PayMe 中原優惠︱買滿HK$2,000即減HK$100!

payme-中原-優惠

PayMe 中原優惠︱買滿HK$2,000即減HK$100!

PayMe推出中原優惠,只要喺PayMe搶完券之後去中原買滿HK$2,000就可以即減HK$100,優惠期由即日起至2023年12月31日,留意有部份指定商品唔適用,買之前記住問清楚啊!

呢排仲有好多吃喝玩樂嘅PayMe優惠,入埋去睇吓仲有咩著數啦!

PayMe 中原優惠|詳情

  • 推廣期:2023年11月24日至12月31日
  • 優惠:搶港幣100元快閃優惠券,買正價產品滿港幣2,000元或以上即扣減(不適用於指定品牌、公價及特價產品)
  • 使用方法:領券後即日內到中原電器買滿港幣2,000元或以上,優惠券即自動扣減

官方詳情:https://shorturl.at/adlDI

PayMe 中原優惠|常見問題FAQs

PayMe 中原優惠做到幾時?

  • 答:PayMe 中原優惠由即日起至2023年12月31日。

PayMe 中原優惠可以即時扣減嗎?

  • 答:PayMe 中原優惠於領券當日於中原用PayMe 惠顧滿指定金額即自動扣減優惠券。

PayMe 中原優惠|條款及細則

活動期限

1. 除另有列明外, PayMe x 中原電器優惠的推廣期為 2023 年 11 月 24 日至 12 月 31 日 (包括首尾兩日)(「推廣期」)。

活動對象

2. PayMe x 中原電器優惠活動(「活動」)僅限任何擁有活躍 PayMe 賬戶的 PayMe 用戶 (各自稱為「合資格用戶」)參加。

一般細則

3. 在本條款及細則規限下,合資格用戶在推廣期內點按港幣 100 元中原電器快閃折扣優惠券 (「優惠券」)上的「即搶」,即可於 PayMe 錢包獲得一張優惠券。

4. 優惠券將即時發放至合資格用戶的 PayMe 錢包,但前提是: a) 優惠券數量不得超過 PayMe 就此活動酌情設定的可用名額,先到先得,送完即 止;以及 b) 合資格用戶在活動期間獲取另一張優惠券之前,必須先消費一張已獲取的活動優惠 券。每位用戶在優惠中可得的優惠券數量上限為 2 張,是根據實際取得的優惠券 數量計算得出。如優惠券過期而尚有優惠券可供發放,合資格用戶將可再領取一張 優惠券;以及 c) 每位合資格用戶的 PayMe 錢包並未被暫停或終止使用。

5. 不論在任何時段領取優惠券,領取優惠券當日一律視為優惠券生效的第一日,並於當天晚 上 23:59 過期。

6. 優惠券會自動適用於中原電器使用 PayMe 進行的任何交易,但前提是: a) 於中原電器惠單一正價產品消費港幣 2000 元或以上; b) 優惠券不適用於指定品牌、公價及特價產品; c) 優惠券於領取的當天晚上 23:59 之前使用;以及 d) 包含優惠券的 PayMe 錢包並未被暫停或終止使用; (「合資格交易」)。

7. 如合資格用戶未有在優惠券所列有效期內使用優惠券,優惠券將會在合資格用戶的錢包中 過期。部分活動的過期優惠券可能會不定期撥回優惠券活動的配額內。用戶有責任定期查 看 PayMe 應用程式,以了解最新情況。

8. 推廣期內,PayMe 可酌情決定發放更多優惠券。

9. 每張優惠券均須受本條款及細則約束。

10. 合資格用戶每筆合資格交易中只限使用一(1)張優惠券。為免生疑問,若用戶持有多張 可用於合資格交易的優惠券,優惠券將自動被使用,首先按最高折扣金額,然後按最早到 期日子。如果優惠券具有相同的折扣金額和到期日,首先存入PayMe錢包的優惠券將會被 使用。

11. 如顧客或商戶在已使用優惠券的交易後提出退款(不論全部或部分),本行保留權利撤回 優惠券,或將藉由優惠券存入 PayMe 錢包的款項扣除。

分享俾你朋友!