PayMe 永安旅遊優惠︱機票/酒店買滿HK$2,000即減HK$150!自由行套票買滿HK$4,000即減HK$300!

payme-永安旅遊-優惠-優惠碼-旅行-酒店-機票

PayMe 永安旅遊優惠︱機票/酒店買滿HK$2,000即減HK$150!自由行套票買滿HK$4,000即減HK$300!

大家都開始plan行旅行啦!PayMe就最新推出咗旅行新優惠!只要喺永安旅遊輸入指定優惠碼,訂購機票/酒店買滿HK$2,000就即減HK$150!而自由行套票買滿HK$4,000即減HK$300!推廣期為即日至2023年2月28日!啱洗嘅朋友就千其唔好錯過啦!

呢排仲有好多吃喝玩樂嘅PayMe優惠,記得唔好錯過!

PayMe 永安旅遊優惠︱詳情

  • 推廣期:即日至2023年2月28日
  • 優惠一:預訂機票滿港幣 2,000 元或以上,即減港幣 150 元;優惠碼:PMT150
  • 優惠二:預訂酒店滿港幣 2,000 元或以上,即減港幣 150 元;優惠碼:PMH150
  • 優惠三:預訂自由行套票滿港幣 4,000 元或以上,即減港幣 300 元;優惠碼:PMP300
  • 使用方法:於網站或 App 付款前輸入優惠碼,並以 PayMe 付款,即享折扣

優惠詳情:https://bit.ly/3PLd4b7

PayMe永安旅遊優惠︱常見問題FAQs

PayMe 永安旅遊優惠做到幾時?

  • 答:PayMe 永安旅遊優惠只限2023年2月28日!

PayMe 永安旅遊優惠係即時扣減優惠?

  • 答:係!只要買滿指定金額再輸入優惠碼就有得即時扣減!

PayMe 永安旅遊優惠可以喺邊用?

  • 答:PayMe 永安旅遊優惠喺網站用又得,app用都得!

PayMe永安旅遊優惠︱條款及細則

享受優惠的時間

1. 除另有指明外,PayMe x 大家樂優惠的推廣期為 2022 年 12 月 21 日至 2023 年 1 月 31 日每日上午 11 時後(「推廣期」)。 優惠目標對象

2. 本推廣適用於合資格用戶;合資格用戶須於推廣期內以 PayMe 於大家樂付款以享本推廣之 優惠。 優惠內容

3. 推廣期間,合資格用戶可於大家樂門市收銀處使用 PayMe 消費滿港幣 50 元或以上,即可 獲港幣 8 元折扣。

4. 合資格用戶必須明確表示希望使用推廣優惠付款,經大家樂確認後,該銷售交易即會套用 優惠。

5. 此優惠不適用於自助付款機。

6. 推廣期間,優惠名額有限,先到先得。本行及大家樂保留權利全權酌情更改有關名額。

7. 根據大家樂的推廣資訊上所指明的推廣內容,合資格用戶須於每次消費惠顧滿港幣 50 元 (不包括運費或外賣餐具費),以享受優惠。 請在享用優惠前細閱

8. 所有相片僅供參考。

9. 推廣資訊內的產品資料/內容/價格/服務/食品/飲品及餐牌說明由大家樂提供及只作 參考,本行恕不承擔任何責任。合資格用戶請向大家樂查詢詳情。

10. 優惠須受本條款及細則及大家樂的條款及細則約束。本行及大家樂可更改或終止優惠或修 改條款及細則。有關優惠的最新內容、供應情況以及條款及細則,請參閱相關網頁。

11. 如因此推廣產生任何爭議,概以本行及/或大家樂的最終決定為準。

12. 優惠不可兌換現金/服務、其他商品或折扣。優惠不得轉讓,亦不可與任何其他折扣、推 廣優惠及折扣產品/活動同時使用(除特別聲明外),詳情請向大家樂查詢。

13. 本優惠條款及細則受香港法例管轄。推廣資料以及本條款及細則的中英文本如有任何歧義 或不一致,概以英文本為準。