PayMe 麥當勞優惠︱買滿HK$40即送HK$5優惠券俾你下次用!

麥當勞-payme-優惠

PayMe 麥當勞優惠︱買滿HK$40即送HK$5優惠券俾你下次用!PayMe有麥當勞M記新優惠!喺McDonald’s買滿HK$40就即送HK$5優惠券俾你下次用!而優惠券只要下次再去McDonald’s買滿HK$40就會自動用㗎啦,超級方便!推廣期為即日至2024年7月31日!

呢排仲有好多吃喝玩樂嘅PayMe優惠,記得唔好錯過!

PayMe 麥當勞優惠︱詳情

  • 優惠:於麥當勞®餐廳或App用PayMe消費滿港幣40元或以上,即獲港幣5元折扣優惠券
    使用方法:下次於麥當勞®餐廳或App消費滿港幣40元或以上,並以PayMe付款,即自動扣減港幣5元
  • 推廣期內,每位用戶最多可獲取三張優惠券
  • 優惠券有效期至2024年8月7日23:59
  • 推廣期:2024年7月1日至31日

優惠詳情:https://bit.ly/4f8b0pO

PayMe麥當勞優惠︱常見問題FAQs

PayMe 麥當勞優惠做到幾時?

  • 答:PayMe 麥當勞優惠期去到限2024年7月31日!

PayMe 麥當勞優惠係即時扣減優惠?

  • 答:PayMe 麥當勞優惠係買滿HK$40就拎到一張HK$5優惠券俾你下次用,唔係即時扣減。

PayMe麥當勞優惠︱條款及細則

PayMe x 麥當勞®優惠條款及細則:

享受優惠的時間

1. 除另有指明外,麥當勞® 2023 年一月優惠的推廣期適用於 2023 年 1 月 2 日至 2 月 20 日 (包括首尾兩日)。 優惠目標對象

2. 本推廣適用於合資格用戶;合資格用戶須於推廣期內以 PayMe 於參與商戶付款以享本推 廣之優惠。 優惠內容

3. 推廣期內,合資格用戶於麥當勞®餐廳或麥當勞 App 使用 PayMe 消費港幣 35 元或以 上,即可在 PayMe 錢包獲享港幣 5 元的 PayMe x 麥當勞®折扣優惠券(「優惠券」)。

4. 推廣期間,優惠名額有限,先到先得。本行及參與商戶保留權利全權酌情更改有關名額。

5. 每張優惠券均須受本條款及細則約束。

6. 收到優惠券後,優惠券會自動適用於符合以下條件之合資格交易: a) 於麥當勞®餐廳或麥當勞 App 使用 PayMe 進行港幣 35 元或以上的交易; b) 在 2023 年 1 月 2 日至 2023 年 3 月 19 日的兌換期內使用優惠券;以及 c) PayMe 錢包並未被暫停或終止使用。 (「合資格交易優惠券」)

7. 顧客可在每筆合資格交易中使用一張優惠券。為免生疑問,若顧客持有多張可用於合資格 交易的優惠券,則會自動將到期日最早的優惠券適用於合資格交易。

8. 合資格用戶可透過 PayMe 應用程式的「轉贈」功能,將優惠券轉讓予其他 PayMe 用 戶。優惠券一經與其他 PayMe 用戶分享,本行即無須承擔任何相關責任。

9. 如顧客或商戶在已使用優惠券的交易後提出退款(不論全部或部分),本行保留權利撤回 優惠券,或將藉由優惠券存入 PayMe 錢包的款項扣除。

10. 根據有關參與商戶的推廣資訊上所指明的推廣內容,合資格用戶須於每次消費惠顧滿指定 金額,以享優惠。