【HSBC Visa Signature獨家優惠】免費環亞機場Lounge+Agoda 88折+睇戲買一送一+機場Pacific Coffee半價+Relux八折

hsbc visa signature 機場貴賓室 lounge 睇戲 agoda

【HSBC Visa Signature獨家優惠】免費環亞機場Lounge+Agoda 88折+睇戲買一送一+機場Pacific Coffee半價+Relux八折

近排好多讀者走嚟同我講HSBC叫佢哋upgrade HSBC Visa Signature Card好唔好原來係VS Card八月起有大promotion…感覺HSBC將會幾大力去promo佢地呢張卡。其實問得我基本上都係會建議upgrade,最紅自主獎賞多咗Visa Signature 3X倍數積分變相張卡好用好多,我都諗唔到有乜理由唔upgrade。你如果未收到invitation而又有用開HSBC白金卡就login eBanking睇下優惠果到有無叫咗你upgrade但又唔知。

今次出呢個Visa Signature promotion我覺得幾好,個環亞免費入lounge夠易玩。好適合過緊CX AE Elite冷河嘅朋友用HSBC個offer嚟入下lounge。時間又夠長玩到下年1月31日。另外Agoda星期四book指定地區酒店有88折都唔錯,用嚟比較下價錢係幾好選擇,勝在指定地區夠熱門多人啱用。英皇戲院買一送一OK,差咁D係戲院唔夠多。不過中環都有間放工有機會用到其實都算係咁(如果你放工仲想留係中環而唔係去LKF的話…)。以下再睇睇各個Visa Signature promo有咩要注意條款同埋玩法。

官網連結

HSBC Visa Signature免費入Lounge: Plaza Premium Lounge簽賬$1,500免費用環亞機場貴賓室

 • 推廣期:2018年8月1日至2019年1月31日
 • 推廣期內單一簽賬滿港幣1,500元,可免費享用由環亞機場貴賓室於香港國際機場提供之貴賓室服務一次
 • 現時再加錢/Arrture Points入Plaza Premium First都得
 • 條款無寫附屬卡唔得
 • 無需預約,只需出示合資格信用卡及其合資格簽賬的簽賬存根/商戶購物單據正本(里生註: 條款寫於2018年7月1日至2019年1月31日的簽賬存根就得,啫係你8月簽完$1,500,12月尾去旅行時先拎用都得)
 • 合資格簽賬不包括預繳、訂金、現金透支、現金儲值、增值服務、保險費用、繳交公共事務費用、繳交會籍費用、其他繳費服務費
 • 有限額,出發前請到Promotion網址查閱
 • 每位持卡人可享優惠最多每月一次

HSBC Visa Signature Agoda逢星期四預訂有88折/92折

 • (逢星期四) 日本 、韓國、中國、台灣及泰國酒店可享88折
 • (其他日子及地區) 預訂其他地區酒店可享92折
 • 預訂日期:2018年8月1日至2018年9月30日
 • 酒店入住日期:2018年8月1日至2018年12月31日
 • 指定預訂網址:http://www.agoda.com/zh-hk/hsbcvshk
 • 優惠不適用於Agoda 手機應用程式/非預繳模式酒店款項

HSBC Visa Signature睇戲買一送一

 • 戲院: 中環娛樂行及屯門新都商場之英皇戲院
 • 推廣期:2018年8月1日至2019年1月31日
 • 英皇戲院正價2D戲票買一送一
 • 優惠只適用於星期一至五電影場次
 • 細爆谷買一送一
 • 正價3D戲票9折
 • 每日只可享用各優惠一次;每日每次交易購買最多2張送2張同一場次之戲票

機場Pacific Coffee手調飲品半價

 • 只限香港國際機場店舖
 • 推廣期:2018年8月1日至2018年10月31日
 • 需以滙豐Visa Signature卡透過流動電話或感應式付款功能付款(要拍卡,PayWave或Apple Pay)
 • 須出示有效同名當天之登機證

HSBC Relux訂酒店八折

 • 預訂期:2018年8月1日至2019年1月31日
 • 酒店入住日期:2018年8月1日至2019年3月1日
 • Relux首次及第二次預訂酒店8折
 • 8折優惠碼 Code: 信用卡頭6位號碼+RELUX20
 • 第三次或以後預訂酒店95折
 • 95折優惠碼 Code: 持信用卡頭6位號碼+RELUX05
 • 額外 Relux 點數回贈(房價之5%)
 • 須透過Relux 網頁(rlx.jp)或Relux手機應用程式並輸入指定優惠碼預訂酒店
 • 優惠不適用於税項、服務費及非預繳模式酒店款項

HSBC Visa Signature一抽優惠條款

「Agoda」優惠條款及細則

Agoda推廣適用於2018年8月1日至2018年9月30日(包括首尾兩日)(「Agoda優惠推廣期」)。酒店入住期由2018年8月1日至2018年12月31日。於Agoda優惠推廣期內,持卡人須以合資格信用卡透過指定Agoda網頁(http://www.agoda.com/zh-hk/hsbcvshk)預訂酒店以享優惠。如持卡人直接進入Agoda網頁預訂酒店房間,優惠並不適用,持卡人亦將不會獲得退還相關折扣款項。優惠只適用於指定酒店 / 房間類型 / 目的地。優惠只適用於Agoda指定預繳模式及有「推廣優惠適用」標示的酒店。預繳模式酒店是指持卡人需即時於網上支付房價;若所預訂的為非預繳模式酒店,在預訂中輸入合資格信用卡資料,只用作保留房間的保證用途,持卡人需於退房時親自繳付房價,並不會獲得折扣優惠。優惠不適用於Agoda手機應用程式的預訂、稅項、服務費及其他收費。優惠須視乎酒店供應情況,而持卡人須於入住時向酒店出示有效的合資格信用卡。取消或更改預訂須直接透過指定Agoda網頁或客戶服務熱線進行並須受個別酒店之條款及細則約束。持卡人可查閱預訂確認電郵或聯絡Agoda客戶服務熱線。

