【HSBC一田購物優惠】簽賬滿HK$1,000即減HK$50回贈

hsbc-一田百貨-簽賬優惠

【HSBC一田購物優惠】Yata eShop簽賬滿HK$1,000即減HK$50+實體店HK$50回贈

除咗HSBC超市購物優惠(至5月14日),今次同咗一田百貨合作推出簽賬優惠。優惠於網上同實體店都可以用到!今次優惠有2個:

 1. 網上eShop,有即減$50
 2. 實體店就回贈$50現金券

留意!今次網上同實體店既推廣期係唔同,eShop優惠今日4月29日就開始,早過實體店,而一田實體店優惠由2020年5月28日先開始,指定貨品更有95折另再有HK$50現金券回贈。今次優惠名額有限,先到先得。一田購物優惠日諗住入貨嘅朋友仔記得留意啦!

除咗HSBC Red Card嘅網上4%簽賬回賬之外,用VS/白金卡的話記得登記返最紅海外及網上獎賞,除咗呢個HK$50回贈,HSBC Visa Signature/白金卡/金卡仲可以食到額外網上2%架!本身一田係最紅自主類別內的賞品味,我諗少啲朋友中呢個類別可以食得到。

HSBC一田優惠詳情及玩法

一田購物優惠日eShop率先買優惠

 • 推廣期:2020年4月29日至2020年5月10日
 • 於一田eSHop單一簽賬滿HK$1,000→ 即減HK$50
 • 優惠可享用兩次
 • 不適用於銀聯雙幣信用卡

一田購物優惠日實體店優惠

 • 推廣期:由2020年5月28日至6月3日
 • 優先登記電子入場證*(只適用於指定百貨),2020年5月20日早上10時開始登入www.yata.hk/vip登記
 • 指定貨品額外95折
 • 每日可享HK$50元一田現金禮券優惠10次
 • 推廣期:由2020年6月3-24日
 • 於一田實體店累積簽賬淨滿HK$1,000元→即享HK$50元一田現金禮券
 • 每日可享HK$50元一田現金禮券優惠2次
 • 一田現金禮券有效期:2022年6月30日

滙豐一田實體店優惠

* 指定一田百貨實體分店之一田購物優惠日電子入場證的登記會於2020年5月20日早上10時開始,須登入www.yata.hk/vip登記索取指定入場時段之電子入場證以作參加。於整個推廣期內,您只可獲電子入場證一張。有關登記一田購物優惠日電子入場證之詳情,請留意一田網頁www.yata.hk之最新公佈。

 

HSBC一田優惠條款及細則

 • eShop之港幣50元即時折扣優惠不適用於銀聯雙幣信用卡。
 • 於eShop之單一交易內可享港幣50元即時折扣優惠二次。
 • 港幣50元即時折扣及港幣50元一田現金禮券優惠數量及名額有限,先到先得,送完即止。整個推廣期內,於eShop及所有實體分店提供之即時折扣及現金禮券數量合共為101,000次/張。
  須以同一張合資格信用卡於同一間實體分店即日累積簽賬淨額港幣1,000元以享港幣50元一田現金禮券優惠。
 • 不論持有多少張合資格信用卡,於2020年5月28日至6月3日期間,每日可享港幣50元一田現金禮券優惠十次;於2020年6月4日至24日期間,每日可享港幣50元一田現金禮券優惠二次。
 • 於實體分店簽賑後,須即日前往同一間分店之指定換領地點換領港幣50元一田現金禮券。
 • 港幣50元一田現金禮券有效期至2022年6月30日及適用於下次購物時使用。於使用現金禮券時,您須以合資格信用卡簽賬。現金禮券的使用須受條款及細則約束。詳情請參閱現金禮券背面。
 • 指定貨品額外95折只適用於指定實體分店。
 • 指定一田百貨實體分店之一田購物優惠日電子入場證的登記會於2020年5月20日早上10時開始,須登入www.yata.hk/vip登記索取指定入場時段之電子入場證以作參加。於整個推廣期內,您只可獲電子入場證一張。有關登記一田購物優惠日電子入場證之詳情,請留意一田網頁www.yata.hk之最新公佈。
 • 詳細條款

你可能有興趣的文章...

Leave a Reply