HSBC兌換Asia Miles高達額外15% bonus!現時AM/ Avios / KrisFlyer免手續費!AM即時可以收到Asia Miles里數!

HSBC兌換Asia Miles高達額外15% bonus!現時AM/ Avios / KrisFlyer免手續費!AM即時可以收到Asia Miles里數!

HSBC兌換Asia Miles額外10%、15% bonus!更有機會獲得餐飲獎勵!

 

正啊!HSBC信用卡兌換Asia Miles額外 bonus,獎賞錢用嚟直接換里數都正!係2022年9月13日至11月12日期間,經HSBC Reward+兌換Asia Miles後再去返指定網址登記,記可享高達額外15% bonus!首1,000位換兌換得最多里數仲有機會以10里數換取餐飲獎勵!

如果唔急住出發嘅話,我個人覺得可以唔洗急換住,可以睇睇呢排有無其他里數獎勵例如係係Asia Miles特選額外里數,如果到時有出的話就可以雙食。

現時於滙豐Reward+與個人的飛行里數帳戶連結一次,驗證後可隨時將「獎賞錢」轉換為飛行里數。連接至「亞洲萬里通(Asia Miles)」及兌換里數的程序會即時驗證及完成。

滙豐卓越理財信用卡可兌換的英航Avios或新航里數Krisflyer,則會在兩星期內誌入客戶的里數戶口。

仲有HSBC最紅大折日 – 本地簽賬都好正,呢個promo記得登記啊!

里數回贈比率,越低越好
滙豐EveryMile信用卡
滙豐EveryMile信用卡
HK$24萬 最低年薪要求
HK$2/里* 一般本地簽賬 里數回贈
HK$5/里 港幣網上購物 里數回贈
迎新優惠 新客:簽$8,000有$1,000獎賞錢 (20,000里) 舊客:$500獎賞錢 (10,000里)。2023年1-6月每階段首$15,000海外及外幣簽賬全部都係$2/里!無最低簽賬要求!
*本地交通出行簽賬、本地咖啡店及輕便美食簽賬及網上娛樂平台簽賬高達2.5%回贈,詳情睇返HSBC EveryMiles 信用卡分析 (限時EveryMile信用卡專享簽賬優惠)2023年1-6月:每階段首$15,000海外及外幣簽賬全部都係$2/里!無最低簽賬要求!

🎁迎新禮遇

滙豐EveryMile信用卡迎新

全新客戶申請迎新送高達額外20,000里數
 • 發卡後首60個曆日內累積簽賬
  • 達HK$8,000,迎新高達$1,000「獎賞錢」
 • 「全新信用卡客戶」:於處理其申請時沒有任何由滙豐已批核的個人信用卡基本卡的客戶
現有客戶迎新優惠送高達額外10,000里數
 • 發卡後首60個曆日內累積簽賬
  • 達HK$8,000,迎新高達$500「獎賞錢」
不可獲享迎新:於 2022年9月1日或以後曾取消任何由滙豐發出的個人信用卡基本卡

優點

 • 首年免年費
 • 係Agoda book酒店同國泰買機票有優惠
 • 每年免費旅遊保險+6次機場貴賓室
 • 增加至16種飛行常客計劃或酒店獎勵計劃,拎嚟兌換里數或者酒店staycation都得!
 • 八達通增值及eBanking繳費都有回贈
 • HSBC信用卡優惠夠多夠密

缺點

 • 無得開附屬卡
HSBC Red Card
HSBC Red Card
HK$12萬 最低年薪要求
HK$10/里 一般本地簽賬 里數回贈
HK$2.5/里 港幣網上購物 里數回贈
迎新優惠 全新信用卡客戶於發卡後60日內簽夠港幣 8,000 元或以上的合資格簽賬,可享$500獎賞錢(相等於5,000里)。

🎁迎新禮遇

 • (全新客戶)迎新高達$500「獎賞錢」
 • (現有客戶)沒有迎新
 • 不可獲享迎新:於 2022年9月1日或以後曾取消任何由HSBC發出的個人信用卡基本卡
詳細條款:滙豐信用卡迎新推廣優惠
HSBC信用卡網上申請迎新獎賞:
 • 全新信用卡客戶於發卡後60日內簽夠港幣 8,000 元或以上的合資格簽賬,可享$500獎賞錢(相等於5,000里)。

