livi bank開戶邀請碼賺高達HK$1,000!livi bank利息/開戶優惠一覽

livi bank開戶邀請碼賺高達HK$1,000!livi bank利息/開戶優惠一覽

現時用里先生邀請碼 「MILES#1000$」 (記得全部大階!) 開livi bank戶口可以賺到高達HK$1,000獎賞!新客戶喺7月31日或之前用里先生邀請碼「MILES#1000$」喺livi bank app開戶並申請livi PayLater,並喺8月19日或之前以livi PayLater累積分期消費滿HK$1,000,可賺HK$1,000現金獎賞#!呢個優惠名額有限,先到先得,「MILES#1000$」 呢個code迎新優惠做到7月31日咋!真係唔即刻開返個就走寶!

用livi bank仲有勁多優惠同獎賞,客戶都有份:

 1. 用livi PayLater Mastercard®於指定商戶消費可享8%現金回贈*,每月上限HK$100!推廣期內分期消費仲有3個月全期免息@^添!
 2. liviSave 首HK$5萬或以下高達1%活期存款年利率,邊儲邊賺!
 3. 用livi PayLater Mastercard/livi Debit Mastercard/livi銀聯二維碼作任何消費仲可享1%現金回贈*,每月上限HK$100

livi PayLater「分期消費」功能都幾好用,任何消費即時分期,同樣可以靈活自選3-60個月還款期,推廣期內分期3個月全期免息@^,指定商戶消費8%現金回贈*,靈活分期,由你話事!

另外 livi bank又有新搞作,livi PayLater「分期套現」功能全新登場!一個額度,消費套現,靈活兩用✅絕對係大額消費首選!呢個新功能簡單易用,毋須任何文件**就可以申請。成功申請livi PayLater後隨時可以喺循環貸款額提取現金,㩒個掣就可以將現金過去你嘅liviSave戶口。套現後仲可以自己靈活選擇3-60個月還款期添!

開返關之後終於可以去內地同澳門玩,用livi銀聯二維碼支付跨境支付新功能都好方便!一碼就可以係香港、內地、澳門三個地方用到。而且仲免收內地及澳門交易手續費,直接以港幣結算,仲可享特惠人民幣兌換率!最正係日本、韓國和泰國等熱門旅遊點都用得!一掃就搞掂!

livi bank今期開戶迎新可以賺高達$1,000現金回贈,玩法如下:

 1. 迎新獎賞經里先生livi bank邀請碼「MILES#1000$於731日或之前開戶+成功申請livi PayLater , 並喺8月19或之前以livi PayLater累積分期消費滿HK$1,000,可賺HK$1,000現金獎賞#

livi PayLater除咗回贈高啲之外,推廣期內分期消費3個月全期免息@^!livi PayLater只需要喺livi bank app入面申請就可以喇!livi仲有同唔同嘅商户合作,衣食住行都涵蓋到!用livi PayLater Mastercard消費,目前livi仲有以下呢啲指定商戶優惠,用livi PayLater Mastercard於多個指定商戶可享8%現金回贈*+高達12個月免息分期!

提提你,livi PayLater Mastercard / livi Debit Mastercard都可以加落Apple Wallet/Google Pay,記得加卡去手機電子錢包+set做預設付款卡,咁就可以輕鬆賺獎賞喇!

livi bank開戶邀請碼賺高達HK$1,000!livi bank利息/開戶優惠一覽

Apple 和 Apple 標誌是 Apple Inc. 在美國和其他國家或地區註冊的商標。App Store是 Apple Inc. 的服務商標。

Google Play 和 Google Play 標誌均為 Google LLC 的商標。

下載livi App:立即Download

里先生邀請碼: 輸入「MILES$1000#」(記得全部大階!)喺livi bank app開戶可獲高達$1,000現金獎賞

上述優惠受相關條款及細則約束,詳情請見livi網站/App。

#獎賞將於合資格客戶完成整筆指定累積金額交易的第一期分期還款之後的60日內存入其 liviSave 戶口。

@分期消費豁免手續費/免息優惠只適用於推廣期內選擇3個月消費分期之客戶,6個月或以上之消費分期並不享有豁免手續費/免息優惠。實際手續費/利息取決於客戶的貸款金額、信用等級以及livi考慮的其他因素

^在個別情況下,客戶或需要支付利息及其他收費。請於livi 網站或手機應用程式參閱livi PayLater產品資料概要、有關條款及細則及相關備註。livi PayLater 為信貸產品。借定唔借?還得到先好借。

