【HSBC 百佳優惠】逢星期五、六、日百佳簽賬享HK$70現金券回贈 實體店網店都有份!限時$1驚喜袋優惠~

滙豐-百佳-簽賬優惠

【HSBC 百佳優惠】逢星期五、六、日百佳簽賬享HK$70百佳現金券回贈 實體店網店都有份!限時$1驚喜袋優惠~

HSBC Apple Pay/ Google Pay優惠,HSBC同百佳都有簽賬優惠。優惠係實體店同網店都用到,不過要注意,實體店同網店嘅簽賬要求係唔一樣,今次優惠有2個:

 1. 百佳旗下實體店簽賬滿HK$500,享HK$70百佳現金券
 2. 百佳網店或百佳App簽賬滿HK$1,000,HK$70百佳網店電子禮券

另外,今次優惠適用於逢星期五、六、日, 每位持卡人可於當日享優惠一同二各一次。優惠期由即日起至2020年10月31日。適末咁啱想幫屋企入下貨就不妨用咗個優惠佢啦!另外,今次仲有個限時優惠,係2020年9月4-6日於實體店簽賬滿HK$500,即可以HK$1 換購「驚喜袋」一個添!

除咗HSBC Red Card嘅網上4%簽賬回賬之外,用VS/白金卡的話記得登記返最紅海外及網上獎賞,除咗呢個HK$50回贈,HSBC Visa Signature/白金卡/金卡仲可以食到額外網上2%架!本身百佳超市都係最紅自主類別內的賞家居,我諗唔少朋友都中呢個類別可以食得到。另外,HSBC不定期都會推出各類型嘅簽賬優惠,想了解更多不妨睇埋HSBC信用卡優惠合集啦。

睇埋其他優惠:🌟HSBC信用卡優惠合集


現金回贈比率,百份比越高越好
HSBC Red Card
HSBC Red Card
HK$12萬 最低年薪要求
1% 一般本地簽賬 現金回贈
4% 港幣網上購物 現金回贈
迎新優惠 新客:簽HK$8,000有$800獎賞錢(可換作8,000里數)+HK$200惠康超市現金券 舊客:$300獎賞錢

🎁迎新禮遇

 • (新客戶)首兩個月累積簽賬達 HK$8,000 即可有最高$800獎賞錢+HK$200惠康超市現金券
 • (現有客戶)首兩個月累積簽賬達 HK$8,000 即可有最高$200獎賞錢
 • 不可獲享迎新:於 2020年5月1日或以後曾取消任何由HSBC發出的個人信用卡基本卡

優點

 • 永久免年費
 • 簡化回贈方式,無需登記,無上限網上簽賬4%回贈!超市簽賬2%回贈!其他本地及海外簽賬都有1%回贈
 • 夠彈性,以獎賞錢形式存入,可以配合HSBC Reward+ App「賞付款」功能抵扣簽賬交易,亦可以直接轉換為里數或喺e-Shop換禮品/coupon
 • 每月結單週期首HK$10,000網上繳費有0.4%回贈,市面上絕大部份銀行已沒有相關回贈
 • Hotels.com 11%獨家折扣代碼(包括埋online 4%有15%!→官網條款)
 • 直接轉換獎賞錢至里數戶口免手續費
 • 訂Expedia/Agoda有折扣→Expedia code折扣代碼Agoda code折扣代碼
 • 全港多間合作商戶提供簽賬折扣/額外獎賞錢優惠

缺點

 • 獎賞錢有效期於簽賬後最多2年,最少1年(按簽賬年度計算)
 • PayMe增值沒有回贈
滙豐Visa Signature卡
滙豐Visa Signature卡
HK$36萬 最低年薪要求
3.6%* 一般本地簽賬 現金回贈
5.6%* 港幣網上購物 現金回贈
迎新優惠 新客:簽$8,000有$800獎賞錢 (8,000里) 舊客:$200獎賞錢(2,000里)
*以上為最高之回贈,需配合HSBC最紅自主獎賞5X或最紅網上或海外獎賞5X

