PayMe Trip.com優惠︱酒店機票都有得減!訂滿指定金額就有得折!低至9折!

TRIP.com-payme-優惠-酒店-機票

PayMe Trip.com優惠︱酒店機票都有得減!訂滿指定金額就有得折!低至9折!

PayMe推出Trip.com新優惠,酒店機票都有得折!但留意宜家仲有恒生Trip.com優惠!機票就點都恒生信用卡個個抵啲,而如果訂酒店不超過HK$1,500嘅話都係建議用恒生優惠!

而呢個PayMe優惠大家只要Trip.com訂夠指定金額就可以有即時扣減優惠,優點在於最低消費門檻訂酒店HK$250就可減HK$25啦!!用法好簡單,只要喺Trip.com俾錢時輸入優惠碼再用PayMe俾錢就得架啦~不妨睇埋酒店網站優惠合集比較下!有興趣就睇埋詳情啦!

呢排仲有好多吃喝玩樂嘅PayMe優惠,記得唔好錯過!

PayMe Trip.com優惠︱詳情

 • 優惠預訂網址https://bit.ly/41Fctgg
 • 酒店優惠(優惠碼:PAYME)
  • 優惠一:預訂滿港幣250元,即減港幣25元
  • 優惠二:預訂滿港幣1,500元,即減港幣120元
  • 優惠三:預訂滿港幣3,000元,即減港幣200元
  • 推廣期:即日至2023年7月31日
 • 機票優惠(優惠碼:PAYMEFLT
  • 優惠四:預訂滿港幣1,000元,即減港幣25元
  • 優惠五:預訂滿港幣2,000元,即減港幣50元
  • 推廣期:即日至2023年7月15日
 • 優惠四及五不適用於中國內陸航班機票
 • 旅遊日期為2023年4月17日至12月31日
 • 使用方法:按此於指定活動網頁訂購,付款時輸入優惠碼,並以 PayMe 付款即享折扣

優惠詳情:https://bit.ly/3Vb6T2S

PayMe Trip.com優惠︱常見問題FAQs

PayMe Trip.com優惠做到幾時?

 • 答:PayMe Trip.com 酒店優惠期為即日至2023年7月31日,而酒店優惠期為即日至2023年7月15日。

PayMe Trip.com優惠係即時扣減優惠?

 • 答:係!只要喺Trip.com買夠指定金額就可以有即時扣減優惠!

點先用到呢個PayMe Trip.com優惠?

 • 答:只要喺Trip.com買夠指定金額再用Payme俾錢就得!

PayMe Trip.com優惠︱條款及細則

享受優惠的時間

1. 除另有指明外,Trip.com 優惠的推廣期為 2023 年 4 月 17 日至 2023 年 7 月 30 日。

優惠目標對象

2. 本推廣適用於合資格用戶;合資格用戶須於推廣期內以 PayMe 於 Trip.com x PayMe 指定 活動網頁付款以享本推廣之優惠。

優惠內容

3. 在推廣期內,合資格用戶可於 Trip.com x PayMe 指定活動網頁,並以 PayMe 付款以享受 下列優惠,合資格用戶必須於 Trip.com 結算時輸入各自的優惠碼以兌換優惠: 酒店優惠,輸入優惠碼 ’PAYME’ :  優惠 1:使用 PayMe 預訂滿港 250 元,即減港幣 25 元  優惠 2:使用 PayMe 預訂滿港幣 1,500 元,即減港幣 120 元  優惠 3:使用 PayMe 預訂滿港幣 3,000 元,即減港幣 200 元 機票優惠,輸入優惠碼 ’PAYMEFLT’ :  優惠 4:使用 PayMe 預訂滿港幣 1,000 元,即減港幣 25 元  優惠 5:使用 PayMe 預訂滿港幣 2,000 元,即減港幣 50 元

4. 優惠 4 及優惠 5 不適用於中國內陸航班機票預訂。

5. 預訂的旅遊日期限必須為 2023 年 4 月 17 日至 2023 年 12 月 31 日。

6. 推廣期間,優惠名額有限,先到先得。本行及參與商戶保留權利全權酌情更改有關名額。

7. 根據有關參與商戶的推廣資訊上所指明的推廣內容,合資格用戶須於每次消費惠顧滿指定 金額(不包括運費)或購買指定產品(如有特別指明),以享折扣優惠。

8. 如用戶未能於進行交易時輸入優惠碼致未能享用優惠,PayMe 及 Trip.com 概不負責。輸 入優惠碼後,系統會自動應用優惠到適用的訂單,並於交易版面上顯示該折扣。