【livi靈活貸-超低息貸款】經里先生邀請碼「miles#2500」開戶賺高達HK$2,500獎賞 低至1.08%實際年利率!

【livi靈活貸-超低息貸款】經里先生邀請碼「miles#2500」開戶賺高達HK$2,500獎賞 低至1.08%實際年利率!

livi推出咗個超低息私人貸款呀!即日起至2022年5月31日用里先生邀請碼「miles#2500」就可以賺到高達HK$2,500現金回贈,低至1.08%實際年利率(包括現金回贈)

livi靈活貸最大嘅賣點就係超低息又可以循環加借免批核!好少貸款可以做到呢一個息率之餘又可以咁靈活!不論你係新舊客戶,只要用里先生邀請碼「miles#2500」申請貸款,成功申請並提取貸款就可以享受到高達$2500現金回贈,低至1.08%實際年利率(包括現金回贈)*!借HK$80萬,每HK$10萬只需要HK$1.54利息*~ 嚟緊仲要就嚟加息,依家真係一個行動嘅好時機!

申請livi靈活貸: MrMiles.hk/livi-loan-apply

了解更多livi靈活貸: MrMiles.hk/livi-loan-learnmore

(申請貸款前入返里先生邀請碼「miles#2500」就可以賺到高達HK$2,500現金回贈,低至1.08%實際年利率*新客戶仲可以拎埋額外$200開戶獎賞)


livi靈活貸 貸款優惠

 • 優惠期:即日起至2022年5月31日
 • 里先生獨家邀請碼::「miles#2500」
 • 不論新舊客戶,用里先生獨家邀請碼「miles#2500」申請及提取24個月或以上還款期嘅貸款,都可以賺到高達HK$2,500貸款獎賞,享受低至1.08%實際年利率(包括現金回贈)*!新客戶仲可以即刻拎埋額外$200開戶獎賞!
 • 提取之貸款金額 (HK$100,000 – HK$249,999) → HK$300現金獎賞
 • 提取之貸款金額 (HK$250,000 – HK$799,999) → HK$600現金獎賞
 • 提取之貸款金額 (HK$800,000 – HK$1,000,000) → HK$2,500現金獎賞

livi靈活貸真係固名思義「超靈活」,最快2分鐘就可以即批即過數入你嘅livi戶口,夠哂方便~ 而且一次批核,隨時加借免審批,甚至提早還款都唔需要罰息或者額外交手續費, 幫你慳返啲利息!指定貸款額仲要無需任何文件,用livi app就可以24×7隨時輕鬆借貸,想幾時借幾時還都可以~!急攞錢或者係要啲備用現金都非常啱洗!

livi靈活貸貸款額最高可以去到HK$100萬,仲可以自選3至60個月彈性還款期,循環加借都唔需要收年費同提款手續費,咁既配套咁既息口,真係新一代銀行先做到咁進取!!!

livi靈活貸 貸款特點

 • 加借免審批 – 還完3期就可以隨時加借
 • 提早還款$0收費,幫你慳利息!
 • 自選3至60個月彈性還款期
 • 無需任何文件,用livi app就可以24×7隨時輕鬆借貸
 • 快至2分鐘批核+過數
 • 貸款額高達HK$100萬
 • 無年費、提款手續費

申請livi靈活貸: MrMiles.hk/livi-loan-apply

了解更多livi靈活貸: MrMiles.hk/livi-loan-learnmore

(申請貸款前入返里先生邀請碼「miles#2500」就可以賺到高達HK$2,500現金回贈,低至1.08%實際年利率*新客戶仲可以拎埋額外$200開戶獎賞)

*以港幣800,000元及24個月還款期的livi 靈活貸為例,實際年利率低至1.39%。扣除港幣2,500元現金回贈後,預計的每日利息金額為港幣12.36元,連同現金回贈年利率低至1.08%。


livi靈活貸 借貸教學

 1. login頁面選擇「livi靈活貸」,按「立即體驗」
 2. 選擇貸款額及還款期,即可計算相應利息及還款詳情
 3. 按「馬上申請」
 4. 輸入資料及里先生獨家邀請碼「miles#2500即可成功批核貸款額,獎你高達HK$2500現金獎賞

申請livi靈活貸: MrMiles.hk/livi-loan-apply

了解更多livi靈活貸: MrMiles.hk/livi-loan-learnmore

(申請貸款前入返里先生邀請碼「miles#2500」就可以賺到高達HK$2,500現金回贈,低至1.08%實際年利率*新客戶仲可以拎埋額外$200開戶獎賞)

*以港幣800,000元及24個月還款期的livi 靈活貸為例,實際年利率低至1.39%。扣除港幣2,500元現金回贈後,預計的每日利息金額為港幣12.36元,連同現金回贈年利率低至1.08%。


livi靈活貸 FAQs

依家申請livi靈活貸有咩優惠?
 • 即日起至2022年5月31日,申請貸款前入返里先生邀請碼「miles#2500」就可以賺到高達HK$2,500現金回贈,低至1.08%實際年利率*
livi靈活貸最多可以借到幾多貸款額同埋有咩還款期可選擇?
 • 貸款額最高可以去到HK$100萬,仲可以自選3至60個月彈性還款期
提取咗第一筆livi靈活貸之後,幾時可以加借?
 • livi靈活貸可分期付款又可以循環加借,提取咗貸款之後,只要還咗3期就可以再加借,仲唔洗再批核兼且可以再揀過還款期,唔洗逐次批咁麻煩!

livi靈活貸 條款及細則

提示: 借定唔借?還得到先好借!

受條款及細則約束,詳情請於 livi 網站或手機應用程式參閱livi 靈活貸產品資料概要、有關條款及細則及相關備註。 詳情請見livi 網站或手機應用程式 : https://bit.ly/387BJFf

 

📧想攞特筍offer通知就要訂閱里先生免費電子報喇MrMiles.hk/edm

你可能有興趣的文章...