【KFC食雞優惠】憑livi二維碼於KFC簽賬滿HK$40即時享HK$15折扣🍗🐥 用埋「搖一搖」功能 隨時賺返全額消費!

【KFC食雞優惠】憑livi二維碼於KFC簽賬滿HK$40即時享HK$15折扣🍗🐥 用埋「搖一搖」功能 隨時賺返全額消費!

【KFC食雞優惠】憑livi二維碼於KFC簽賬滿HK$40即時享HK$15折扣🍗🐥 用埋「搖一搖」功能 隨時賺返全額消費!

超抵食雞優惠呀!livi同KFC合作推出消費優惠,由即日起至2022年1月16日,憑livi銀聯QR code喺KFC消費滿HK$40,可享HK$15現金回贈,鐘意食KFC嘅話真係超抵!用咗二維碼消費後,再用手機「搖一搖」功能,有機會賺回消費全額,每曆用最多可享HK$500! 
鐘意食雞但仲未有livi?快啲用里先生邀請碼「miles#250」開戶賺額外HK$250啦!戶口仲可以即開即用,記得開完先再食雞啦!

【livi二維碼KFC食雞優惠詳情🍗】

【滙豐KFC食雞優惠常見問題FAQs】

livi 二維碼KFC食雞優惠做到幾時?

答:KFC食雞優惠由即日起做到2022年1月6日。

livi 二維碼KFC食雞優惠有無限制使用次數?

答:有呀,每日限用一次。

滙豐KFC食雞優惠適唔適用於外賣?

答:可以呀,優惠適用於堂食及外賣。

條款及細則

推廣期

1. livi x KFC 獨家優惠(本獎賞)有效推廣期為 2021 年 12 月 1 日至 2022 年 1 月 16 日 ,包括首尾兩日(推廣期)。 誰可獲享本獎賞

2. 本獎賞由推廣期內成功完成以下交易(指定交易)並符合本條款及細則列明的其他 條件的客戶(合資格客戶)尊享。為免生疑問,每項全額使用「搖一搖」獎勵金付 款的交易不屬於指定交易。

3. 指定交易是指: a. 在任何 KFC 香港分店(商戶)使用 livi 銀聯二維碼消費服務付款進行港幣 40 元或以 上的單筆交易以上金額是指扣除其他任何優惠券, 折扣或使用「搖一搖」獎勵金 後之實際交易金額);及 b. 於收銀處或自助點餐機付款(不包括手機點餐)。 本獎賞是什麼

4. 本獎賞是港幣 15 元現金回贈。在指定交易完成之後 30 日内,我們會將本獎賞存入 合資格客戶的 liviSave 賬戶。 獲享本獎賞的條件

5. 在本獎賞發放時,合資格客戶的liviSave賬戶必須被livi認為處於有效及良好的狀態。 否則,本獎賞將被取消或收回而無須事先通知合資格客戶。合資格客戶須保證其在 livi 登記的個人資料是最新及有效的。

6. 合資格客戶在推廣期內每天(每個曆日的 00:00:00 及 23:59:59 之間)僅能獲享本獎 賞一次。本獎賞的名額有限,先到先得。在沒有明顯錯誤的情況下,我們就指定交 易(包括指定交易的日期和向我們提交的文件及信息)及本獎賞限額的記錄為最終 及具決定性。 2

7. 就合資格客戶與商戶之間與本獎賞有關的任何爭議、協議、安排、投訴及陳述,我 們不承擔任何責任或義務。

8. 為免生疑問,本條款及細則或本獎賞均不應視為、暗示、明示或構成商戶作為 livi 的 代理人或代表,或以其他方式代 livi 招攬業務。

9. 我們不是本獎賞所提供的產品、服務、附隨服務的供應商或服務提供者,不對與之 有關的任何事項負責。有關產品及服務的責任與義務由有關的商戶獨自負責。