【Prudential Hong Kong 保誠保險旅遊保障系列《無限制Chill住飛》大抽獎】送出總值超過 $200,000禮品!最高贏高達$20,000 Trip .com 旅遊禮券!

【Prudential Hong Kong 保誠保險旅遊保障系列《無限制Chill住飛》大抽獎】送出總值超過 $200,000禮品!最高贏高達$20,000 Trip .com 旅遊禮券!

保誠《無限制Chill住飛》大抽獎第二輪已經開始咗喇!由即日起至2024年3月31日,經 Prudential Hong Kong保誠保險PRUeShop 投保保誠精選「旅遊樂」、「海外留學寶」、「工作假期寶」及「郵輪旅遊樂」旅遊保障計劃,即可自動參加抽獎,有機會贏高達$20,000 Trip.com旅遊禮券!

獎品包括Trip.com旅遊禮券價值:
  • 頭獎:$20,000旅遊禮券(每輪1位)
  • 二獎:$10,000旅遊禮券(每輪3位)
  • 三獎:$5,000旅遊禮券(每輪5位)
除咗旅遊禮券,仲有其他吸引獎品,超過1,000份豐富獎品,總值超過$200,000:
  • 四獎: GoPro HERO12 運動攝錄機(價值$3,200,每輪5位)
  • 五獎:Decathlon電子禮品卡(價值$1,500,每輪5位)
  • 特別獎:保誠精選「旅遊樂」首年保費7折電子優惠券(每輪500位)

有計劃旅行就快啲投保喇!第一輪喺2月22日已經完成抽獎,快啲check吓喇!就算唔中獎都會自動參加第二輪,有多一次抽獎機會㗎!

受條款及細則約束,推廣之詳情,請參閱相關的條款及細則。
推廣生意的競賽牌照號碼︰58180

立即投保參加抽獎https://pruhk.co/2024GI-mrmileshk