**因個別申請的實際情況,本行或會要求你提供額外文件以作批核

*8% 現金回贈適用於以 livi PayLater Mastercard® 於指定商戶進行的每曆月首港幣 1,250 元合資格交易;1% 現金回贈則適用於以 livi PayLater Mastercard / livi Debit Mastercard / livi 銀聯二維碼於進行的每曆月首港幣 10,000 元的所有合資格交易。客戶不會在一單 livi PayLater 合資易交易上同時享有 8% 現金回贈及 1% 現金回贈。受條款及細則 – livi PayLater Mastercard 8% 現金回贈獎賞及 livi 1% 消費現金回贈獎賞約束。


livi bank全新開戶優惠 新客戶賺高達HK$1,000

1. 里先生邀請碼「MILES#1000$」賺高達HK$1,000現金奬賞

 • 推廣期:即日至2023年7月31日(包括首尾兩日 )
 • 全新客戶經里先生邀請碼 「MILES#1000$」 (記得全部大階!)喺livi bank app成功開立liviSave賬戶並申請livi PayLater,於2023年8月19日或之前以livi PayLate累積分期消費滿HK$1,000賺$1,000現金獎賞#

#獎賞將於合資格客戶完成整筆指定累積金額交易的第一期分期還款之後的60日內存入其 liviSave 戶口。

livi bank簽賬優惠

livi bank優惠 | 1. livi PayLater Mastercard®指定商戶消費有8%現金回贈*

 • 指定商戶可享8%現金回贈*,部分仲有更多額外獎賞/免息分期!
 • 必須用livi PayLater Mastercard簽賬
 • 每月上限HK$100

詳細:條款

livi bank優惠 | 2. livi PayLater推廣期內分期3個月全期免息@^

當你使用livi PayLater Mastercard 消費滿HK$100,即可自動分期,可靈活選擇3至60個月還款期,推廣期內消費分期3個月全期免息@^!livi PayLater每月手續費低至0.20%^^,即係話HK$1,000的消費,每月只需HK$2手續費!

@分期豁免手續費/免息優惠只適用於推廣期內選擇3個月消费分期之客戶,6個月或以上之消费分期並不享有豁免手續費/免息優惠。實際手續費/利息取決於客戶的貸款金額、信用等級以及livi考慮的其他因素。

^livi PayLater 為信貸產品。有關livi PayLater之利息、收費及詳情請於 livi 網站或手機應用程式參閱livi PayLater 產品資料概要、有關條款及細則及相關備註。借定唔借?還得到先好借。
^^^livi PayLater的每月手續費低至0.20%,按該筆交易的總金額計算,並須與每期分期還款一併支付。例如,若一筆交易的總金額為港幣1,200元,每月手續費的費率為0.20%,每月手續費即港幣2.4元 (港幣1,200 元x 0.20%)。

下載livi App:立即Download

里先生邀請碼: 輸入「MILES$1000#」(記得全部大階!)喺livi bank app開戶可獲高達$1,000現金獎賞


livi bank活期存款利率

liviSave 邊儲邊賺優惠:高達1.5%存款年利

港幣活期存款年利
 • 首HK$5萬或以下→1%年利
 • 隨後HK$5萬以上至HK$50萬→0.4%年利率
 • 隨後餘額→0.125%年利率
人民幣活期存款年利率
 • 首100萬人民幣→1.5%年利
 • 隨後餘額→0.25%年利率
美元活期存款年利率
 • 所有金額的美元存款年利率均為0.1%

官網詳情:https://www.livibank.com/pdf/livi-save-and-earn-offer-tncs-tc.pdf

livi「賞宇宙

完成任務人人有賞可獲高達100%現金回贈

「賞宇宙」讓你日常理財好玩又過癮!「賞宇宙」不單有令人興奮的新形象,更有現金獎賞、電子優惠券、NFT和更多獎賞等住你。只需完成你的特別任務,就可贏不同精彩獎賞!更有機會搖許願樹,一搖即刻有獎,可獲高達100%現金回贈。立即踏上「賞宇宙」旅途!

官網詳情:https://www.livibank.com/zh_HK/happiness/livi-Rewards.html

livi 賞買區新登場!立即賺盡大熱消費獎賞及70+ 間商戶優惠!

livi 賞買區新登場!即刻睇,賺住洗!

立即更新livi app,一眼睇晒livi Mastercard® 及livi 銀聯二維碼所有獎賞,每月仲有推薦精選優惠,消費更著數!

