【PayMe麥當勞】以PayMe於麥當勞消費滿HK$35即減HK$5 麥麥慶祝PayMe登陸全線麥當勞🍔!

【PayMe麥當勞】以PayMe於麥當勞門市或手機App消費滿HK$35即減HK$5 麥麥慶祝PayMe登陸全線麥當勞🍔!

呢家去麥當勞都可以用PayMe比錢喇🍔✨!由即日起至2021年9月12日,以PayMe於麥當勞門市或手機App消費滿HK$35即減HK$5。優惠名額有限,先到先得呀。如果下次食M記但手頭上又唔夠現金嘅話,記得用PayMe比錢喇~買滿HK$100仲可以連續玩埋「PayMeow全民轉轉賞」,隨時贏到高達HK$500獎賞。

【PayMe麥當勞優惠詳情】

  • 優惠期:即日起至2021年9月12日
  • 於麥當勞門市或麥當勞手機App以PayMe消費滿HK$35, 完成交易後即減HK$5
  • 名額有限,先到先得
  • 買滿HK$100仲可以玩埋「PayMeow全民轉轉賞」,隨時贏到高達HK$500獎賞

【PayMe麥當勞優惠常見問題FAQs】

PayMe麥當勞優惠做到幾時?

答:PayMe麥當勞優惠由即日起做到2021年9月21日

PayMe麥當勞優惠適用於邊啲情況?

答:PayMe麥當勞優惠適用於麥當勞門市或麥當勞手機App。

PayMe麥當勞優惠係咪即時扣減?

答:於付款時支付全額,當交易完成後,PayMe 會即時將折扣金額存入你的 PayMe 賬戶

條款及細則

1. 除另有指明外,麥當勞優惠的推廣期為 2021 年 8 月 23 日至 9 月 12 日。
優惠目標對象
2. 本推廣適用於合資格用戶;合資格用戶須於推廣期內以 PayMe 於參與商戶付款以享本推廣
之優惠。
優惠內容
3. 顧客於推廣期內在麥當勞任何餐廳和應用程式消費滿港幣 35 元,即可獲享港幣 5 元折
扣。
4. 此優惠僅限推廣期內提供,名額有限,先到先得,換完即止。
5. 根據有關參與商戶的推廣資訊上所指明的推廣內容,合資格用戶須於每次消費惠顧滿指定
金額(不包括運費)或購買指定產品(如有特別指明),以享折扣優惠。
6. 商戶將向顧客收取全額費用,而 PayMe 會在交易完成後隨即將有關折扣存入顧客的錢包。
7. 客戶的 PayMe 賬戶於推廣期內必須有可用的錢包空間,方可獲取獎賞。
8. 如在交易後提出任何退款,本行保留權利撤回已存入顧客錢包的獎賞。
請在享用優惠前細閱
9. 對於以優惠價格出售的指定產品,其數量有限,售完即止 。
10. 所有相片僅供參考。
11. 推廣資訊內的產品資料/內容/價格/服務/優惠/食品/飲品及餐牌說明由有關參與商
戶提供及只作參考,本行恕不承擔任何責任。合資格用戶請向有關參與商戶查詢詳情。
12. 優惠須受本條款及細則及參與商戶的條款及細則約束。本行及有關參與商戶可更改或終止
優惠或修改條款及細則。有關優惠的最新內容、供應情況以及條款及細則,請參閱相關網
頁。
13. 如因此推廣產生任何爭議,概以本行及/或有關參與商戶的最終決定為準。
14. 優惠不可兌換現金/服務、其他商品或折扣。優惠不得轉讓,亦不可與任何其他折扣、推
廣優惠及折扣產品/活動同時使用(除特別聲明外),詳情請向有關參與商戶查詢。
15. 本優惠條款及細則受香港法例管轄。推廣資料以及本條款及細則的中英文本如有任何歧義
或不一致,概以英文本為準。

💵現金信用卡比較及額外優惠MrMiles.hk/cash

🔥最新Staycation優惠合集MrMiles.hk/staycation

📧想攞特筍offer通知就要訂閱里先生免費電子報喇MrMiles.hk/edm

申請uSMART盈立證券戶口,享買賣美股一世免佣+港股免平台費+送藍籌股票+Bowtie門診醫療福利申請連結

你可能有興趣的文章...