【HSBC一田購物優惠】憑卡於一田消費滿HK$500即減高達HK$50回贈

hsbc-yata-一田-優惠

【HSBC一田購物優惠】憑卡於一田消費滿HK$500即賺高達HK$50一田現金券!

滙豐又同一田合作推出新優惠啦!由即日至2021年2月28日,大家只要憑HSBC信用卡喺一田實體分店或者KONBINI買滿HK$500,就可以拎到高達HK$30一田現金券!而如果用滙豐銀聯雙幣信用卡簽賬嘅話,仲可以額外再賺HK$20一田現金禮券啊!

留意要賺到最盡就要用滙豐銀聯雙幣信用卡喺星期五至日簽賬就可以賺盡HK$50回贈!有咩要買就mark低一次過買哂佢啦~

【HSBC一田購物優惠】詳情

 • 推廣期:即日至2021年2月15日
 • 憑滙豐信用卡於一田超市之實體分店及一田KONBINI單一簽賬淨額滿港幣500元,可享以下優惠
  • 逢星期一至四可換領港幣20元一田現金禮券
  • 逢星期五至日可換領港幣30元一田現金禮券
  • 以滙豐銀聯雙幣信用卡作的合資格簽賬,更可額外換領港幣20元一田現金禮券
 • 需於簽賬當日前往同一間分店之指定換領地點換領一田現金禮券
 • 每位持卡人每日可享優惠一次
 • 一田現金禮券每店每日數量有限,先到先得,換完即止

官網詳情:https://www.redhotoffers.hsbc.com.hk/tc/latest-offers/red-hot-shopping-special/yata/

現金回贈比率,百份比越高越好
HSBC Red Card
HSBC Red Card
HK$12萬 最低年薪要求
1% 一般本地簽賬 現金回贈
4% 港幣網上購物 現金回贈
迎新優惠 新客:簽HK$6,000有$700獎賞錢(可換作7,000里數) 舊客:$200獎賞錢

🎁迎新禮遇

 • (新客戶)首兩個月累積簽賬達 HK$6,000 即可有最高700獎賞錢
 • (現有客戶)首兩個月累積簽賬達 HK$6,000 即可有最高200獎賞錢
 • 不可獲享迎新:於 2020年5月1日或以後曾取消任何由HSBC發出的個人信用卡基本卡

優點

 • 永久免年費
 • 簡化回贈方式,無需登記,無上限網上簽賬4%回贈!超市簽賬2%回贈!其他本地及海外簽賬都有1%回贈
 • 夠彈性,以獎賞錢形式存入,可以配合HSBC Reward+ App「賞付款」功能抵扣簽賬交易,亦可以直接轉換為里數或喺e-Shop換禮品/coupon
 • 每月結單週期首HK$10,000網上繳費有0.4%回贈,市面上絕大部份銀行已沒有相關回贈
 • Hotels.com 11%獨家折扣代碼(包括埋online 4%有15%!→官網條款)
 • 直接轉換獎賞錢至里數戶口免手續費
 • 訂Expedia/Agoda有折扣→Expedia code折扣代碼Agoda code折扣代碼
 • 全港多間合作商戶提供簽賬折扣/額外獎賞錢優惠

缺點

 • 獎賞錢有效期於簽賬後最多2年,最少1年(按簽賬年度計算)
 • PayMe增值沒有回贈
滙豐Visa Signature卡
滙豐Visa Signature卡
HK$36萬 最低年薪要求
3.6%* 一般本地簽賬 現金回贈
5.6%* 港幣網上購物 現金回贈
迎新優惠 新客:簽$8,000有$700獎賞錢 (7,000里) 舊客:$200獎賞錢(2,000里)
*以上為最高之回贈,需配合HSBC最紅自主獎賞5X或最紅網上或海外獎賞5X

🎁迎新禮遇

 • 五張HSBC信用卡迎新一樣,包括:滙豐Visa Signature卡/滙豐白金Visa卡/滙豐滙財金卡/滙豐 Pulse 銀聯雙幣鑽石信用卡及滙豐銀聯雙幣信用卡
 • 不可獲享迎新:於 2019年11月20日或以後曾取消任何由HSBC發出的個人信用卡基本卡
HSBC信用卡網上申請迎新獎賞:
 1. 於發卡後60日內簽夠港幣/人民幣 8,000 元或以上的合資格簽賬,全新信用卡客戶可享$700獎賞錢(相等於7,000里),現有信用卡客戶可享$200獎賞錢(相等於2,000里)。現有客戶都有迎新,唔係間間銀行做得到!
 2. 人民幣簽賬只適用於滙豐 Pulse 銀聯雙幣鑽石信用卡及滙豐銀聯雙幣信用卡。用作計算合資格簽賬的港幣及人民幣的兌換率為 1 比 1

優點

缺點

 • 獎賞錢有效期於簽賬後最多2年,最少1年(按簽賬年度計)
 • 玩法相對複雜,要注意既限時優惠/條款/最低簽賬要求多,唔識玩平日本地簽賬只得$25=1里
 • 如果唔中最紅自主六類別,平日簽賬得$25=1里
HSBC Platinum
HSBC Platinum
HK$15萬 最低年薪要求
2.4%* 一般本地簽賬 現金回贈
4.4%* 港幣網上購物 現金回贈
迎新優惠 新客:簽$8,000有$700獎賞錢 (7,000里) 舊客:$200獎賞錢(2,000里)
*以上為最高之回贈,需配合HSBC最紅自主獎賞5X或最紅網上或海外獎賞5X