優點

 • 永久免年費
 • 簡化回贈方式,無需登記,每月首HK$12,500網上簽賬4%回贈!超市簽賬2%回贈!其他本地及海外簽賬都有1%回贈
 • 夠彈性,以獎賞錢形式存入,可以配合HSBC Reward+ App「賞付款」功能抵扣簽賬交易,亦可以直接轉換為里數或喺e-Shop換禮品/coupon
 • 每月結單週期首HK$10,000網上繳費有0.4%回贈,市面上絕大部份銀行已沒有相關回贈
 • Hotels.com 11%獨家折扣代碼(包括埋online 4%有15%!→官網條款)
 • 直接轉換獎賞錢至里數戶口免手續費
 • 訂Expedia/Agoda有折扣→Expedia code折扣代碼Agoda code折扣代碼
 • 全港多間合作商戶提供簽賬折扣/額外獎賞錢優惠

缺點

 • 獎賞錢有效期於簽賬後最多2年,最少1年(按簽賬年度計算)
 • PayMe增值沒有回贈
滙豐Visa Signature卡
滙豐Visa Signature卡
HK$36萬 最低年薪要求
HK$2.78/里* 一般本地簽賬 里數回贈
HK$2.78/里* 港幣網上購物 里數回贈
迎新優惠 新客:簽$8,000有$800獎賞錢 (8,000里) 舊客:$300獎賞錢(3,000里)
*以上為最高之回贈,需配合HSBC最紅自主獎賞5X

🎁迎新禮遇

 • 新客戶:迎新高達$800「獎賞錢」
 • 現有客戶:迎新高達$300「獎賞錢」

優點

缺點

 • 獎賞錢有效期於簽賬後最多2年,最少1年(按簽賬年度計)
 • 玩法相對複雜,要注意既限時優惠/條款/最低簽賬要求多,唔識玩平日本地簽賬只得$25=1里
 • 如果唔中最紅自主六類別,平日簽賬得$25=1里
滙豐白金Visa卡
滙豐白金Visa卡
HK$15萬 最低年薪要求
HK$4.17/里 一般本地簽賬 里數回贈
HK$4.17/里* 港幣網上購物 里數回贈
迎新優惠 新客:簽$8,000有$800獎賞錢 (8,000里) 舊客:$300獎賞錢 (3,000里) +綁卡到「易賞錢」App享$100「獎賞錢」
*(基本「獎賞錢」0.4%+「最紅自主獎賞」2%)

🎁迎新禮遇

超限時額外迎新!新舊客都有份!
 • 新客戶:迎新高達$900「獎賞錢 (包括基本迎新$800 「獎賞錢」+綁卡到「易賞錢」App享 $100「獎賞錢」)
 • 現有客戶:迎新高達$400「獎賞錢」(包括基本迎新$300 「獎賞錢」+綁卡到「易賞錢」App 享$100「獎賞錢」)
基本迎新:
 • 優惠推廣期:2022年8月1日至2023年2月28日
 • 於推廣期內,成功批核滙豐白金 Visa 卡,並於發卡後首60日內完成以下要求,您可:
 • 若您以滙豐白金 Visa 卡作HK$8,000或以上的合資格簽賬:
  • 全新信用卡客戶:獲享$800「獎賞錢」
  • 現有信用卡客戶:獲享$300「獎賞錢」

優點

 • 全年簽賬高達2.4%「獎賞錢」回贈
 • 講到明首兩年年費豁免
 • 滙豐新舊客戶都可以食迎新
 • 開卡門檻唔算高,年薪要求HK$15萬(即月薪HK$12,500)就申請到
 • 網上繳費都有回贈(每月首HK$10,000先有)
 • 於百佳、屈臣氏及豐澤簽賬可享高達6倍「易賞錢」積分

缺點

 • 得首兩年年費豁免
 • 八達通自動增值得0.4%回贈
 • 增值電子錢包(Payme八達通Wechat Pay及 Alipay)唔計迎新合資格簽賬
HSBC Pulse銀聯雙幣鑽石卡
HSBC Pulse銀聯雙幣鑽石卡
HK$15萬 最低年薪要求
HK$4.17/里* 一般本地簽賬 里數回贈
HK$4.17/里* 港幣網上購物 里數回贈
迎新優惠 新客:簽$8,000有$800獎賞錢 (8,000里) 舊客:$300獎賞錢 (3,000里)
*(基本「獎賞錢」0.4%+「最紅自主獎賞」2%)

🎁迎新禮遇

 • 新客戶:迎新高達$800「獎賞錢」
 • 現有客戶:迎新高達$300「獎賞錢」
基本迎新:
 • 優惠推廣期:2022年8月1日至2023年2月28日
 • 於推廣期內,成功批核滙豐Pulse銀聯雙幣鑽石卡/銀聯雙幣卡,並於發卡後首60日內完成以下要求,您可:
 • 作HK$8,000或以上的合資格簽賬:
  • 全新信用卡客戶:獲享$800「獎賞錢」
  • 現有信用卡客戶:獲享$300「獎賞錢」

