【1010/csl渣打優惠】憑渣打信用卡於1010/csl專門店簽賬可享HK$500即時折扣及月費回贈

【1010/csl渣打優惠】憑渣打信用卡於1010/csl專門店簽賬可享HK$500即時折扣及月費回贈

【1010/csl渣打優惠】憑渣打信用卡於1010/csl專門店簽賬可享HK$500即時折扣及月費回贈

🎯優惠詳情:MrMiles.hk/scb-csl/

嚟緊想買新電話或者轉台?今期渣打同咗1010/csl合作推出即時回贈優惠呀!由即日起至2022年2月28日,憑渣打信用卡於1010/csl專門店可享以下優惠:

 • 優惠一:指定手機/平板電腦或手提電腦即減高達HK$500
 • 優惠二:5G服務計劃上台享6個月月費回贈
 • 優惠三:12/24個月免息分期(適用於指定產品及單一簽賬滿HK$2,000)
 • 其他優惠:登記「站站簽賬,賺盡獎賞」推廣,享高達10%獎賞(最多HK$1,000回贈/10,000里數)

考慮緊轉台又有渣打信用卡嘅朋友不妨用埋呢個優惠更著數呀。今期申請渣打Smart卡或者渣打國泰Mastercard都一樣有豐富迎新獎賞,仲未有渣打信用卡嘅話,不妨趁今期開返張卡先!

【1010/csl渣打優惠詳情】

 • 優惠期:即日起至2021年2月28日
 • 優惠一:指定手機 /平板電腦 /手提電腦(「指定產品」)即減高達HK$500

【1010/csl渣打優惠】憑渣打信用卡於1010/csl專門店簽賬可享HK$500即時折扣及月費回贈

 • 優惠二:5G服務計劃上台享6個月月費回贈
  • 適用於新上台/攜號轉台/現有客戶升級及續約,並簽訂指定5G服務計劃(30個月承諾期)
 • 優惠三:12或24個月免息分期
  • 適用於指定產品及單一簽賬滿HK$2,000
  • 免息分期不適用於渣 打銀聯雙幣白金信用卡
 • 優惠四:登記「站站簽賬,賺盡獎賞」推廣,享高達10%獎賞(最多HK$1,000回贈/10,000里數)
 • 優惠一及優惠三不可同時使用
 • 官網詳情:https://www.sc.com/hk/zh/promotions/credit-cards/1010-csl-discounts/

【1010/csl渣打優惠常見問題FAQs】

渣打嘅1010/csl優惠做到幾時?

答:渣打嘅1010/csl優惠由即日起做到2022年2月28日

渣打嘅1010/csl優惠適用於網店嗎?

答:今次係門市優惠。

渣打嘅1010/csl優惠可以一同使用嗎?

答:優惠一及優惠三不可同時使用。

條款及細則

1. 除特別註明外,優惠期由2022年1月1日至2022年2月28日(包括首尾兩日)(「推廣期」)。
2. 除特別註明外,客戶(「客戶」)須以渣打銀行(香港)有限公司(「本行」)發行之信用
卡,包括渣打信用卡及其聯營卡、MANHATTAN信用卡及其聯營卡(「合資格信用
卡」)簽賬, 方可享此推廣計劃。
3. 除特別註明外,渣打銀聯雙幣白金信用卡 (如適用)之客戶只可於接受該卡簽賬之商戶
享此推廣計劃。
4. 於推廣期內,客戶於1O1O & csl (「商戶」)以合資格信用卡惠顧指定產品或服務,可
享以下優惠。
(i) 優惠1:指定手機 / 平板電腦 / 手提電腦(「指定產品」)即減高達HK$500。
借定唔借?還得到先好借!
由渣打銀行(香港)有限公司刊發
(ii) 優惠2:指定5G服務計劃上台享6個月月費回贈 – 如欲享6個月月費回贈,客戶須
於推廣期內新上台或攜號轉台或現有客戶升級及續約並以合資格信用卡簽訂指定5G
80GB或以上服務計劃、30個月承諾期及每月額外付行政費HK$18。6個月月費回贈
金額,不包每月HK$18行政費及增值服務費,將於承諾期內分30個月回贈至客戶之
csl每月賬單內。每個新上台/攜號轉台/升級及續約之電話號碼只限享用優惠2一次。
(iii) 優惠3:單一簽賬滿HK$2,000,可享12或24個月免息分期。免息分期不適用於渣
打銀聯雙幣白金信用卡。
5. 優惠1及優惠3不可同時使用。於推廣期內每位客戶(以每張信用卡計算)只可使用優惠1
乙次。優惠3只適用於建議零售價之產品作免息分期。優惠1及優惠2可以同時使用。
除特別註明外,此推廣計劃只適用於有關商戶之香港門市分店。
6. 除特別註明外,此推廣計劃包括但不只限於贈/禮品或折扣(如適用),不能轉讓或兌
換現金或 其他產品、亦不可與其他優惠同時使用。
7. 所有產品及優惠須視乎供應情況而定,先到先得,送/售完即止。如有任何更改,將
以惠顧時之優惠詳情為準。
8. 個別優惠附有額外條款及細則,詳情請向有關商戶查詢。
9. 宣傳物品之所有相片及產品資料只供參考。
10. 如參與商戶或其分店停止營業,有關優惠將會終止。
11. 客戶明白及接納所有商戶提供的有關此推廣計劃的產品及/或服務並非由本行所提供。
因此,有關商戶、其員工、其人員及其供應商於推廣計劃提供的各項產品/服務的各
方面,包括但不只限於商戶所提供的產品及/或其服務的質素、供應量、產品及/或其
服務說明、任何虛假的交易說明、虛假陳述、錯誤聲明、遺漏、未經授權的陳述、與
此推廣相關或就提供此推廣下的產品及/或服務的不公平貿易慣例或行為,本行均毋
須負上任何責任。
12. 商戶或許收集客戶之個人資料,其個人資料之用途將受商戶之個人資料收集聲明約束。
本行並不牽涉該任何個人資料之收集及使用,詳情請聯絡商戶。
13. 本行及商戶保留隨時更改、延長或終止優惠,以及修訂條款及細則之權利。如對有關
此推廣計劃的條款及細則有任何爭議,本行及商戶將保留最終決定權。
14. 如有任何爭議,客戶必須提供有關之交易單據及信用卡簽賬存根正本以便本行作進一
步調查。
15. 如中英文條款有所差異,一概以英文版本為準。
免息分期計劃之額外條款及細則(「免息分期計劃」),如適用