🎁迎新禮遇

 • 五張HSBC信用卡迎新一樣,包括:滙豐Visa Signature卡/滙豐白金Visa卡/滙豐滙財金卡/滙豐 Pulse 銀聯雙幣鑽石信用卡及滙豐銀聯雙幣信用卡
 • 不可獲享迎新:於 2019年11月20日或以後曾取消任何由HSBC發出的個人信用卡基本卡
HSBC信用卡網上申請迎新獎賞:
 1. 於發卡後60日內簽夠港幣/人民幣 8,000 元或以上的合資格簽賬,全新信用卡客戶可享$800獎賞錢(相等於8,000里),現有信用卡客戶可享$200獎賞錢(相等於2,000里)。現有客戶都有迎新,唔係間間銀行做得到!
 2. 人民幣簽賬只適用於滙豐 Pulse 銀聯雙幣鑽石信用卡及滙豐銀聯雙幣信用卡。用作計算合資格簽賬的港幣及人民幣的兌換率為 1 比 1

優點

缺點

 • 獎賞錢有效期於簽賬後最多2年,最少1年(按簽賬年度計)
 • 玩法相對複雜,要注意既限時優惠/條款/最低簽賬要求多,唔識玩平日本地簽賬只得$25=1里
 • 如果唔中最紅自主六類別,平日簽賬得$25=1里
HSBC Platinum
HSBC Platinum
HK$15萬 最低年薪要求
2.4%* 一般本地簽賬 現金回贈
4.4%* 港幣網上購物 現金回贈
迎新優惠 新客:簽$8,000有$800獎賞錢 (8,000里) 舊客:$300獎賞錢(3,000里)
*以上為最高之回贈,需配合HSBC最紅自主獎賞5X或最紅網上或海外獎賞5X

🎁迎新禮遇

 • 五張HSBC信用卡迎新一樣,包括:滙豐Visa Signature卡/滙豐白金Visa卡/滙豐滙財金卡/滙豐 Pulse 銀聯雙幣鑽石信用卡及滙豐銀聯雙幣信用卡
 • (新客戶)首兩個月累積簽賬達 HK$8,000 即可有最高$800獎賞錢
 • (現有客戶)首兩個月累積簽賬達 HK$8,000 即可有最高$300獎賞錢
 • 不可獲享迎新:於 2020年9月1日或以後曾取消任何由HSBC發出的個人信用卡基本卡
HSBC信用卡網上申請迎新獎賞:
 1. 於發卡後60日內簽夠港幣/人民幣 8,000 元或以上的合資格簽賬,全新信用卡客戶可享$700獎賞錢(相等於7,000里),現有信用卡客戶可享$200獎賞錢(相等於2,000里)。現有客戶都有迎新,唔係間間銀行做得到!
 2. 人民幣簽賬只適用於滙豐 Pulse 銀聯雙幣鑽石信用卡及滙豐銀聯雙幣信用卡。用作計算合資格簽賬的港幣及人民幣的兌換率為 1 比 1

優點

缺點

 • 獎賞錢有效期於簽賬後最多2年,最少1年(按簽賬年度計)
 • 玩法相對複雜,要注意既限時優惠/條款/最低簽賬要求多,唔識玩平日本地簽賬只得$25=1里
 • 如果唔中最紅自主六類別,平日簽賬得$25=1里

HSBC百佳優惠玩法

 • 推廣期:即日起至2020年10月31日
 • 優惠一:全線百佳超級市場實體分店
  • 逢星期五、六、日以HSBC信用卡單一簽賬滿HK$500HK$50百佳現金券
  • 以滙豐銀聯雙幣信用卡付款→ 額外HK$20百佳現金券
  • 合共HK$70百佳現金券
 • 優惠二:百佳網店或百佳App
  • 逢星期五、六、日以HSBC信用卡單一簽賬滿HK$1,000HK$50百佳網店電子禮券
  • 以滙豐銀聯雙幣信用卡付款→ 額外HK$20百佳網店電子禮券
  • 合共HK$70百佳網店電子禮券
 • 現金券期限:至2020年11月30日及只供下次惠顧時使用
 • 限時優惠:2020年9月4-6日於實體分店單一簽賬淨額滿HK$500元,更可以優惠價HK$1元換購「驚喜袋」一個 (留意不可購買禮券)
 • 適用百佳旗下實體超市:香港的百佳超級市場、FUSION、TASTE、INTERNATIONAL、food le parc、GOURMET、 GREAT FOOD HALL、SU-PA-DE-PA(只限超市部)、便利佳及百佳冷凍食品。
 • 逢星期五、六、日,每日可享用優惠一及二各一次

HSBC百佳條款及細則

 • 全線百佳超級市場實體分店指香港的百佳超級市場、FUSION、TASTE、INTERNATIONAL、food le parc、GOURMET、 GREAT FOOD HALL、SU-PA-DE-PA(只限超市部)、便利佳及百佳冷凍食品之實體分店。
 • a.推廣期內,於參與商戶之實體分店以合資格信用卡單一簽賬淨額滿港幣500元,可獲:
i. 港幣50元百佳超級市場現金券;
ii. 就任何以合資格銀聯雙幣信用卡付款之簽賬,可獲額外港幣20元百佳超級市場現金券;
 •  b. 推廣期內,於PARKnSHOP.com或百佳App以合資格信用卡單一簽賬淨額滿港幣1,000元,可獲:

i. 港幣50元百佳網店電子禮券;

ii. 就任何以合資格銀聯雙幣信用卡付款之簽賬,可獲額外港幣20元百佳網店電子禮券;

 不論您持有多少張合資格信用卡,您每日只可享用優惠a及b各一次。
 • 所有優惠不適用於繳費賬項、購買禮券、初生嬰兒奶粉、電話卡╱儲值卡╱禮品卡的交易、八達通╱支付寶增值、香煙、任何換購推廣及電子印花換購、塑膠購物袋收費、送貨服務費、3 Shop產品及服務、電話╱傳真訂購、超過港幣50,000元之單一大額交易或超過50箱的原箱訂購、寄賣櫃位的交易、透過電子錢包繳付之簽賬、www.greatfoodhall.com、 TasteToGo或Great-To-Go訂購服務、「店取易」服務、於自助收銀機處之交易、於任何香港以外分店之簽賬及所有未誌賬、取消以及退款的交易。
 • 實體分店優惠亦不適用於PARKnSHOP.com或百佳App網上消費。
 • 現金券會由參與商戶於您簽賬時提供。電子禮券會於完成送貨後7天內自動加入您的PARKnSHOP.com或百佳App賬戶內。現金券及電子禮券有效期至2020年11月30日及只供下次惠顧時使用。

官網詳情

HSBC百佳優惠FAQs

如果我當日拎左實體店嘅現金券回贈,可唔可以去網店再簽賬拎埋網店優惠?

可以,逢星期五、六、日HSBC信用卡持卡人可每日享用實體店及網店優惠各一次。

今次優惠適用卡邊張信用卡?

適用卡HSBC RedHSBC Visa Signature、HSBC 白金卡、HSBC金卡。以HSBC銀聯雙幣信用卡更享額外HK$20百佳現金券

今次優惠適用於邊幾間百佳旗下嘅超市㗎?

優惠適用於香港的百佳超級市場、FUSION、TASTE、INTERNATIONAL、food le parc、GOURMET、 GREAT FOOD HALL、SU-PA-DE-PA(只限超市部)、便利佳及百佳冷凍食品。

💵現金信用卡比較及額外優惠MrMiles.hk/cash

🔥最新Staycation優惠合集MrMiles.hk/staycation

📧想攞特筍offer通知就要訂閱里先生免費電子報喇MrMiles.hk/edm

申請uSMART盈立證券戶口,享買賣美股一世免佣+港股免平台費+送藍籌股票+Bowtie門診醫療福利申請連結

你可能有興趣的文章...

6 comments

Leave a Reply