【HSBC Rewards+ App有獎小遊戲 可賺高達$500「獎賞錢」】

Hsbcreward+小遊戲

【HSBC Rewards+ App有獎小遊戲 網上或海外簽賬可賺高達$500「獎賞錢」】

HSBC再推小遊戲,最多可賺$500RC,每次於網上或海外單一簽賬滿HK$500 或以上,即可參加有獎遊戲一次。但我諗都唔好望會「抽」中到咁多haha。不過當係簽賬bonus又可以玩下都OK嘅。今次仲要唔洗登記直接登入HSBC Rewards+ 就玩得,推廣期由即日至2019年8月31日。每位持卡人最多可參與遊戲5次,遊戲中兩張卡配對成功可得HK$10、$20、$50、$100 RC,就算唔成功都有$5 RC。如果簽賬夠HK$500,不妨玩下賺多啲RC啦。

HSBC小遊戲:hsbc-mini-game


HSBC「獎賞錢」

HSBC小游戲步驟

  • 推廣期: 2019年7月2日至8月31日
  • 今次活動毋須額外登記,先登入滙豐Reward+
  • 於最紅優惠的Reward+限定頁面,按入「滙豐Reward+小遊戲」
  • 進入遊戲後,面便會展示遊戲玩法及不同組合的卡牌
  • 只需按下「翻牌」按鈕後,再選擇兩張卡牌
  • 如兩張卡牌圖案一致,有機會得$10、$20、$50、$100 RC
  • 即使未能配對成功每位持卡人亦可獲得$5 RC


HSBC小遊戲獎賞

  • 獎賞以「獎賞錢」發放
  • 遊戲結束後自動存入信用卡賺戶內

條款及細則

您於整個推廣期內最多可獲5次小遊戲的遊戲次數。您於整個交易誌賬期內每天最多可參加小遊戲一次。

每次小遊戲最多只可獲取獎賞一份。每次參加小遊戲,您有機會獲得的獎賞包括$5、$10、$20、$50或$100「獎賞錢」。額外「獎賞錢」將由電腦抽出並即時顯示於Reward+。一旦電腦成功抽出,獲抽出的額外「獎賞錢」將不可取消、還原、更改或轉換。

每次小遊戲最多只可獲取獎賞一份。每次小遊戲的獎賞包括$5、$10、$20、$50或$100「獎賞錢」。

「交易誌賬期」指2019年7月2日至9月15日。

條款→連結

你可能有興趣的文章...

Leave a Reply