【UA i-Money 網上錢私人貸款優惠】新舊客戶#都有開戶獎賞HK$200#!成功提取分期私人貸款,再賞現金獎高達HK$18,000#!現金24小時即撳即過數*!

【UA i-Money 網上錢私人貸款優惠】新舊客戶#都有開戶獎賞HK$200#!成功提取分期私人貸款,再賞現金獎高達HK$18,000#!現金24小時即撳即過數*!

🔥UA推出咗個限時優惠,新舊客戶#成功開戶即獎HK$200#!由即日起至2022年7月31日,合資格客戶於推廣期內成功開立亞洲聯合財務有限公司之 e-Cash 循環備用現金戶口,即可獲取HK$200開戶現金獎賞#!再成功提取分期私人貸款及還款期達12個月或以上,即可拎埋現金獎賞高達HK$18,000#

申請 UA i-Money網上錢私人貸款好方便,24×7全程網上辦妥,無須露面。一批轉數快*,星期六、日照批照過數*。申請貸款步驟亦都非常簡單,無論身處邊度都可以輕鬆完成貸款申請,仲係快速批核,現金即時轉入你戶口*。如果急需現金作周轉之用嘅話,不妨睇下呢個UA i-Money 網上錢私人貸款,等你唔洗再為開支煩惱!

#新舊客戶定義為於申請日期起計前24個月內於本公司並未持有任何形式之貸款交易,在推廣期開立的e-Cash循環備用現金戶口除外。優惠期有限並受條款及細則約束。

*貸款批核及電子轉賬服務時間為星期一至五(9:00am-6:30pm),星期六及星期日(9:00am-5:30pm),公眾假期除外;惟實際轉賬日子仍須按個別銀行之轉賬服務時間而決定。

申請UA i-Money 網上錢私人貸款網址https://bit.ly/3pmJ21t

【UA i-Money 網上錢私人貸款】最新優惠詳情

  • 優惠期:即日起至2022年7月31日,包括首尾兩天推廣期間(「推廣期」)
  • 開戶網址https://bit.ly/3pmJ21t
  • 新舊客戶定義為於申請日期起計前24個月內於亞洲聯合財務有限公司未持有任何形式之貸款交易,在推廣期開立的 e-Cash 循環備用現金戶口除外(合資格客戶)
  • 於推廣期內成功開立亞洲聯合財務有限公司之 e-Cash 循環備用現金戶口方獲取HK$200開戶現金獎賞(「開戶獎賞」)
  • 於推廣期內成功提取分期私人貸款及還款期達 12 個月或以上,即可根據分期私人貸款額獲取現金獎賞(「現金獎賞」):
分期私人貸款 e-Cash 開戶獎賞 分期私人貸款現金獎賞 現金獎 (e-Cash 開戶獎賞+ 分期私人貸款現金獎賞)
 < HK$10,000 HK$200 HK$100 HK$300
HK$10,000 – HK$29,999 HK$200 HK$500 HK$700
HK$30,000 – HK$49,999 HK$200 HK$800 HK$1,000
HK$50,000 – HK$69,999 HK$200 HK$1,500 HK$1,700
HK$70,000 – HK$89,999 HK$200 HK$2,500 HK$2,700
HK$90,000 – HK$109,999 HK$200 HK$3,500 HK$3,700
HK$110,000 – HK$249,999 HK$200 HK$4,800 HK$5,000
HK$250,000 – HK$399,999 HK$200 HK$7,800 HK$8,000
HK$400,000 – HK$499,999 HK$200 HK$9,800 HK$10,000
HK$500,000 – HK$599,999 HK$200 HK$11,800 HK$12,000
HK$600,000 – HK$699,999 HK$200 HK$13,800 HK$14,000
HK$700,000 – HK$799,999 HK$200 HK$15,800 HK$16,000
≥ HK$800,000 HK$200 HK$17,800 HK$18,000

【UA i-Money 網上錢私人貸款】產品特點

  • 隨時隨地網上申請,全程無須露面
  • 批轉數快*,現金即時轉入你戶口,星期六、日照批照過數*

#新舊客戶定義為於申請日期起計前24個月內於本公司並未持有任何形式之貸款交易,在推廣期開立的e-Cash循環備用現金戶口除外。優惠期有限並受條款及細則約束。

*貸款批核及電子轉賬服務時間為星期一至五(9:00am-6:30pm),星期六及星期日(9:00am-5:30pm),公眾假期除外;惟實際轉賬日子仍須按個別銀行之轉賬服務時間而決定。

【UA i-Money 網上錢私人貸款】申請頁面+步驟

【UA i-Money 網上錢私人貸款優惠】新舊客戶#都有開戶獎賞HK$200#!成功提取分期私人貸款,再賞現金獎高達HK$18,000#!現金24小時即撳即過數*!

申請貸款步驟:

  1. 填寫資料及上傳文件
  2. Email/SMS通知批核結果
  3. 確認貸款及過數

申請UA i-Money 網上錢私人貸款網址https://bit.ly/3pmJ21t

【UA i-Money 網上錢私人貸款】條款及細則

優惠期有限並受條款及細則約束,詳情請按此

以上資料只供參考,有關詳情及條款及細則請向亞洲聯合財務有限公司客戶服務主任查詢。

亞洲聯合財務有限公司保留一切有關批核借貸申請之權利。

忠告:借錢梗要還,咪俾錢中介

查詢及投訴熱線:2681 8888

放債人牌照號碼:1299/2022

分享俾你朋友!