【PayMe 7-11優惠】7-Eleven消費滿$20或以上即回$6!每人2次!

7-11 payme優惠

【PayMe 7-11優惠】7-Eleven消費滿$20或以上即回$6!每人2次!

啱啱AE 7-11優惠HK$30回HK$15完咗,再有7-Eleven PayMe優惠!啱啱實測完即回到,單一消費滿$20或以上(消費金額不包括購買報紙、雜誌、香煙及其他服務項目) ,即時回贈$6!每人上限2次!

呢個PayMe 7-11優惠去到6月14日,不過條款就寫咗2次話「名額有限,先到先得,換完即止」,留意住有無提早完結啊~~

優惠日期:

  • 至2022年6月14日(可能提早完結)

每客戶上限:

  • 回贈2次

不適用貨品:

  • 優惠不可用於購買香煙、奶粉、網上遊戲產品(商戶推廣的特定產品除外)、換購商品、現金券、禮品券、預付卡、支付塑膠袋徵費及其他服務項目(例如八達通增值/最近 10筆交易紀錄列印、電子錢包增值、繳費/捐款、購買禮品卡/預付卡/訂閱卡/八達通卡/八達通配飾/流動電話儲值卡或增值券、各款入場券/車票/郵票、影印/傳真、充電服務、取件及退件、預付服務、儲物櫃/迪欣湖活動/繳付泊車費以及自助洗衣服務。)

【PayMe 7-Eleven優惠】PayMe x 7-Eleven 推廣條款及細則:

https://payme.hsbc.com.hk/files/PayMe_7-Eleven_May_offer_TC.pdf

享受優惠的時間
1. 除另有指明外,7-Eleven 優惠的推廣期為 2022 年 5 月 25 日至 6 月 14 日。

優惠目標對象
2. 本推廣適用於合資格用戶;合資格用戶須於推廣期內以 PayMe 於參與商戶付款以享本推廣之優惠。

優惠內容
3. 推廣期內,在 7-Eleven 使用 PayMe 消費滿港幣 20 元或以上,即可獲享港幣 6 元回贈。
4. 此優惠僅限推廣期內提供,名額有限,先到先得,換完即止。
5. 根據有關參與商戶的推廣資訊上所指明的推廣內容,合資格用戶須於每次消費惠顧滿指定金額(不包括運費)或購買指定產品(如有特別指明),以享折扣優惠。
6. 商戶將向顧客收取全額費用,而 PayMe 會在交易完成後隨即將有關折扣存入顧客的錢包。
7. 合資格用戶的 PayMe 賬戶在交易時必須有足夠的錢包空間和每年收款限額,方可獲取獎賞。
8. 如顧客或商戶在交易後提出退款(不論全部或部分),本行保留權利撤回已存入顧客錢包的獎賞。請在享用優惠前細閱
9. 對於以優惠價格出售的指定產品,其數量有限,售完即止 。
10. 所有相片僅供參考。
11. 推廣資訊內的產品資料/內容/價格/服務/優惠/食品/飲品及餐牌說明由有關參與商戶提供及只作參考,本行恕不承擔任何責任。合資格用戶請向有關參與商戶查詢詳情。
12. 優惠須受本條款及細則及參與商戶的條款及細則約束。本行及有關參與商戶可更改或終止優惠或修改條款及細則。有關優惠的最新內容、供應情況以及條款及細則,請參閱相關網頁。
13. 如因此推廣產生任何爭議,概以本行及/或有關參與商戶的最終決定為準。
14. 優惠不可兌換現金/服務、其他商品或折扣。優惠不得轉讓,亦不可與任何其他折扣、推
廣優惠及折扣產品/活動同時使用(除特別聲明外),詳情請向有關參與商戶查詢。
15. 本優惠條款及細則受香港法例管轄。推廣資料以及本條款及細則的中英文本如有任何歧義
或不一致,概以英文本為準。

附加條款及細則:
16. 每位客戶只可在推廣期內獲享優惠兩次。
17. 優惠不可用於購買香煙、奶粉、網上遊戲產品(商戶推廣的特定產品除外)、換購商品、現金券、禮品券、預付卡、支付塑膠袋徵費及其他服務項目(例如八達通增值/最近 10筆交易紀錄列印、電子錢包增值、繳費/捐款、購買禮品卡/預付卡/訂閱卡/八達通卡/八達通配飾/流動電話儲值卡或增值券、各款入場券/車票/郵票、影印/傳真、充電服務、取件及退件、預付服務、儲物櫃/迪欣湖活動/繳付泊車費以及自助洗衣服務。)
18. 優惠名額有限,先到先得。
19. 優惠不可兌換現金、禮品、服務或折扣。