【livi信和 S⁺ REWARDS優惠】信和集團商場消費大抽獎 用livi有5倍機會 有機會贏走高達HK$5,000現金券或3,000 S⁺ REWARDS點數

【livi信和 S⁺ REWARDS優惠】信和集團商場消費大抽獎 用livi有5倍機會 有機會贏走高達HK$5,000現金券或3,000 S⁺ REWARDS點數

只要你喺信和集團S⁺REWARDS會員,就可以喺2021年8月5日下午1點起喺荃新天地以3,000S⁺ REWARDS點數換一套音樂會門票喇!

至於點賺3,000S⁺ REWARDS點數,推廣期內以livi debit card或 livi PayLater Mastercard於屯門市廣場、奧海城、荃新天地或中港城以電子貨幣消費滿指定金額,即有機會賺到最多16張抽獎券參加S⁺REWARDS・livi 拉闊生活百萬賞,推廣期內一連7星期,每星期都會抽獎一次,隨時有時會贏走HK$5,000現金券或3,000 S⁺ REWARDS點數!抽獎券仲可以一直累積,直至中獎或最後一期抽獎,變想越早消費,中變機會越大!

想賺最多抽獎券但未有livi戶口點算好?唔洗擔心~livi bank係可以即開即用㗎,現時經里先生邀請碼mile#200」成功開立liviSave賬戶,即賺HK$200 + 20,000 yuu積分啊 (2萬yuu積分可換HK$100)!livi今期除咁網購簽賬8%回贈仲有好多簽賬優惠,趁呢家開戶包你有著數~ livi開戶教學+簽賬優惠

下載livi App:立即Download

livi里先生邀請碼: 輸入「miles#200」 (記住,英文字母需要係全細階呀!)開戶可獲HK$200 + 20,000 yuu積分


【livi・S⁺REWARDS詳情】

 • 推廣期:即日起至2021年8月31日
 • 以livi debit card或 livi PayLater Mastercard於屯門市廣場、奧海城、荃新天地或中港城以電子貨幣消費滿指定金額並符合以下條件,即可參加大抽獎
 • 單一消費滿HK$300, 可獲一張抽獎券
 • 單一消費滿HK$600, 可獲雙倍抽獎券,即2張
 • S⁺ REWARDS會員成功登記點數後,即可賺取額外2倍抽獎券
 • livi bank用戶可享額外5張抽獎券
 • 👉簡單講,如果你同時係livi會員+S⁺ REWARDS會員,單一消費HK$600→ 可享16張抽獎券
 • 推廣期內每星期抽獎一次,共7次機會,送出30份HK$5,000 S現金券及20份3,000獎賞點數
 • 抽獎券更可累積,直至中獎或最後一期抽獎,變想越早消費,中變機會越大
 • 官網詳情:https://www.livibank.com/tc/happiness/sino-mall-offer.html

【livi信和 S⁺ REWARDS優惠】信和集團商場消費大抽獎 用livi有5倍機會 有機會贏走高達HK$5,000現金券或3,000 S⁺ REWARDS點數

憑點數換領音樂會門票方法

 • S⁺ REWARDS會員透過參加「拉闊生活百萬賞」抽獎活動輕鬆贏取點數
 • 成功累積點數後,可以喺2021年8月5日下午1時起於荃新天地1期禮賓處以3,000積分換一套音樂會門票

下載livi App:立即Download

livi里先生邀請碼: 輸入「miles#200」 (記住,英文字母需要係全細階呀!)開戶可獲HK$200 + 20,000 yuu積分

【livi・S⁺REWARDS優惠常見問題FAQs】

livi・S⁺REWARDS優惠做到幾時?

答:livi・S⁺REWARDS優惠由即日起至2021年8月31日

如果我同時係livi客戶同時喺S⁺REWARDS嘅會員,簽賬滿HK$600,可以得到幾多張抽獎券?

答:可以得到16張抽獎券。同時係livi客戶同時喺S⁺REWARDS嘅會員賺抽獎券係易樂多,想抽獎嘅話一最好真係有齊兩個呀,未有livi記得快手經里先生開返個戶口,除咗即開即用,以里先生邀請碼成功開戶仲有有$300獎賞添,詳情記得睇埋內文。

我見推廣期內有7次抽獎機會,如果第一次抽唔中,我啲抽獎券可唔可以累積架?

答:可以呀!抽獎券可累積,直至中獎或最後一期抽獎,變想越早消費,中變機會越大

條款及細則

1 「S⁺ REWARDS • livi bank 拉闊生活百萬賞」之活動期由 2021 年 7 月 14 日至 2021 年 8 月 31 日,包括首尾兩日(「活動期」)。

2 「S⁺ REWARDS • livi bank 拉闊生活百萬賞」活動只適用於信和地產代理有限公司(「信 和」)旗下指定商場,即屯門市廣場、奧海城、荃新天地及中港城(「參與商場」)。

3 本活動只限 S+ REWARDS 會員(「會員」)及 18 歲或以上之非 S+ REWARDS 會員(「非會員」) 參加。

4 必須至少年滿 11 歲才能成為 S+ REWARDS 會員。未滿 18 歲之人士在向信和提供任何個人資 料之前,須取得其父母或監護人之同意。

5 於活動期內,S+ REWARDS 會員及持有「livi」勳章之 S+ REWARDS 會員於參與商場之 S+ REWARDS 參與商戶每次以電子貨幣單一消費滿指定金額,並於第 13 項所列之每一期登 記點數及參加抽獎截止日期前,成功登記 S+ REWARDS 點數並進入 S+ REWARDS 流動應用 程式(「應用程式」)內的抽獎頁面,按下「參加抽獎」按鈕,即可透過應用程式獲得指定數量的電子抽獎券:

6 如會員是 livi bank 之戶口持有人,可前往該參與商場之禮賓處出示 livi APP 內已登入的戶 口頁面,即可解鎖「livi」勳章。

7 於應用程式內持有「livi」勳章之 S+ REWARDS 會員之計算電子抽獎券方式只適用於點數被 批核時已經持有「livi」勳章之會員。如參加者於點數被批核之後才持有「livi」勳章,該 次消費所獲得的電子抽獎券將按照非「livi」勳章持有人之方式計算。

8 持有 livi bank 戶口之非會員必須於登記抽獎時出示 livi bank 戶口。如參加者於登記抽獎 沒有出示相關證明,該次消費所獲得的實體抽獎券將按照非會員之方式計算。如參加者 於完成登記後才出示相關證明,將不獲補發抽獎券。

9 會員於每套合資格銷售收據及相應的電子付款收據最多可賺取 6 張抽獎券,而持有 「livi」勳章之會員最多可賺取 16 張抽獎券。

10 非會員於每套合資格銷售收據及相應的電子付款收據最多可賺取 2 張抽獎券,而持有 livi bank 戶口之非會員最多可賺取 12 張抽獎券

詳細條款:https://www.splusrewards.com.hk/wp-content/uploads/2021/07/Livi-bank-x-Sino-malls-summer-lucky-draw_TC_Final.pdf