優點

 • 內地同澳門簽賬交易費用全免(Pulse銀聯雙幣鑽石卡尊享)
 • 用港幣同人民幣結賬,唔需要擔心匯率波動
 • 食中最紅自主5X類別做到低至$4.17
 • 全年簽賬高達2.4%「獎賞錢」回贈
 • 講到明首兩年年費豁免
 • 滙豐新舊客戶都可以食迎新
 • 開卡門檻唔算高,年薪要求HK$15萬(即月薪HK$12,500)就申請到
 • 網上繳費都有回贈(每月首HK$10,000先有)

缺點

 • 得首兩年年費豁免
 • 八達通自動增值得0.4%回贈
 • 增值電子錢包(Payme八達通Wechat Pay及 Alipay)唔計迎新合資格簽賬
滙豐滙財金卡
滙豐滙財金卡
HK$6萬 最低年薪要求
HK$4.17/里* 一般本地簽賬 里數回贈
HK$4.17/里* 港幣網上購物 里數回贈
迎新優惠 新客:簽$8,000有$800獎賞錢 (8,000里) 舊客:$300獎賞錢(3,000里)
*以上為最高之回贈,需配合HSBC最紅自主獎賞5X

🎁迎新禮遇

 • (新客戶)迎新高達$800「獎賞錢」
 • (現有客戶)迎新高達$300「獎賞錢」
 • 不可獲享迎新:於 2022年2月1日或以後曾取消任何由HSBC發出的個人信用卡基本卡
詳細條款:滙豐信用卡迎新推廣優惠
HSBC信用卡網上申請迎新獎賞:
 1. 於發卡後60日內簽夠港幣/人民幣 8,000 元或以上的合資格簽賬,全新信用卡客戶可享$1,300獎賞錢(相等於13,000里),現有信用卡客戶可享$600獎賞錢(相等於6,000里)。現有客戶都有迎新,唔係間間銀行做得到!
 2. 人民幣簽賬只適用於滙豐 Pulse 銀聯雙幣鑽石信用卡及滙豐銀聯雙幣信用卡。用作計算合資格簽賬的港幣及人民幣的兌換率為 1 比 1

優點

缺點

 • 獎賞錢有效期於簽賬後最多2年,最少1年(按簽賬年度計)
 • 玩法相對複雜,要注意既限時優惠/條款/最低簽賬要求多,唔識玩平日本地簽賬只得$25=1里
 • 如果唔中最紅自主六類別,平日簽賬得$25=1里
最新文章:HSBC信用卡比較

【HSBC獎賞錢】額外10%或15%亞洲萬里通里數+頭1000名換最多里數送餐飲

 • 推廣期:2022年9月13日至11月12日

HSBC獎賞錢額外里數

 • 10% 額外里數:以積分累積轉換少於30,000里數
 • 15% 額外里數:以積分累積轉換30,000里數或以上

餐飲獎勵

 • 以10里數兌換奕居Salisterra雙人下午茶:於2022年9月13日至11月12日期間內,累積合資格里數轉換最高的首1,000名合資格獎勵會員;及選取奕居Salisterra下午茶作為其專屬獎勵
 • 以10里數兌換香港半島酒店大堂茶座雙人午餐:於2022年9月13日至11月12日期間內,累積合資格里數轉換最高的首1,000名合資格獎勵會員;及選取香港半島酒店大堂茶座午餐作為其專屬獎勵
 • 以我對條款理解,以上1,000名係一齊計的

登記及條款

HSBC信用卡計算10% bonus後幾錢幾里

有用開滙豐信用卡嘅朋友都知道雖然正常情況抵下要簽賬HK$250先賺到$1「獎賞錢」,但滙豐信用卡一向都有個全年優惠最紅網上及海外簽賬可以有額外5倍「獎賞錢」,只要登記一次獎賞每季累積簽賬滿HK$5,000,當中每HK$250就輕鬆賺到$6「獎賞錢」啦!好多時唔覺唔覺,突然間發現成手都係「獎賞錢」就係咁解!

有HSBC信用卡記得登記→ 最紅網上及海外簽賬獎賞詳情。登記咗最紅網上及海外簽賬後,達到簽賬條件每HK$250就有$6「獎賞錢」= 60里數,現時多有20% Bonus啫係66里數,計返HK$3.78=1 Asia Miles啊!用Visa Signature嘅朋友就仲正,可以簽賬 HK$250 = $9「獎賞錢」= 99里數,計返啫係HK$2.29就有1里數!以上所述比率都仲未計最紅自主獎賞添啊!所以外遊簽賬用滙豐信用卡就夠晒穩陣!

