【7-Eleven優惠】PayMe消費滿$10或以上即減$3!每日一次!優惠到10月31日!

【PayMe 7-Eleven優惠】消費滿$10或以上即減$3!每日一次!優惠到10月31日!

正喎!現時7-Eleven現已接受 PayMe付款!依家去7-Eleven用 PayMe 畀錢買嘢仲有獨家優惠~ 只要單一消費滿$10或以上(消費金額不包括購買報紙、雜誌、香煙及其他服務項目) ,即時回贈$3!優惠去到10月31日咋,每日可以用呢個優惠一次!

【PayMe 7-Eleven優惠】PayMe x 7-Eleven 推廣條款及細則:

享受優惠的時間

1. 除另有指明外,7-Eleven 優惠的推廣期為 2021 年 10 月 1 日至 10 月 31 日。

優惠目標對象

2. 本推廣適用於合資格用戶;合資格用戶須於推廣期內以 PayMe 於參與商戶付款以享本推廣之優惠。

優惠內容

3. 推廣期內,在 7-Eleven 使用 PayMe 消費滿港幣 10 元或以上,即可獲享港幣 3 元回贈。

4. 此優惠僅限推廣期內提供,名額有限,先到先得,換完即止。

5. 根據有關參與商戶的推廣資訊上所指明的推廣內容,合資格用戶須於每次消費惠顧滿指定 金額(不包括運費)或購買指定產品(如有特別指明),以享折扣優惠。

6. 商戶將向顧客收取全額費用,而 PayMe 會在交易完成後隨即將有關折扣存入顧客的錢包。

7. 合資格用戶的 PayMe 賬戶在交易時必須有足夠的錢包空間和每年收款限額,方可獲取獎 賞。

8. 如在交易後提出任何退款,本行保留權利撤回已存入顧客錢包的獎賞。

請在享用優惠前細閱

9. 對於以優惠價格出售的指定產品,其數量有限,售完即止 。

10. 所有相片僅供參考。

11. 推廣資訊內的產品資料/內容/價格/服務/優惠/食品/飲品及餐牌說明由有關參與商 戶提供及只作參考,本行恕不承擔任何責任。合資格用戶請向有關參與商戶查詢詳情。

12. 優惠須受本條款及細則及參與商戶的條款及細則約束。本行及有關參與商戶可更改或終止 優惠或修改條款及細則。有關優惠的最新內容、供應情況以及條款及細則,請參閱相關網頁。

13. 如因此推廣產生任何爭議,概以本行及/或有關參與商戶的最終決定為準。

14. 優惠不可兌換現金/服務、其他商品或折扣。優惠不得轉讓,亦不可與任何其他折扣、推廣優惠及折扣產品/活動同時使用(除特別聲明外),詳情請向有關參與商戶查詢。

15. 本優惠條款及細則受香港法例管轄。推廣資料以及本條款及細則的中英文本如有任何歧義 或不一致,概以英文本為準。

附加條款及細則:

16. 每位客戶只可在推廣期內每天獲享優惠不多於一次。

17. 優惠不可用於購買香煙、奶粉、網上遊戲產品(商戶推廣的特定產品除外)、換購商品、 現金券、禮品券、預付卡、支付塑膠袋徵費及其他服務項目(例如八達通增值/最近 10 筆交易紀錄列印、電子錢包增值、繳費/捐款、購買禮品卡/預付卡/訂閱卡/八達通卡 /八達通配飾/流動電話儲值卡或增值券/換購商品、各款入場券/車票/郵票、影印/ 傳真、充電服務、取件及退件、預付服務、儲物櫃/迪欣湖活動/繳付泊車費以及自助洗 衣服務。)

18. 優惠名額有限,先到先得。

19. 優惠不可兌換現金、禮品、服務或折扣。

詞彙定義

「合資格用戶」指 PayMe 登記用戶。

「本行」指香港上海滙豐銀行有限公司。

由香港上海滙豐銀行有限公司刊發

儲值支付工具牌照編號:SVFB002

優惠條款及細則,請參閱:https://bit.ly/3utA4R9

📧想攞特筍offer通知就要訂閱里先生免費電子報喇MrMiles.hk/edm

你可能有興趣的文章...