【PayMe 豐澤優惠】於PayMe App搶快閃優惠券享高達HK$800優惠

【PayMe 豐澤優惠】於PayMe App搶快閃優惠券享高達HK$800優惠

PayMe推出豐澤優惠,喺PayMe App搶豐澤快閃優惠券可享高達HK$800優惠!優惠期由即日起至2023年11月30日,只要喺領券當日在豐澤門市或網店用PayMe 惠顧滿指定金額即可自動扣減優惠券。大家去豐澤簽賬前記得去搶咗券先啦。

呢排仲有好多吃喝玩樂嘅PayMe優惠,有興趣不妨睇埋信用卡電器優惠記得唔好錯過!

PayMe 豐澤優惠|詳情

 • 優惠期:即日起至2023年11月30日
 • 於PayMe App搶以下豐澤快閃優惠券享高達HK$800優惠︰
  • 優惠一:於豐澤門市買滿HK$1,000或以上享HK$100豐澤門市快閃優惠券
  • 優惠二:於豐澤網店買滿HK$1,000或以上享HK$100豐澤門市快閃優惠券
  • 優惠三︰於豐澤門市買滿HK$3,000或以上享HK$300豐澤門市快閃優惠券
  • 優惠四︰於豐澤網店買滿HK$3,000或以上享HK$300豐澤門市快閃優惠券
 • 於領券當日在豐澤門市或網店用PayMe 惠顧滿指定金額,即自動扣減優惠券
 • 即日起至2024年4月30日, 憑PayMe於豐澤門巿及網店消費仲可以賺兩倍易賞錢積分

官網詳情:https://www.fortress.com.hk/zt/promotion/payme

PayMe 豐澤優惠|常見問題FAQs

PayMe豐澤優惠做到幾時?

答:PayMe豐澤優惠由即日起至2023年11月30日。

PayMe豐澤優惠可以即時扣減嗎?

答:PayMe豐澤優惠於領券當日在豐澤門市或網店用PayMe 惠顧滿指定金額即自動扣減優惠券。

 

PayMe 豐澤優惠|條款及細則

活動期限

1. 除另有列明外, PayMe x 豐澤優惠的推廣期為 2023 年 11 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日 (包括首尾兩日)(「推廣期」)。

活動對象

2. PayMe x 豐澤優惠活動(「活動」)僅限任何擁有活躍 PayMe 賬戶的 PayMe 用戶(各 自稱為「合資格用戶」)參加。

一般細則

3. 在本條款及細則規限下,合資格用戶在推廣期內點按豐澤快閃折扣優惠券(如下)(每張 「優惠券」)上的「即搶」,即可於 PayMe 錢包獲得一張優惠券。可供即搶的優惠券包 括:

• 門市優惠 1: 港幣 100 元豐澤快閃折扣優惠券,須消費滿港幣 1,000 元方可使用

• 門市優惠 2: 港幣 300 元豐澤快閃折扣優惠券,須消費滿港幣 3,000 元方可使用

• 網店優惠 1: 港幣 100 元豐澤快閃折扣優惠券,須消費滿港幣 1,000 元方可使用

• 網店優惠 2: 港幣 300 元豐澤快閃折扣優惠券,須消費滿港幣 3,000 元方可使用

4. 優惠券將即時發放至合資格用戶的 PayMe 錢包,但前提是:

a) 優惠券數量不得超過 PayMe 就此活動酌情設定的可用名額,先到先得,送完即 止;以及

b) 每位用戶在每項優惠中可得的優惠券數量上限為 1 張,是根據實際取得的優惠券 數量計算得出。如優惠券過期而尚有優惠券可供發放,合資格用戶將可再領取一張 優惠券;以及

c) 每位合資格用戶的 PayMe 錢包並未被暫停或終止使用。

5. 不論在任何時段領取優惠券,領取優惠券當日一律視為優惠券生效的第一日,並於當日晚 上 23:59 過期。

6. 優惠券會自動適用於豐澤門市網店使用 PayMe 進行的任何交易,但前提是:

a) 有關交易須達到優惠券上列明的最低消費額;

b) 優惠券於領取當日晚上 23:59 之前使用;以及

c) 包含優惠券的 PayMe 錢包並未被暫停或終止使用; PUBLIC (「合資格交易」)。

7. 如合資格用戶未有在優惠券所列有效期內使用優惠券,優惠券將會在合資格用戶的錢包中 過期。部分活動的過期優惠券可能會不定期撥回優惠券活動的配額內。用戶有責任定期查 看 PayMe 應用程式,以了解最新情況。

8. 推廣期內,PayMe 可酌情決定發放更多優惠券。

9. 每張優惠券均須受本條款及細則約束。

10. 合資格用戶每筆合資格交易中只限使用一(1)張優惠券。為免生疑問,若用戶持有多張 可用於合資格交易的優惠券,優惠券將自動被使用,首先按最高折扣金額,然後按最早到 期日子。如果優惠券具有相同的折扣金額和到期日,首先存入PayMe錢包的優惠券將會被 使用。

11. 如顧客或商戶在已使用優惠券的交易後提出退款(不論全部或部分),本行保留權利撤回 優惠券,或將藉由優惠券存入 PayMe 錢包的款項扣除。