【PayMe麥當勞優惠】優惠提早完結!以PayMe於McDonald’s門市或手機App消費滿HK$35可享10%即時回贈!

PayMe麥當勞-即時回贈

【PayMe麥當勞優惠】優惠提早完結!以PayMe於McDonald’s門市或手機App消費滿HK$35可享10%即時回贈!

優惠提早完結!呢家去麥當勞都可以用PayMe比錢喇🍔✨!食新年大餐之餘仲有回贈賺!由2022年1月1日至2月16日,以PayMe於麥當勞門市或手機App消費滿HK$35,可享10%即時回贈。優惠名額有限,先到先得呀。俾錢個陣要先支付全額,當交易完成後,回贈金額就會即時存入你嘅PayMe錢包!

優惠已完【PayMe麥當勞優惠詳情】

【PayMe麥當勞優惠常見問題FAQs】

PayMe麥當勞優惠做到幾時?

  • 答:優惠提早完結!PayMe麥當勞優惠為2022年1月1日至2月16日。

PayMe麥當勞優惠適用於邊啲情況?

  • 答:PayMe麥當勞優惠適用於麥當勞門市或麥當勞手機App。

PayMe麥當勞優惠係咪即時回贈?

  • 答:合資格用戶於推廣期內在麥當勞任何餐廳和應用程式消費滿HK$35,即可獲享九折回贈優惠。PayMe 會係交易完成後隨即將有關折扣存入顧客嘅錢包。

【PayMe麥當勞優惠條款及細則】

PayMe x 麥當勞推廣條款及細則:

享受優惠的時間

1. 除另有指明外,麥當勞優惠的推廣期為 2022 年 1 月 1 日至 2 月 16 日。

優惠目標對象

2. 本推廣適用於合資格用戶;合資格用戶須於推廣期內以 PayMe 於參與商戶付款以享本推廣之優惠。

優惠內容

3. 合資格用戶於推廣期內在麥當勞任何餐廳和應用程式消費滿港幣 35 元,即可獲享九折回贈優惠。

4.消費金額須於扣除任何其他折扣或使用優惠券後滿港幣 35 元方可享用優惠。

5.此優惠僅限推廣期內提供,名額有限,先到先得,換完即止。

6.本行及/或商戶可全權酌情決定根據各方合作的情況,提早終止本推廣活動。

7. 根據有關參與商戶的推廣資訊上所指明的推廣內容,合資格用戶須於每次消費惠顧滿指定 金額(不包括運費)或購買指定產品(如有特別指明),以享折扣優惠。

8. 商戶將向顧客收取全額費用,而 PayMe 會在交易完成後隨即將有關折扣存入顧客的錢包。

9.合資格用戶的 PayMe 賬戶在交易時必須有足夠的結餘空間和每年收款限額,方可獲取回贈獎賞。

10. 如在交易後提出任何退款,本行保留權利撤回已存入顧客錢包的獎賞。

請在享用優惠前細閱

11. 對於以優惠價格出售的指定產品,其數量有限,售完即止 。

12. 所有相片僅供參考。

13. 推廣資訊內的產品資料/內容/價格/服務/優惠/食品/飲品及餐牌說明由有關參與商戶提供及只作參考,本行恕不承擔任何責任。合資格用戶請向有關參與商戶查詢詳情。

14. 優惠須受本條款及細則及參與商戶的條款及細則約束。本行及有關參與商戶可更改或終止 優惠或修改條款及細則。有關優惠的最新內容、供應情況以及條款及細則,請參閱相關網 頁。

15. 如因此推廣產生任何爭議,概以本行及/或有關參與商戶的最終決定為準。

16. 優惠不可兌換現金/服務、其他商品或折扣。優惠不得轉讓,亦不可與任何其他折扣、推 廣優惠及折扣產品/活動同時使用(除特別聲明外),詳情請向有關參與商戶查詢。

17. 本優惠條款及細則受香港法例管轄。推廣資料以及本條款及細則的中英文本如有任何歧義 或不一致,概以英文本為準。

詞彙定義

「合資格用戶」指 PayMe 登記用戶。

「本行」指香港上海滙豐銀行有限公司。

由香港上海滙豐銀行有限公司刊發 儲值支付工具牌照編號:SVFB002

📧想攞特筍offer通知就要訂閱里先生免費電子報喇MrMiles.hk/edm

你可能有興趣的文章...