【livi IKEA優惠】裝修/搬屋必備!PayLater 12個月分期毋須手續費!而且去IKEA網店買仲有8%回贈!

livi ikea 優惠 paylater

【livi IKEA優惠】裝修/搬屋必備!PayLater 12個月分期毋須手續費!而且去IKEA網店買仲有8%回贈!

livi PayLater呢張卡真係今期裝修/搬屋必備啊!由即日起至2021年9月12日期間,用livi PayLater去IKEA買嘢分期12個月都唔洗比手續費!啫係可以無成本分期!提多你一樣,去IKEA網店買的話,仲可以賺到足足8%現金回贈*,直接去鋪頭消費都有1%回贈架!抵玩!

依家livi Bank都仲有其他優惠,總括如下:

 1. Mr. Miles加碼限時迎新獎賞:用里先生邀請碼 miles#200 (記住,英文字母需要係全細階呀!) 成功開立liviSave賬戶賞你HK$200 + 20,000 yuu積分,30天內存入
 2. livi Debit Mastercard 及livi PayLater Mastercard網上消費享高達8%現金回贈*,其他消費亦享1%
 3. 推廣期內以Apple Pay增值八達通可享1%現金回贈
 4. livi搖一搖(Shake Shake)至少享1%現金獎賞#
 5. livi PayLater任何簽賬可以首三個月免手續費分期
 6. 所有客戶之首HK$5萬之存款可享1%存款年利率,而其後之HK$45萬亦可享0.5%存款年利率(2021年7月17日起改為HK$5萬至50萬有0.5%年利率,隨後存款為0.1%年利率)
 7. livi PayLater去IKEA買嘢分期12個月$0手續費+網店有8%回贈
 8. 用livi PayLater Mastercard購買指定Samsung產品即減高達HK$2,000
 9. 用livi於city’super / LOG-ON消費,累積滿HK$300回贈HK$30
 10. OpenRice 7月逢星期四網上訂購外賣自取滿HK$50.1即減HK$50

下載livi App:立即Download

livi里先生邀請碼: 輸入「miles#200」 (記住,英文字母需要係全細階呀!)開戶可獲HK$200 + 20,000 yuu積分

*只適用於合資格網上購物消費。此優惠包含1%購物現金回贈,額外7%合資格網上購物現金回贈將於下一個曆月內存入。

#「現金獎賞」是livi的獎賞計劃,客戶付款後shake一shake手機,賺取獎賞於下一次購物時使用。 “ 至少1%”只適用於少於HK$ 200 的單一消費,HK$ 200以上的單一消費現金獎賞有可能少於1%。

livi bank戶口+ livi PayLater
livi bank戶口+ livi PayLater
1%* 最高活期年利率
1% 一般本地簽賬 現金回贈
5%* 港幣網上簽賬 現金回贈
里先生限時獨家邀請碼 :以 MILES#1000$ (英文字母需要係全大階呀!) 開戶,開立livi PayLater累積分期消費滿HK$1,000送HK$1,000現金回贈
【livi IKEA優惠】裝修/搬屋必備!PayLater 12個月分期毋須手續費!而且去IKEA網店買仲有8%回贈!
*必需以livi PayLater簽賬,有條件及上限,請參閱 MrMiles.hk/livi

🎁開戶禮遇

里先生livi bank邀請碼「MILES#1000$」賺高達HK$1,000現金奬賞

 • 推廣期:即日至2023年7月31日(包括首尾兩日 )
 • 全新客戶經里先生邀請碼 「MILES#1000$」 (記得全部大階!)喺livi bank app成功開立liviSave賬戶並申請livi PayLater,於2023年8月19日或之前以livi PayLate累積分期消費滿HK$1,000賺$1,000現金獎賞#
#獎賞將於合資格客戶完成整筆指定累積金額交易的第一期分期還款之後的60日內存入其 liviSave 戶口。

💰簽賬優惠

 • 用livi PayLater Mastercard®於指定商戶消費可享8%現金回贈*,每月上限HK$100!推廣期內分期消費仲有3個月全期免息@^添!
 • liviSave 首HK$5萬或以下高達1%活期存款年利率,邊儲邊賺!
 • 用livi PayLater Mastercard/livi Debit Mastercard/livi銀聯二維碼作任何消費仲可享1%現金回贈*,每月上限HK$100
 • 其他一連串優惠請參閱 MrMiles.hk/livi

優點

 • 開戶無需收入證明,開戶成功就可以即時用到張Debit Card
 • 於指定商戶簽賬高達8%現金回贈
 • 雖然未有實體卡,但都可以加入Apple Pay、Google Pay作Debit卡用
 • 永久免年費!
 • 此為扣賬卡,唔洗擔心先洗未來錢

缺點

 • 電子錢包增值轉賬無得玩(PayMe/支付寶HK/WeChat Pay)
 • 無得玩里數

借定唔借?還得到先好借!

livi PayLater是一種全新的消費模式,以循環式分期貸款,並通過 livi PayLater Mastercard消費滿最低金額,即可享受高達36個月分期還款。

視乎個別客戶的信用評估,批核時間可能有差異,且客戶或需補交額外文件。

個人化每月手續費需在到期日或之前與分期款項一同繳付,每月還款總額將自動從liviSave賬戶扣除。如客戶未能於到期日或之前全數繳付應繳款項,本行將自有關款項到期日起,按日收取逾期利息,其實際年利率為 4.77%至 27.50%,並可不時作出調整。

即日起至 2021 年 12 月 31 日提早償還無需支付提前結清費用。其後,如需提早償還一筆簽賬款項,客戶須支付相等於還款本金 3%的提前結清費用。如客戶在某筆簽賬款項首次記入 livi PayLater 月結單或其之前全數償還該筆款項,則該筆款項的提前結清費用將可豁免。例:如你於2021年5月22日以livi PayLater消費,該筆消費將於2021年7月1 日發出的月結單內首次記入以供還款。

受條款及細則約束。 詳情請到 livi 網站 https://bit.ly/328MeBy 或手機應用程式參閱產品資料概要及有關條款細則。