
  • 累積合資格簽賬金額HK$8,000 → 4,000迎新里數(已包括基本里數)
  • 累積合資格簽賬金額HK$15,000(即額外HK$7,000) → 賺額外4,000迎新里數(已包括基本里數)
  • 累積合資格簽賬金額HK$30,000(即額外HKHK$15,000) → 再賺額外9,000迎新里數(已包括基本里數)
迎新優惠2:憑卡作合資格海外簽賬首三個月可享每HK$4 = 1里數
 • 推廣期至2024年6月30日
 • 只適用於發卡後首三個月,不設上限,多簽多賞(已包括基本里數獎賞)
平日呢張卡海外簽賬HK$8=1里,本地簽賬HK$8=1里!拎住呢張卡搭ANA航班可以優先辦理登記手續之餘,仲有額外25%嘅里數!ANA有Family Program,屋企人夾埋一齊儲就可以好快再儲到機票去日本啦~ 迎新優惠3:開立優易綜合理財戶口額外HK$500現金回贈
 • 推廣期至2024年6月30日
 • 透過指定網上申請表或大新手機應用程式成功申請大新ANA World萬事達卡主卡,並於信用卡申請日至新卡發出日起計3個月內成功開立優易綜合理財戶口及符合指定要求 →可享額外HK$500現金回贈

優點

 • 全城唯一可以直接賺取ANA里數之信用卡
 • 賺ANA里數可以兌換ANA及Star Alliance航班的機票
 • 每月自動兌換成里數免手續費
 • 主卡持有人每搭ANA都多25%ANA里數
 • 於HKG、NRT、HND、KIX及NGO機場出示此卡,即可於ANA商務客艙櫃位優先辦理登機手續
 • 可以透過ANA個Family program合併屋企人嘅里數,兩公婆可以夾埋啲里數換機票

缺點

 • 本地簽賬HK$8=1里,難儲咗但易換機票

大新 OK便利店優惠︱常見問題FAQs

大新 OK便利店優惠做到幾時?

 • 答:大新 OK便利店優惠期為即日至2024年1月10日。

大新 OK便利店優惠係即時扣減優惠?

 • 答:係!

點先用到呢個大新 OK便利店優惠?

 • 答:大家只要喺推廣期間用大新Visa信用卡於OK便利店透過流動付款買滿HK$30就可以減HK$10~

大新 OK便利店優惠︱條款及細則

「OK 便利店 Visa 信用卡流動付款優惠」(「優惠」)之條款及細則:

1. 推廣期由 2023 年 12 月 28 日上午 7:00 至 2024 年 1 月 10 日晚上 11:59(「推廣期」)。

2. 優惠只適用於持有由大新銀行有限公司(「本行」)所發出之 Visa 信用卡或其聯營卡(「合資格 信用卡」)之主卡或其名下附屬卡之客戶(「合資格客戶」)。惟不適用於現金卡、公司卡、採購 卡、商務卡、Gift 卡、貴賓卡、「智息揀」結欠轉賬戶口及「智 · 簡單」折現計劃戶口。

3. 合資格客戶於推廣期內憑合資格信用卡於 OK 便利店之全線香港門市(「參與商戶」)透過流動 付款(包括 Apple Pay、Google PayTM 或 Samsung Pay)作單一簽賬淨額滿 30 港元,即享 10 港元即時折扣。

4. 合資格客戶須於簽賬前表明欲使用本優惠及出示已加入合資格信用卡的流動付款手機頁面並結 賬以享用優惠。

5. 優惠名額限首 28,000 個交易,先到先得,額滿即止,優惠餘額以參與商戶之訊息為準。

6. 每位合資格客戶每日只可享用優惠 1 次。優惠以單一簽賬計算,所有分拆簽賬的交易均不適用 於本推廣。

7. 優惠不可兌換現金、積分、其他產品服務或折扣,及不適用其他簽賬項目,包括但不限於流動 轉賬及增值交易(包括但不限於 PayMe);不能退回、不得轉讓,亦不可與任何其他推廣優惠、 折扣、折扣卡、商戶貴賓卡、現金券及禮券同時使用(除特別註明外)(如適用)。優惠不適 用於購買香煙、禮券、網上遊戲產品、流動電話儲值卡/電話卡/增值券/Wi-Fi 儲值卡、網 上遊戲卡、八達通卡/產品、禮品卡、預付卡、自動售賣機/扭蛋機貨品、換購貨品、各款入 場券/車票、郵票、塑膠購物袋收費、送貨服務費、其他服務項目(包括但不限於預付、賬單 繳費、匯款、捐款、增值服務(包括但不限於八達通、支付寶、微信支付、拍住賞、TNG 電子 錢包及其他儲值卡或裝置)、傳真、影印、電池充電服務、電池租貸服務、速遞/提件服務、 預訂服務及相片沖曬服務)等項目。詳情請直接向參與商戶查詢。

8. 如參與商戶結束營業,有關優惠將會即時停止。

9. 所有有關優惠之圖片只供參考,優惠內容及規定以實際公佈為準並須受條款及細則所約束,詳 情請向本行及參與商戶查詢。

10.本行及參與商戶保留隨時取消或更改優惠內容及修改本條款及細則之權利而無須事先通知,詳 情請向本行及參與商戶查詢。如有任何爭議,本行及參與商戶將保留最終決定權。

11.如合資格客戶每日換領優惠多於 1 次或任何用作計算優惠之有關交易涉及詐騙、濫用成份或被 取消,本行有權從合資格客戶之戶口扣除相關優惠之即時折扣金額而無須另行通知。

12.本文所載之條款及細則將成為規限使用合資格信用卡的合約之一部份,並須按該合約詮釋。如 本條款及細則與該合約有任何抵觸,將以本條款及細則為準。

13.本條款及細則受香港法律管轄並應根據香港法律詮譯。任何因本條款及細則而引起的爭議均受 香港法院的非專有司法管轄權管轄。

14.任何人士若非本條款及細則的一方,不可根據《合約(第三者權利)條例》(香港法例第 623 章)強制執行本條款及細則的任何條文。

15.本條款及細則之中英文版本如有歧異,一概以中文版本為準。