PayMe 蘇寧優惠︱於蘇寧網店或App買滿指定金額即慳高達HK$150!

蘇寧-payme-優惠-電器-1

PayMe 蘇寧優惠︱於蘇寧網店或App買滿指定金額即慳高達HK$150!

PayMe推出蘇寧新優惠!大家只要喺蘇寧網店或App買夠指定金額就可以減高達HK$150!如果近排有咩電器要買嘅就不妨睇埋電器優惠合集,睇吓有冇優惠啱用再買!有興趣就睇埋詳情啦~

呢排仲有好多吃喝玩樂嘅PayMe優惠,記得唔好錯過!

PayMe 蘇寧優惠︱詳情

  • 推廣期:即日至2023年5月31日
  • 優惠一:買滿港幣 1,500 元,即減港幣 50 元; 優惠碼:23CVS50
  • 優惠二:買滿港幣 3,000 元,即減港幣 100 元; 優惠碼:23CVS100
  • 使用方法:於蘇寧網店或 App 付款時輸入優惠碼,並以 PayMe 付款即享折扣

優惠詳情:https://bit.ly/3oapAY2

PayMe 蘇寧優惠︱常見問題FAQs

PayMe 蘇寧優惠做到幾時?

  • 答:PayMe 蘇寧優惠期為即日至2023年5月31日!

PayMe 蘇寧優惠係即時扣減優惠?

  • 答:係!只要喺蘇寧網店或App買夠指定金額就可以減高達HK$150!

點先用到呢個PayMe 蘇寧優惠?

  • 答:只要喺蘇寧網店或App買夠指定金額再用Payme俾錢就得!

PayMe 蘇寧優惠︱條款及細則

享受優惠的時間

1. 除另有指明外,蘇寧優惠的推廣期為 2023 年 4 月 7 日至 2023 年 5 月 31 日。

優惠目標對象

2. 本推廣適用於合資格用戶;合資格用戶須於推廣期內以 PayMe 於蘇寧網店或 App 付款以 享本推廣之優惠。

優惠內容

3. 在推廣期內,合資格用戶可於蘇寧網店或 App 於結帳時輸入優惠碼兌換優惠券並以 PayMe 付款以享受下列折扣優惠:

  • 優惠 1:買滿港幣 1,500 元,即減港幣 50 元,結帳時輸入優惠碼 ’23CVS50’
  • 優惠 2:買滿港幣 3,000 元,即減港幣 100 元,結帳時輸入優惠碼 ’23CVS100’

4. 推廣期間,優惠名額有限,先到先得。本行及參與商戶保留權利全權酌情更改有關名額。

5. 根據有關參與商戶的推廣資訊上所指明的推廣內容,合資格用戶須於每次消費惠顧滿指定 金額(不包括運費)或購買指定產品(如有特別指明),以享折扣優惠。

請在享用優惠前細閱

6. 所有相片僅供參考。

7. 推廣資訊內的產品資料/內容/價格/服務/優惠/食品/飲品及餐牌說明由有關參與商 戶提供及只作參考,本行恕不承擔任何責任。合資格用戶請向有關參與商戶查詢詳情。

8. 優惠須受本條款及細則及參與商戶的條款及細則約束。本行及有關參與商戶可更改或終止 優惠或修改條款及細則。有關優惠的最新內容、供應情況以及條款及細則,請參閱相關網 頁。

9. 如因此推廣產生任何爭議,概以本行及/或有關參與商戶的最終決定為準。

10. 優惠不可兌換現金/服務、其他商品或折扣。優惠不得轉讓,亦不可與任何其他折扣、推 廣優惠及折扣產品/活動同時使用(除特別聲明外),詳情請向有關參與商戶查詢。

11. 本優惠條款及細則受香港法例管轄。推廣資料以及本條款及細則的中英文本如有任何歧義 或不一致,概以英文本為準。 附加條款和條件

12. 此優惠並無現金價值。如發生退貨,僅退還客戶實際支付金額。

13. 此優惠僅可用於單次交易。

14. 此優惠不可與其他推廣優惠同時使用。

15. 此優惠只適用於購買指定產品,詳情請參閱蘇寧網站。

16. 使用優惠前須先註冊並加入成為香港蘇寧 SoClub 會員方可使用優惠碼兌換優惠券。