🎁迎新禮遇

 • 五張HSBC信用卡迎新一樣,包括:滙豐Visa Signature卡/滙豐白金Visa卡/滙豐滙財金卡/滙豐 Pulse 銀聯雙幣鑽石信用卡及滙豐銀聯雙幣信用卡
 • 不可獲享迎新:於 2019年11月20日或以後曾取消任何由HSBC發出的個人信用卡基本卡
HSBC信用卡網上申請迎新獎賞:
 1. 於發卡後60日內簽夠港幣/人民幣 8,000 元或以上的合資格簽賬,全新信用卡客戶可享$700獎賞錢(相等於7,000里),現有信用卡客戶可享$200獎賞錢(相等於2,000里)。現有客戶都有迎新,唔係間間銀行做得到!
 2. 人民幣簽賬只適用於滙豐 Pulse 銀聯雙幣鑽石信用卡及滙豐銀聯雙幣信用卡。用作計算合資格簽賬的港幣及人民幣的兌換率為 1 比 1

優點

缺點

 • 獎賞錢有效期於簽賬後最多2年,最少1年(按簽賬年度計)
 • 玩法相對複雜,要注意既限時優惠/條款/最低簽賬要求多,唔識玩平日本地簽賬只得$25=1里
 • 如果唔中最紅自主六類別,平日簽賬得$25=1里

【HSBC一田購物優惠】條款及細則

最紅購物優惠 – 一田條款及細則

優惠推廣期

 1. 優惠推廣期為2021年1月26日至2月15日。

優惠詳情

 1. 於推廣期內,以合資格信用卡於指定商戶作合資格簽賬並單一簽賬淨額滿港幣500元,可享以下優惠:
  1. 星期一至四可獲港幣20元一田現金禮券;
  2. 星期五至日可獲港幣30元一田現金禮券;
  3. 就任何以合資格銀聯雙幣信用卡付款之合資格簽賬,可獲額外港幣20元一田現金禮券。

如何獲享優惠

 1. 您可獲享優惠,若您持有合資格信用卡及您的信用卡戶口在整個推廣期及獲享優惠時仍然有效及信用狀況良好。

獲享優惠前須注意事項

 1. 每位持卡人每日可享優惠一次。
 2. 一田現金禮券有效期至2023年2月28日及適用於下次購物時使用。於使用現金禮券時,您須以合資格信用卡簽賬。現金禮券的使用須受條款及細則約束。詳情請參閱現金禮券背面。
 3. 於指定商戶簽賬後,您必須於簽賬當日親臨同一間分店之指定換領地點,並出示即日之合資格信用卡簽賬存根正本、實體分店機印發票正本及相關之合資格信用卡,以換領一田現金禮券。所有用作換領一田現金禮券的簽賬單據正本經確認後會被換領處工作人員蓋印,以示已成功換領。如有退貨,須退回有關現金禮券。
 4. 一田現金禮券於送出後若有遺失、被竊或損毁,恕不補發。
 5. 一田現金禮券每店每日數量有限,先到先得,換完即止。
 6. 在任何情況下,一田現金禮券均不得取消、更改、轉讓、退回或兌換現金。
 7. 您不可與任何其他推廣活動、優惠、折扣卡、禮券、會員福利或VIP禮遇同時使用此優惠(除特別聲明外)。詳情請向指定商戶查詢。
 8. 您必須保留所有合資格簽賬的簽賬存根正本。如有任何爭議,我們或會隨時要求您提供有關存根及/或其他文件或證據,以作核實並保存。
 9. 同一合資格信用卡戶口下的基本卡持卡人與附屬卡持卡人會被視為獨立的持卡人,並可各自以其合資格信用卡簽賬獲享優惠。
 10. 對於指定商戶所提供的產品及服務質素或指定商戶或會提供的額外推廣優惠/折扣,我們概不承擔任何責任。請向指定商戶的店員查詢優惠詳情及條款細則。
 11. 優惠須受本條款及細則、合資格信用卡及指定商戶的條款及細則約束。我們及指定商戶可更改或終止優惠或修改條款及細則。有關最新之優惠內容、供應及條款及細則,請參閱有關網頁。
 12. 如我們或指定商戶認為您有任何欺詐或濫用行為,您將不可獲享優惠。
 13. 就本推廣如有任何爭議,我們及指定商戶保留最終決定權。
 14. 我們根據香港法例撰寫優惠之條款及細則。本推廣資料及本條款及細則的中英文本如有任何歧義或不一致,概以英文本為準。

【HSBC一田購物優惠】常見問題FAQs

HSBC一田購物優惠推廣期去到幾時?

 • HSBC一田購物優惠推廣期為即日至2021年2月28日。

HSBC一田購物優惠需唔需要登記?

 • 唔需要,就咁用返HSBC信用卡俾錢再去兌換現金禮券就得㗎啦!

HSBC一田購物優惠有冇使用次數限制?

 • 有,每個客戶每日可以享用呢個優惠一次。

💵現金信用卡比較及額外優惠MrMiles.hk/cash

🔥最新Staycation優惠合集MrMiles.hk/staycation

📧想攞特筍offer通知就要訂閱里先生免費電子報喇MrMiles.hk/edm

申請uSMART盈立證券戶口,享買賣美股一世免佣+港股免平台費+送藍籌股票+Bowtie門診醫療福利申請連結

你可能有興趣的文章...

Leave a Reply