「英皇戲院」優惠條款及細則

英皇戲院推廣適用於2018年8月1日至2019年1月31日(包括首尾兩日)(「英皇戲院優惠廣期」)。優惠只適用於星期一至五電影場次及適用於中環娛樂行及屯門新都商場之英皇戲院。戲票優惠適用於英皇戲院票房以合資格信用卡透過流動電話或感應式付款功能付款。持卡人於英皇戲院自助售票機、網頁及手機應用程式以合資格信用卡簽賬付款亦可享優惠。爆谷優惠只適用於英皇戲院小食部以合資格信用卡透過流動電話或感應式付款功能付款。戲票優惠不適用於貴賓影院、優惠戲票(包括但不限於小童、學生、長者及會員戲票) 、優惠場次(優惠早場、優惠首場及優惠午夜場)、指定場次(優先場、非電影節目、與發行商有特別協議之電影)、指定日子(聖誕假期﹕2018年12月24日至26日)、大量訂票、包場及指定場次(與發行商有特別協議之電影)。持卡人須付附加費以兌換較長片長之電影或與發行商有特別協議之指定電影(如適用)。詳情請瀏覽英皇戲院網頁。每位持卡人於英皇戲院優惠推廣期內每日只可享用各優惠一次;優惠適用於每日每次交易購買最多2張送2張同一場次之戲票

「Pacific Coffee」優惠條款及細則

Pacific Coffee推廣適用於2018年8月1日至2018年10月31日(包括首尾兩日)(「Pacific Coffee優惠推廣期」)。優惠只適用於香港國際機場的Pacific Coffee分店。每位持卡人於Pacific Coffee優惠推廣期內每日只可享用優惠一次。優惠適用於每日每次簽帳最多兩杯手調飲品(不包括;其樂冰、推廣飲品、特調咖啡、酒調咖啡、樽裝飲品、果汁、外賣遞送服務及應用程式購物)。持卡人須以合資格信用卡透過流動電話或感應式付款功能付款及出示當天有效同名之登機證以作核實。

「環亞機場貴賓室」優惠條款及細則

環亞機場貴賓室推廣適用於2018年8月1日至2019年1月31日(包括首尾兩日)(「環亞機場貴賓室優惠推廣期」)。於環亞機場貴賓室優惠推廣期內, 持卡人以同一合資格信用卡於2018年7月1日至2019年1月31日(包括首尾兩日)單一簽賬滿港幣1,500元(或同等金額)(「合資格簽賬」),可免費享用環亞機場貴賓室於香港國際機場提供之貴賓室服務一次。每位持卡人可享優惠最多每月一次。貴賓室服務包括3小時使用、舒適座位、各式美食、飲品、wifi、國際報紙及雜誌。持卡人於前往貴賓室前須透過環亞機場貴賓室網頁(https://www.plaza-network.com/promotions)檢閱優惠限額狀況 。如名額已滿,持卡人將不可享用此優惠。持卡人須於環亞機場貴賓室的接待處出示合資格信用卡及其合資格簽賬的簽賬存根/商戶購物單據正本以核實資格。每份合資格交易的簽賬存根/商戶購物單據正本只能兌換優惠一次及不能重覆使用。為避免疑問,合資格簽賬不包括預繳、訂金、現金透支、現金儲值、增值服務、保險費用、繳交公共事務費用、繳交會籍費用、其他繳費服務費、所有未誌賬/取消/退款/偽造/未經許可的交易及沒有簽賬存根/商戶購物單據正本的交易。

「Relux」優惠條款及細則

Relux推廣適用於2018年8月1日至2019年1月31日(包括首尾兩日)(「Relux優惠推廣期」)。酒店入住期由2018年8月1日至2019年3月1日。於Relux優惠推廣期內,持卡人須登記成為Relux會員及以合資格信用卡透過指定Relux網頁(rlx.jp)或Relux手機應用程式預訂酒店並輸入指定優惠碼,即「持卡人的合資格信用卡頭6位號碼+RELUX20」以享8折優惠或輸入指定優惠碼即「持卡人的合資格信用卡頭6位號碼+RELUX05」以享95折優惠。優惠只適用於指定酒店 / 房間類型 / 目的地。所有酒店預訂及簽賬付款須以日元作結算。優惠只適用於Relux指定預繳模式酒店。預繳模式酒店是指持卡人需即時於網上支付房價;若所預訂的為非預繳模式酒店,在預訂中輸入合資格信用卡資料,只用作保留房間的保證用途,持卡人需於退房時親自繳付房價,並不會獲得折扣優惠。優惠不適用於稅項、服務費及其他收費。優惠須視乎酒店供應情況,而持卡人須於入住時向酒店出示有效的合資格信用卡。取消或更改預訂須直接透過指定Relux網頁或客戶服務熱線進行並須受個別酒店之條款及細則約束。持卡人可查閱預訂確認電郵或聯絡Relux客戶服務熱線。

官網連結

其他信用卡優惠或里數攻略4 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *