PayMe Chevignon網店優惠︱買滿HK$100即享85折!輸入優惠碼即可使用!

PAYME-CHEVGINON-網店-優惠

PayMe Chevignon網店優惠︱買滿HK$100即享85折!輸入優惠碼即可使用!

PayMe有Chevignon網店新優惠!只要喺網店買滿HK$1,000就可以即享85折!用法超級簡單,俾錢時只要輸入優惠碼再用PayMe俾錢就得!推廣期為即日至2023年3月12日!

呢排仲有好多吃喝玩樂嘅PayMe優惠,記得唔好錯過!

PayMe Chevignon網店優惠︱詳情

  • 推廣期:即日至2023年3月12日
  • 優惠:Chevignon 網店惠顧滿港幣 1,000 元或以上,即享 85 折優惠
  • 使用方法:付款時輸入優惠碼「CVPM15」,並以 PayMe 付款即享折扣

優惠詳情:https://bit.ly/3S7Gb9F

PayMe Chevignon網店優惠︱常見問題FAQs

PayMe Chevignon網店優惠做到幾時?

  • 答:PayMe Chevignon網店優惠至2023年3月12日!

PayMe Chevignon網店優惠係即時扣減優惠?

  • 答:係!PayMe Chevignon網店優惠買滿指定金額就會有即時扣減優惠啊~

PayMe Chevignon網店優惠點先用到?

  • 答:PayMe Chevignon網店用法超級簡單,俾錢時只要輸入優惠碼再用PayMe俾錢就得!

PayMe Chevignon網店優惠︱條款及細則

PayMe x Crocs 優惠之條款及細則:

享受優惠的時間

1. 除另有指明外,PayMe x Crocs 優惠的推廣期為 2023 年 2 月 13 日至 2023 年 3 月 12 日 (包括首尾兩日)(「推廣期」)。 優惠目標對象

2. 本推廣適用於合資格用戶;合資格用戶須於推廣期內以 PayMe 於 Crocs 網店付款以享本 推廣之優惠。 優惠內容

3. 推廣期間,合資格用戶可於 Crocs 網店使用 PayMe 付款,即可在結帳時輸入優惠碼 「CROCSPM15」以獲享全單額外 85 折優惠。

4. 每位合資格用戶每筆合資格交易只限使用一個優惠碼。

5. 此優惠僅限推廣期內提供,名額有限,先到先得,換完即止。本行保留權利全權酌情更改 有關名額。

6. 如用戶未能於進行交易時輸入優惠碼致未能享用優惠,PayMe 及 Crocs 概不負責。輸入優 惠碼後,系統會自動應用優惠到適用的訂單,並於交易版面上顯示該折扣。

7. 根據有關參與商戶的推廣資訊上所指明的推廣內容,合資格用戶須於每次消費惠顧滿指定 金額(不包括運費)或購買指定產品(如有特別指明),以享折扣優惠。 請在享用優惠前細閱

8. 所有相片僅供參考。

9. 推廣資訊內的產品資料/內容/價格/服務/優惠/食品/飲品及餐牌說明由有關參與商 戶提供及只作參考,本行恕不承擔任何責任。合資格用戶請向有關參與商戶查詢詳情。

10. 優惠須受本條款及細則及參與商戶的條款及細則約束。本行及有關參與商戶可更改或終止 優惠或修改條款及細則。有關優惠的最新內容、供應情況以及條款及細則,請參閱相關網 頁。

11. 如因此推廣產生任何爭議,概以本行及/或有關參與商戶的最終決定為準。

12. 優惠不可兌換現金/服務、其他商品或折扣。優惠不得轉讓,亦不可與任何其他折扣、推 廣優惠及折扣產品/活動同時使用(除特別聲明外),詳情請向有關參與商戶查詢。

13. 本優惠條款及細則受香港法例管轄。推廣資料以及本條款及細則的中英文本如有任何歧義 或不一致,概以英文本為準。