【PayMe IKEA優惠】於IKEA香港網站或App買滿HK$500享HK$30即時回贈!

【PayMe IKEA優惠】於IKEA香港網站或App買滿HK$500享HK$30即時回贈!

【PayMe IKEA優惠】於IKEA香港網站或App買滿HK$500享HK$30即時回贈!

PayMe 今次同IKEA合佢推出即時扣減優惠!呢排多咗係屋企想改造下屋企空間嘅話話就留意喇~由即日起至2022年2月28日,於IKEA香港網站或App消費滿HK$500或以上並以PayMe全額付款後,可享HK$30即時回贈!留意~今次係網店或手機App先可享用優惠,大家安坐家中就可以選購心水家品。

【PayMe IKEA優惠】

  • 優惠期:即日起至2022年2月28日
  • 於IKEA香港網站或App消費滿HK$500或以上並以PayMe付款,可享HK$30即時回贈
  • 付款時需先支付全額,當交易完成後,回贈金額將即時存入你的PayMe錢包

PayMe IKEA常見問題

PayMe IKEA優惠做到幾時?

答:PayMe IKEA優惠由即日起至2022年2月28日

PayMe IKEA優惠有無消費下限?

答:PayMe IKEA優惠需要簽賬滿HK$500。

條款及細則

享受優惠的時間
1. 除另有指明外,IKEA 香港網站或 App 優惠的推廣期適用於 2022 年 2 月 16 日至 2 月 28
日(包括首尾兩日)。
優惠目標對象
2. 本推廣適用於合資格用戶;合資格用戶須於推廣期內以 PayMe 於參與商戶付款以享本推
廣之優惠。
優惠內容
3. 推廣期內,在 IKEA 香港網站或 App 使用 PayMe 消費港幣 500 元或以上,即可獲享港幣
30 元回贈。
4. 此優惠僅限推廣期內提供,名額有限,先到先得,換完即止。
5. 商戶將向顧客收取全額費用,而 PayMe 會在交易完成後隨即將港幣 30 元回贈存入用戶
的錢包。
6. 根據有關參與商戶的推廣資訊上所指明的推廣內容,合資格用戶須於每次消費惠顧滿指定
金額(不包括運費)或購買指定產品(如有特別指明),以享折扣優惠。
7. 合資格用戶的 PayMe 賬戶在交易時必須有足夠的錢包空間和每年收款限額,方可獲取獎
賞。
8. 如顧客或商戶在交易後提出退款(不論全部或部分),本行保留權利撤回已存入顧客錢包
的獎賞。

詳細條款:https://payme.hsbc.com.hk/files/PayMe_IKEA_offer_TC.pdf