 • livi PayLater:於70+指定商戶享受獨家8%現金回贈*及 / 或更多額外獎賞,更可於部分商戶享受長達12個月的免息分期。
 • livi Debit Mastercard:全球任何商戶消費均可享1%現金回贈*,另有額外商戶優惠及 Mastercard 精彩獎賞!
 • livi 銀聯二維碼 ,一掃即付中港通行:認住銀聯二維碼標誌,輕鬆食買玩勻內地和澳門!所有消費一掃即付,免收海外交易手續費,以港幣結算兼享特惠人民幣兌換率!最正係日本、韓國和泰國等熱門旅遊點都用得!

*8% 現金回贈適用於以 livi PayLater Mastercard® 於指定商戶進行的每曆月首港幣 1,250 元合資格交易;1% 現金回贈則適用於以 livi PayLater Mastercard / livi Debit Mastercard / livi 銀聯二維碼於進行的每曆月首港幣 10,000 元的所有合資格交易。客戶不會在一單 livi PayLater 合資易交易上同時享有 8% 現金回贈及 1% 現金回贈。受條款及細則 – livi PayLater Mastercard 8% 現金回贈獎賞及 livi 1% 消費現金回贈獎賞約束。

livi bank「現在遊」保障計劃

 • 快閃優惠保費低至HK$9(每人每日)*
 • 保障範圍包括新冠病毒、危險活動、個人財物、你的子女及貓仔狗仔等

*以夫婦及2名子女 (未滿18投保現在遊Lite (地區1,承保期9為例

「現在遊」保障計劃由中銀集團保險承保。 Livi Bank Limited以中銀集團保險的委任保險代理機構身份分銷一般保險產品。

Livi Bank Limited的保險代理機構牌照號碼爲GA1033。


livi bank開戶流程

livi bank開戶邀請碼賺高達HK$1,000!livi bank利息/開戶優惠一覽開戶後即可以按個人需要選擇理財產品!

livi bank開戶邀請碼賺高達HK$1,000!livi bank利息/開戶優惠一覽

下載livi App:立即Download

里先生邀請碼: 輸入「MILES$1000#」(記得全部大階!)喺livi bank app開戶可獲高達$1,000現金獎賞

livi PayLater 分期套現功能教學

第1步:登入 livi app 申請 livi PayLater
第2步:成功申請 livi PayLater 後,在PayLater頁面輕按「分期套現」^^
第3步:輸入套現金額及選擇分期期數,並按”立即申請”
第4步:成功套現,現金即時存入你的 liviSave 戶口

livi bank開戶邀請碼賺高達HK$1,000!livi bank利息/開戶優惠一覽 livi bank開戶邀請碼賺高達HK$1,000!livi bank利息/開戶優惠一覽


livi bank好唔好?livi bank背景一覽

livi係由中國銀行、京東數字科技控股同怡和集團斥資25億策動嘅虛擬銀行。中銀香港指出,livi結合了三方股東的優勢,包括中銀香港豐富的金融業務及銀行營運經驗,京東數科的科技創新能力,及怡和龐大的零售網絡,相信三強合作會產生協同效應。

同其他虛擬銀行唔同,livi傾向喺初期先提供同生活息息相關嘅服務,例如支付同消費獎賞,同時亦會提供基本嘅銀行服務,例如存款方案、FPS轉賬服務等等,之後先再提供更多個人化嘅服務。livi期望可以讓大眾精明存款、安心消費、體驗更多的理念。

全新客戶 livi PayLater 迎新獎賞條款及細則:
https://bit.ly/3B9cGfK
首次 livi PayLater「分期套現」獎賞條款及細則:
https://bit.ly/3GbuE4C

livi:官網

livi bank 常見問題FAQs

里先生有livi bank開戶優惠邀請碼嗎?

有,依家至2023年7月31日,只要係成功開livi bank戶口就送你高達HK$1,000現金獎賞!現時用里先生邀請碼 「MILES#1000$」 (記得全部大階!) ,喺7月31日或之前喺livi bank app 開戶並申請livi PayLater,並喺8月19日或之前以livi PayLater累積分期消費滿HK$1,000,就再賺HK$1,000現金獎賞#!

livi bank嘅存款年利率高唔高?

livi bank無條件享1%活期年利率(首HK$5萬存款)!計返打爆呢HK$5萬,每個月都可以賺到HK$500先,仲要活期存款想幾時轉出資產都可以。

Leave a Reply