HSBC獎賞錢計算倍數回贈

記住里口訣就知道點計法: 每0.4%回贈相等於1X。
獎賞計劃倍數回贈%回贈簽賬上限簽賬下限要求
基本獎賞1X0.4%無限
海外或外幣交易7.5X3.0%每階段HK$11,667每階段HK$5,000
最紅自主全中類別5X2.0%每年HK$100,000
Visa Signature中類別3X1.2%每年HK$100,000
加總16.5X6.6%

HSBC獎賞錢兌換Avios或KrisFlyer

 • 1 RC = 15 Avios / KrisFlyer
 • 到賬時間:滙豐Reward+中兌換兩星期內誌入客戶的里數戶口
 • RC換去Asia Miles以前每年要俾$300手續費,現時唔再需要
 • 於滙豐Reward+與個人的飛行里數帳戶連結一次,驗證後可隨時將「獎賞錢」轉換為飛行里數

HSBC獎賞錢兌換Asia Miles常見問題FAQs

如何以HSBC獎賞錢兌換Asia Miles?

 • 現時最快的方法就是先download HSBC Reward+ App, 連結你的Asia Miles賬戶後再轉去Asia Miles。里數可以即時到賬。

如何獲取HSBC信用卡兌換Asia Miles的Bonus?

 • 滙豐信用卡於2022年9月13日至11月12日兌換Asia Miles有高達額外15% bonus。

HSBC獎賞錢兌換Asia Miles?

 • 滙豐信用卡現時兌換獎賞錢至Asia Miles無需手續費,以前每年要俾$300手續費的。

如何可以兌換英航Avios或新航里數Krisflyer?

 • 持有滙豐卓越理財信用卡可兌換的英航Avios或新航里數Krisflyer,最快的方法就是先download HSBC Reward+ App, 連結你的里數賬戶後再轉換。兩星期內誌入客戶的里數戶口。

HSBC獎賞錢兌換Asia Miles是否需要手續費?

 • 2019年果陣就仲要HK$300嘅,但現時HSBC獎賞錢兌換Asia Miles已經不需要任何手續費。

條款及細則

1.由亞洲萬里通有限公司(「亞洲萬里通」)提供的「有里更里賞」優惠(香 港)(「推廣優惠」)優惠期為 2022 年 9 月 13 日凌晨 00:00 至 2022 年 11 月 12 日 晚上 23:59 (GMT+8) ,包括首尾兩天(「優惠期」)。

2. 在此推廣優惠下,符合以下要求的香港區會員(「合資格會員」)將可獲享 額外 10%或 15%里數(「額外里數」)及免費延長合資格會員在 2020 年 1 月 1 日前所賺取的里數結餘有效期(「里數延長」): i. 會員須於優惠期內憑指定金融夥伴機構(見條款 4 之定義)所發出指定信 用卡之積分(「積分」)以基本轉換率成功轉換為「亞洲萬里通」里數 (「合資格里數轉換」);及 ii. 於 2022 年 11 月 12 日晚上 23:59 (GMT+8)或之前經指定連結登記此推 廣優惠及選取專屬餐膳獎勵(「獎勵」)。每個合資格會員於優惠期內只 須登記一次及選取其中一項獎勵 iii. 符合相關要求的合資格會員將可獲享額外里數: 額外里數 所需要求 10% 以積分累積轉換少於 30,000 里數 15% 以積分累積轉換 30,000 里數或以上 iv. 合資格會員憑滙豐「獎賞錢」累積轉換達 20,000 里數,或憑積分累積轉 換達 30,000 里數或以上可享里數延長。里數延長須受相關條款及細則約 束,請按此查看更多。

3. 在此推廣優惠下,符合以下要求的合資格會員(「合資格獎勵會員」)將可額 外獲得相關獎勵: 獎勵 所需要求 以 10 里數兌換奕居 Salisterra 雙人下午茶  於優惠期內,累積合資格里數轉換最高的 首 1,000 名合資格獎勵會員;及  選取奕居 Salisterra 下午茶作為其專屬獎 勵 於 2022 年 9 月 13 日更新 以 10 里數兌換香港半島 酒店大堂茶座雙人午餐  於優惠期內,累積合資格里數轉換最高的 首 1,000 名合資格獎勵會員;及  選取香港半島酒店大堂茶座午餐作為其專 屬獎勵

4. 香港地區的金融夥伴(「合資格金融夥伴」)詳列於香港地區的「亞洲萬里 通」網站,可前往 “賺取里數”內的“金融及保險”及點擊“其他夥伴信用 卡”了解更多。

5. 合資格會員可向個別合資格金融夥伴查詢指定信用卡(「合資格信用卡」)之 詳情,各種合資格信用卡之基本轉換率或有所不同。於優惠期內,轉換之次數 及積分數量並無上限。

6. 合資格里數轉換不包括經以下途徑賺取的里數,因此並不適用於此推廣優惠: i. 憑以下聯營信用卡簽賬直接賺取之里數:  美國運通®國泰航空尊尚公司卡  美國運通®國泰航空公司卡  渣打國泰 Mastercard®  渣打國泰 Mastercard® - 優先理財  渣打國泰 Mastercard® - 優先私人理財 ii. 指定信用卡之迎新里數或透過推廣優惠所賺取的里數; 或 iii. 透過其他銀行產品所賺取之里數。

7. 各合資格金融夥伴處理合資格里數轉換所需之時間或有所不同。任何於亞洲 萬里通控制範圍以外的延遲或未能成功獎賞優惠,亞洲萬里通毋須負上任何 責任。

8. 亞洲萬里通將於 2022 年 11 月 12 日隨後之 8 至 10 個星期內,將此推廣優 惠下所獲取的額外里數存入合資格會員之國泰會員賬戶。合資格會員如未獲 得有關額外里數,須於 2023 年 2 月 28 日或之前通知亞洲萬里通以作跟進; 否則,亞洲萬里通將免除任何責任及損失的賠償。 於 2022 年 9 月 13 日更新

9. 合資格會員之國泰會員賬戶必須於推廣優惠獎賞時仍為有效。否則,亞洲萬 里通有權取消有關推廣優惠或收取相等於已獲取推廣優惠之金額。

10.在此推廣優惠下所獲得的額外里數不可轉讓、不可退款及不可轉換成現金或 其他服務。

11.獎勵 — 奕居 Salisterra 雙人下午茶 i. 亞洲萬里通將於 2022 年 12 月 12 日或之前發送附有兌換連結的確認電郵 或短訊予合資格獎勵會員,合資格獎勵會員可於 2022 年 12 月 12 日至 2023 年 1 月 31 日期間經指定連結,以 10 里數兌換下午茶。 ii. 完成兌換手續後,電子餐飲禮券將發送至合資格獎勵會員於國泰會員計劃 所登記的電郵地址。電子餐飲禮券有效期為 2022 年 12 月 12 日至 2023 年 9 月 30 日,在任何情況下均不會延長有效期。優惠不適用於指定日 子。訂座及查詢,請聯絡奕居 Salisterra。 iii. 電子餐飲禮券一經發出並成功送遞給合資格獎勵會員後,則由合資格獎勵 會員承擔所有責任,如有遺失、被盜、破損或逾期,將不予重發或更換; 任何原因導致無法享用下午茶,亞洲萬里通恕不負責。

12.獎勵 — 香港半島酒店大堂茶座雙人午餐 i. 亞洲萬里通將於 2022 年 12 月 12 日或之前發送附有兌換連結的確認電郵 或短訊予合資格獎勵會員,合資格獎勵會員可於 2022 年 12 月 12 日至 2023 年 1 月 31 日期間經指定連結,以 10 里數兌換午餐。 ii. 完成兌換手續後,餐飲禮券將以快遞方式寄送至合資格獎勵會員於國泰會 員計劃所登記的郵寄地址。電餐飲禮券有效期為 2023 年 1 月 3 日至 6 月 30 日,在任何情況下均不會延長有效期。優惠不適用於指定日子。訂座 及查詢,請聯絡香港半島酒店大堂茶座。 iii. 餐飲禮券一經發出並成功送遞給合資格獎勵會員後,則由合資格獎勵會員 承擔所有責任,如有遺失、被盜、破損或逾期,將不予重發或更換;任何 原因導致無法享用午餐,亞洲萬里通恕不負責。

13.資格會員於優惠期內只可獲享此推廣優惠一次。合資格會員若提交多次登 記,亞洲萬里通只取用於優惠期內最早一次之登記作推廣優惠獎賞之用。 於 2022 年 9 月 13 日更新

14.亞洲萬里通及合資格金融夥伴保留隨時更改、延長、終止和/或取消此推廣優惠 或修改相關條款及細則的權利。為合資格會員提供的任何優惠視乎供應情況而 定,亞洲萬里通及合資格金融夥伴可隨時酌情更改該等優惠,恕不另行通知。 如有任何爭議,亞洲萬里通及合資格金融夥伴保留最終決定權。

15.如本條款及細則之中文與英文版有任何歧義,概以英文版本為準

18 comments

Leave a Reply